Varslet om at hun var barnebrud – måtte kjempe for opphold i Norge

– Når jenter som har blitt tatt med til Norge som barnebruder prøver å varsle, risikerer de å miste oppholdstillatelsen, ifølge Røde Kors.

Aylan, alias, barnebrud som varslr

«Aylyn» varslet om at hun kom til Norge som barnebrud. Svaret hun fikk var at hun risikerte å miste sin egen oppholdstillatelse.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Røde Kors har i flere år hjulpet unge jenter med innvandrerbakgrunn som prøver å komme seg ut av tvangsekteskap. De siste årene har de hatt en spesiell gruppe, som de ser faller mellom alle stoler: jenter som er lurt til Norge som barnebruder, og som mister rettigheter når de prøver å varsle.

Foran seg har de dokumentene i en sak de jobber med.

– Saken gjelder en jente som kom hit som barn, gift med en mye eldre mann, tre ganger hennes alder. Hun prøvde å varsle om dette til alle instanser: barnevern, politi, Nav. Men det hun opplevde da hun varslet, var at det var hun som mistet oppholdstillatelsen i Norge, forteller rådgiver i Røde Kors telefonen Lina Aarseth Bakke.

Lina Aarseth Bakke i Røde Kors' lokaler i Oslo

Lina Aarseth Bakke i Røde Kors mener reglene må endres, slik at kvinner som varsler om barneekteskap ikke mister oppholdstillatelse.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Prøvde å så fra

Vi kaller henne «Aylyn», hun ønsker å være anonym for å unngå trusler.

Hun ble tvangsgiftet og jukset inn i Norge som 15-åring. I passet hennes sto det at hun var ni år eldre enn hun er i virkeligheten. Da hun prøvde å si fra, var det ingen som gjorde noe, forteller hun.

– Jeg var 16 år da jeg fødte datteren min på et norsk sykehus.

– Var det ingen som reagerte på det?

– Jo, jordmoren reagerte på det. Hun syntes jeg var veldig ung.

– Men varslet hun videre?

– Nei, hun gjorde ikke det.

NRK har vært i kontakt med eksmannen, som nå bor i Irak. Han avviser hennes historie, og sier det var hennes familie som stod bak giftemålet, og skaffet henne falsk ID til Norge. Han avviser også vold mot henne.

– Mørketall

Røde Kors sier de jobber med en håndfull saker nå der mindreårige er lurt inn i et tvangsekteskap, og der de har kommet hit på familiegjenforening til en eldre mann. Samtlige jenter var under seksuell lavalder på16 år da de kom til Norge.

– Vi antar at det er mørketall her, fordi terskelen for å ta kontakt med for eksempel oss er så høy fordi de unge risikerer å miste oppholdstillatelse når de varsler, sier Anne Marte Stifjeld, leder for Røde Kors-telefonen.

Men sakene opprører Røde Kors-teamet.

– Vi møter svært sårbare unge jenter som opplever at de har varslet et hjelpeapparat uten å bli sett. Og når de varsler, opplever de at de blir straffet ved at de kan miste sin oppholdstillatelse, og at overgriperne går fri, sier Stifjeld.

Hun viser til at dagens regelverk betyr at utlendingsmyndighetene som hovedregel skal trekke tilbake oppholdstillatelser, og eventuelt statsborgerskap, som viser seg å være basert på uriktige opplysninger, eller feil ID.

Det er mulig å søke om opphold på nytt grunnlag, men da må den rette identiteten dokumenteres.

– Denne gruppen jenter kommer fra land der det er vanskelig å skaffe dokumentasjon på hvem de er, og riktig alder, sier Stifjeld.

Randi Hagen Spydevold

Advokat Randi Hagen Spydevold har hatt flere av sakene. I en av sakene var jenta 12 år.

Foto: Privat

Advokat Randi Hagen Spydevold har hatt flere av disse sakene.

– I den ene saken var jenta i virkeligheten 12 år. Alderen og identiteten hun hadde var en annen, så hun begynte på videregående som 12-åring. Hun trodde selv læreren skjønte at noe måtte være galt, men ingen reagerte, sier Spydevold.

Advokaten er opprørt over at alle som burde ha sett, ikke har varslet videre slik de skulle.

– Denne jenta var gift med en mann som var flere ganger eldre, sier Spydevold.

Også SV har engasjert seg i saken, og mener reglene må endres slik at denne gruppen ikke mister oppholdstillatelse.

– Jeg tror det er få som vet om hvor ille dette egentlig er, sier Karin Andersen (SV).

UDI: Andre måter å få opphold på

UDI bekrefter at kvinnene risikerer å miste oppholdstillatelse dersom de varsler.

– De skal være klar over at det finnes alternative oppholdsgrunnlag i Norge som ivaretar kvinner som har vært voldsutsatte, og kvinner som risikerer noe ved å bli returnert til hjemlandet. De kan for eksempel søke asyl her. Det er også egne regler der tvangsekteskap blir oppløst, sier fagsjef Dag Bærvahr.

Det tok ti år fra hun varslet, til «Aylan» fikk endelig oppholdstillatelse. Siden mange ikke tør å varsle, mener hun noen derfor velger å leve i tvangsekteskap som er basert på en løgn.

SV har levert forslag om å endre reglene, slik at at det rammer de som står bak, og ikke kvinnene.

– Kvinnene har fått oppgitt en høyere alder enn de har, for at det skal begås alvorlig kriminelle handlinger mot dem: seksuelle overgrep mot mindreårige, barneekteskap, tvangsekteskap, noen ganger også frihetsberøvelse og vold i nære relasjoner, sier Karin Andersen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger