NRK Meny
Normal

Varsler magre lønnsoppgjør

Gullalderen i Norge er over. Nå må kostnadene ned for at vi skal kunne vinne i konkurransen med andre land. Det sier sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen advarer politikerne mot økt oljepengebruk, med mindre den kan reverseres. - Lavere oljepriser innebærer at vi som nasjon er blitt fattigere, sier han.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Etter to tiår der det meste har gått på skinner for norsk økonomi går det mot krevende tider og behov for omstilling.

Det er hovedbudskapet i sentralbanksjef Øystein Olsens årstale, som han holder for sentralbankens representantskap og gjester fra 18.00 torsdag.

– Vi har hele tiden visst at en langvarig oljedrevet oppgang en gang måtte ta slutt, enten som følge av at aktivitetsnivået er over toppen, eller som følge av et oljeprisfall. Nå er vi der, sier Olsen.

Han skriver i sin tale at hvis konkurranseevnen skal bedres mot utlandet, må lønnstakerne her i landet være forberedt på «flere lønnsoppgjør uten vesentlig bedring i kjøpekraften».

– Kjøpekraften vil ikke utvikle seg på linje med forutgående tiår. I fjor så vi at kjøpekraftsutviklingen ble moderat. Det er grunn til å tro at det blir at det blir sånn i noen år til, uttyper Olsen overfor NRK.

– Alle norske lønnstakeres lønnsvekst har vært veldig høy, klart høyere enn våre naboland. Det vil ikke fortsette. Det er grunn til å regne med klart lavere reallønnsvelt framover enn i perioden vi har bak oss.

– Trenger flere ben å stå på

Han snakker videre om tiden for omstilling og viser til at en svekket norsk krone gjør at omstillingen allerede er i gang.

– Det må yngle i det øvrige norske næringslivet. Flere næringer må vokse frem for å gi nye levedyktige arbeidsplasser. Norsk økonomi trenger flere ben å stå på, sier Olsen til NRK.

Eksporten øker nå mer enn importen på fastlandet, etter et tiår hvor det motsatte har vært tilfelle.

Olsen advarer mot at arbeidsledigheten i tiden som kommer, vil holde seg høyere enn det vi har vært vant til.

Ber regjeringen vurdere økt pengebruk

I årstalen sier han at det kan være riktig å bruke mer av statens finanspolitiske muskler - altså å øke pengebruken over statsbudsjettet.

– Vi må unngå at nedgangen i produksjon og sysselsetting blir selvforsterkende og dermed sterkere enn nødvendig. Men økt oljepengebruk bør i hovedsak finansiere midlertidige grep som er enkle å reversere, sier Olsen.

Finansminister Siv Jensen blir også minnet på at den lave oljeprisen betyr mindre å rutte med på lengre sikt.

– Mesteparten av oljeformuen allerede i fondet

Norge har gjennom flere år nytt godt av at prisen på både olje og gass har ligget svært høyt. Men slik er det ikke lenger.

– Blir oljeprisen liggende rundt dagens nivå, reduseres statens inntekter betraktelig. Nåverdien av de fremtidige inntektene kan i så fall anslås til under en fjerdedel av dagens fond, sier Olsen.

I så fall kan det bety at mesteparten av Norges samlede oljeformue allerede er plassert i fondet, og at 2015 var det siste året hvor inntektene fra oljesektoren var høyere enn oljepengebruken over statsbudsjettet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger