Vedgår at etterforskingen er for dårlig

– Det er fremdeles behov for å styrke rettssikkerheten for barn, sier statssekretær i justisdepartementet, Astrid Aas-Hansen.

Astrid Aas-Hansen, statssekretær Justisdepartementet
Foto: NRK

Aas-Hansen sier imidlertid at regjeringen har gjort en del.

Nesten halvparten av voldssaker der barn er offeret, henlegges. Ingeborg Vea i organisasjonen Voksne for Barn tror tallene som er på bordet bare er toppen av isfjellet.

– Vi har blant annet fått på plass barnehus. Vi har egne team i de største distriktene og vi har styrket Kripos, sier hun.

Økt kompetanse

Statssekretæren fremhever også at samtidig med dette så har Riksadvokaten tatt ansvar for å øke kompetansen i politi- og påtalemyndighet.

– Vi er helt avgjort opptatt av at det skal tas affære der barn utsettes for vold og mishandling. Overgriperne skal få strengere straffer enn det som er i dag, sier hun.

Må inn tidligere

– Hvor lang tid vil dere bruke på å finne ut om disse tiltakene virker?

– Vi ser at det helt sentrale er at politiet må få melding, komme tidlig inn i sakene og ha nok kunnskap til å sikre de avgjørende bevisene, sier Aas-Hansen.

Av de sakene der barn er offeret som til slutt når rettssalen, er mange skremmende dårlig etterforsket, forteller advokat Fredrik Brodwall.

Han kritiserer politiet for ikke å ivareta barns rettssikkerhet.

- Det kan være etterforskninger hvor sentrale personer ikke er avhørt. I enkelte saker blir det ikke en gang gjennomført avhør av de fornærmede, altså barna, sier Brodwall.

Beholder omsorgen

I går skrev NRK at foreldre som har utsatt barna sine for grov vold og påført dem livstruende skader, likevel ender opp med å beholde omsorgen for barna.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger