Hopp til innhold

Vegdirektøren etter «Hans»: – Dramatisk øyeåpner

Ekstremværet «Hans» stengte 114 veier da flommen traff Sør-Norge. Ødeleggelsene har sjokkert Norge.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

STORE SKADER: Prosjektleder i Mesta Tom Rune Nerli Bjanes og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland konstaterer at vannmassene herjet ved riksveg 4 i Innlandet.

Foto: Erik Larsstuen / Statens vegvesen

– Det var en dramatisk øyeåpner for oss, fordi det traff alle de store dalførene fra øst, sier vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.

I likhet med flere andre, er vegdirektøren sjokkert over uværets omgang.

– Og at det er klart at det ble krevende – det at det var et så stort område, sier Hovland.

Tidligere har blant annet kong Harald uttrykt at «Hans» ble verre enn forventet, under et besøk i flomutsatte Mjøndalen i Viken.

– Jeg hadde ikke trodd at dette skulle bli så ille som det ble. Det må jeg innrømme. Men dette har vært veldig alvorlig, sa kongen.

Vurderer å bygge annerledes

Drift og vedlikehold ved Statens vegvesen er i gang med å lede et prosjekt som skal gi en evaluering av «Hans». Under arbeidet skal kritiske strekninger kartlegges.

Videre kan dette ha noe å si for hvordan veiene skal bygges framover.

Vegdirektøren sier at klimaendringene og ødeleggelse etter «Hans» gjør at de trolig må bygge de norske veiene på nye måter.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland med rød hjem og rød refleksvest.

SER PÅ NYE MULIGHETER: Vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, vil vurdere om de skal bygge nye veier der flommen gjorde størst skader.

Foto: Hege Kristin Hagen

– Det kan godt hende at vi skal gjøre det. At vi ikke skal reetablere akkurat som det er i dag, eller akkurat slik traseen er i dag. Men det er vurderinger som nå vil bli gjort i det prosjektet som drift og vedlikehold leder, sier vegdirektør Hovland.

– Det blir våtere, det blir villere klima. Det er klart at vi da må håndtere det med en annen robusthet i veisystemet enn det vi har sett nå, etter «Hans».

Hun legger til at de vil sette inn «riktige tiltak» slik at vi ikke kommer i en lignende situasjon igjen.

Dersom dette betyr at de kommer til å bygge veiene høyere oppe, eller lage nye bygningsløsninger er uvisst.

Rukkedalsvegen etter Hans

SKADER: Fylkesveg 2910 gjennom Rukkedalen i Nesbyen kommune. Elva Rukkedøla har gravd ut veien.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Store ødeleggelser etter «Hans»

«Hans» har etterlatt seg store skader, etter flom, jordskred og oversvømmelser flere steder i Norge.

Hele bofelt har stått under vann, og både jernbanebro og demning har kollapset.

jernbanebru-kollapset-ringebu

KOLLAPSET: Jernbanebroen over Gudbrandsdalslågen ved Ringebu kollapset mandag da en av bropilarene ga etter.

Foto: Lars Skjeggestad Kleven / NRK

Ikke minst har flere veier blitt ugjenkjennelige etter ekstremværet «Hans», og 114 veier har vært stengt i Sør-Norge.

Det er særlig fylkene Innlandet og Viken som er hardt rammet.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) oppdaget nylig et tre meters dypt erosjonshull i Hønefoss. Dette gjør at flere av de evakuerte trolig ikke får dra hjem på flere måneder.

Bilete frå NGI sin rapport. Det blå området viser eit erosjonshol i botnen av Randselva.

FUNN AV EROSJONSHULL: Det blå området viser et erosjonshull i bunnen av Randselva.

Illustrasjon: NGI

Økende behov for flomsikring

Så langt skal ekstremværet ha forårsaket forsikringsskader til anslagsvis 1,7 milliarder kroner.

Behovet for forebyggende flomsikring øker, påpeker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Vi tror det er formålstjenlig for samfunnet å bruke mer penger på det forebyggende arbeidet så vi er bedre rustet, sier direktør Brigt Samdal for skred- og vassdragsavdelingen i NVE til Klassekampen.

Gol campingsenter under vann

GOL: Hallingdalselva flommer over i Gol campingsenter tidligere i august.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

I et brev NVE sendte som innspill til statsbudsjettet i 2019, ba de om 850 millioner kroner ekstra i fireårsperioden 2021-2024, ifølge avisen.

I et nytt brev i 2022 hadde denne summen økt til 1,78 milliarder kroner.

Vannet endres

Ekstremværet «Hans» kom med nedbørmengder vi ikke har sett på over 100 år.

– Nesten en underdrivelse å bruke ordet ekstremt, sier klimaforsker Hans Olav Hygen.

De store vannmengdene fra ekstremværet «Hans» skylles også nedover vassdragene, og renner ut i Oslofjorden.

Ifølge havforsker Lars-Johan Naustvoll kommer det både organisk materiale og næringssalter ut i Oslofjorden etter flommen.

Det er nå stor forskjell i saltholdigheten i Oslofjorden, sammenlignet med for ett år siden, konstaterer Havforskningsinstituttet (HI).

Oslo by

OSLOFJORDEN: Aker Brygge og Tjuvholmen samt Oslo rådhus med deler av Oslo sentrum sett fra Oslofjorden.

Foto: Erik Johansen / NTB

Han forklarer at de etter tidligere flommer har sett en økning i nitrogen, fosfat og delvis silikat. Disse næringssaltene kan provosere til algeoppblomstringer.

Ved oppblomstring kan alger produsere giftstoffer og forurense drikkevann, ifølge FHI.

Ble syke

Flere båteiere i Gjøvik fikk oppkast og diare, trolig på grunn av forurenset flomvann, skrev Oppland Arbeiderblad tirsdag.

Flere badevannsprøver viste at vannkvaliteten var svært dårlig, og hadde høye verdier av E.coli-bakterier.

Hvor store konsekvensene blir etter «Hans», er ennå ikke klart, men Havforskningsinstituttet jobber med prognoser.

– Det er viktig at vi følger tett med på miljøtilstanden i dette utsatte kystområdet, sier havforsker Naustvoll.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger