Hopp til innhold

Fylkesmannen varsler sletting av Norges største moské

Fylkesmannen i Oslo og Viken varslet i går Norges største moské om at den kan bli slettet som registrert trossamfunn. Fylkesmannen begrunner dette med at det fortsatt er uklart hvem som representerer Tawfiiq Islamsk Senter.

Tawfiiq moské Oslo.

Fylkesmannen varsler nå sletting av Norges største moske som registrert trossamfunn.

Foto: Cicilie Andersen / NRK

Sletting som trossamfunn kan bety at trossamfunnet mister retten til å vie og retten til statlige og kommunale tilskudd.

Fra før er statstilskuddet til Norges største moské midlertidig stoppet på grunn av interne konflikter, slik NRK har skrevet tidligere.

Blant annet er det to grupper som begge sier at de representerer moskeen. «Idet vi ikke har mottatt en endelig avklaring i saken om hvem som er det lovlige valgte styret og hvilket vedtektssett som gjelder, er det nødvendig å gå til det skrittet og varsle sletting av Tawfiiq Islamsk Senter fra vårt register», skriver Fylkesmannen.

Kan miste 7,8 millioner kroner i tilskudd

Moskéen, som er grunnlagt av norsksomaliere, har over 7837 medlemmer. Registrerte trossamfunn får rundt 1000 kroner årlig fra det offentlige per medlem. Halvparten kommer fra staten og siste halvpart fra kommunen der medlemmet er registrert. Tawfiiq-moskéen mottar dermed ca. 7,8 millioner kroner i årlig tilskudd.

Overførte penger til stiftelse

I varselet skriver Fylkesmannen at de også har registrert at det er konflikter mellom Tawfiiq-moskeen og stiftelsen Tawfiiq Kulturhus, og viser til NRKs saker om dette.

NRK har tidligere skrevet om hvordan styret i moskeen har overført millionbeløp til stiftelsen Tawfiiq Kulturhus, som ikke kontrolleres av medlemmene i moskéen. Stiftelsen Tawfiiq Kulturhus eier moskébygget.

Det sittende styret svarte via sin advokat at de mente organiseringen mellom stiftelse og styret i moskeen er uproblematisk.

Frist til over nyttår

Fylkesmannen har gitt trossamfunnet fem uker til å gi en uttalelse til det nye varselet, og avventer også behandlingen av kravet om statstilskudd inntil videre.

Til NRK sier seksjonssjef Hege Skaanes Nyhus hos Fylkesmannen i Oslo og Viken at det er sjeldent at Fylkesmannen går til det skritt å varsle om sletting av trossamfunn, men det har skjedd tidligere.

–Valg av styre er lovlig

Advokat Arild Humlen, som representerer det sittende styret i Tawfiiq Islamsk Senter, sier til NRK at han vil sende et svar til Fylkesmannen innen fristen. Han understreker at det ikke er reell usikkerhet om hvem den valgte ledelsen er. Og at det heller ikke foreligger andre forhold som skulle begrunne sletting av trossamfunnet.
– Valg på nåværende ledelse er gjennomført i henhold til organisasjonens vedtekter på lovlig satt årsmøte, og i samsvar med de demokratiske prinsippene vedtektene forutsetter, sier Humlen.
–Utfordrende gruppe har ikke stilt til valg og fått flertall og kan som en følge av dette, ikke hevde å være den rettmessige valgte ledelse i menigheten, legger han til.

–Trist

Utfordrergruppen til det sittende styret kaller seg for Medlemsrepresentantene. Det er denne gruppen som har utfordret det sittende styret, ved å be om å bli registrert i Brønnøysund.


De synes det er trist med varsel om at moskeen kan bli slettet og skriver i en mail til NRK at mye kan løses innen fem uker dersom vi klarer å bli enige til det beste for moskeen og medlemmene, samtidig som vi sammen oppfyller kravene til Fylkesmannen, skriver gruppen i en mail til NRK.

AKTUELT NÅ