Varsler kraftig opptrapping av streiken

13.370 flere Unio-medlemmer blir tatt ut i streik fra onsdag, bekrefter Utdanningsforbundet til NRK. Om lag 20.760 av Unio kommunes medlemmer vil da være tatt ut i streik.

Streik utenfor Kristiansand katedralskole

TRAPPER OPP: Fra onsdag 2. juni trapper Unio opp streiken.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Både lærere, barnehagelærere, sykepleiere og kommunalt ansatte blir tatt ut onsdag.

– Det er en betydelig opptrapping av streiken, bekrefter kommunikasjonssjef Rikke Bjurstrøm til NRK.

Streiken i Unio kommune fortsetter dermed inn i neste uke. Fra onsdag 2. juni trappes den opp, melder Utdanningsforbundet i en pressemelding.

Om lag 20.760 av Unio kommunes medlemmer vil da være tatt ut i streik.

Her er hele listen over alle kommunene og virksomhetene som tas ut.

– Vår streik er fortsatt ansvarlig. Vi tar også særskilte hensyn til arbeid som direkte berører pandemien, mener nestleder i Norsk sykepleierforbund (NSF), Silje Naustvik, som er en del av Unios streikeledelse.

Nestleder Silje Naustvik i Norsk sykepleierforbund

STORSTREIK: – Vår streik er fortsatt ansvarlig, sier Silje Naustvik, en av Unios streikeledere.

Foto: Kristin Henriksen

– For dårlig lønnstilbud

– Det er beklagelig at vi må bruke streik som virkemiddel, men det er KS som ikke har kommet oss i møte. Lønnstilbudet var for dårlig. KS må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive. KS ga oss i realiteten ikke noe annet valg, sier hun.

Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø for KS kommune sa til NRK i går at Unios krav var umulige å etterkomme.

Tor Arne Gangsø

UMULIG: Tor Arne Gangsø som leder forhandlingene for KS kommune mener Unios krav er umulige å etterkomme.

– Det handla om at man ville ha en vesentlig større ramme enn det vi var i stand til å gi, og det alle andre områder i Norge har fått tilgang på, og så vil de ha en helt annen innretning. De vil ha en større del av potten enn det vi mente var riktig, sa Gangsø til NRK.

NRK forklarer

Lønnsoppgjør på 1, 2, 3

Først og fremst - hvorfor skal jeg bry meg?

Hvis du er en arbeidstaker som får lønn, bestemmes hvor mye du skal tjene i lønnsoppgjøret. Hvis du er en arbeidsgiver som betaler lønn til ansatte, så bestemmes deler av utgiftene dine i året som kommer, i lønnsoppgjøret. Derfor er lønnsoppgjøret viktig for de aller fleste nordmenn. 

Hva er et mellomoppgjør, og hvorfor er det annerledes enn hovedoppgjøret?

I partallsårene er det hovedoppgjør. Da forhandler partene om tariffavtalen, og andre bestemmelser, som arbeidsgivere og arbeidstakere må forholde seg til. En tariffavtale varer i to år.

 

I oddetallsårene har organisasjonene derfor mellomoppgjør - og forhandler bare om lønnen det året. I begge lønnsoppgjørene er det lov å bruke streik og lockout som virkemidler i forhandlingene. 

Hva skjer i lønnsoppgjøret?

I et lønnsoppgjør forhandler partene som representerer arbeidsgiverne, og partene som representerer arbeidstakerne, om hvilken lønn arbeidstakerne skal få det året. De to største organisasjonene som forhandler, er arbeidstakernes organisasjon LO, og arbeidsgivernes organisasjon NHO.

 

Hvis ikke partene klarer å bli enige, må de gå i mekling hos Riksmekleren. Her får de en frist til å finne en løsning på forhandlingene. Men de kan forhandle på overtid, hvis de trenger det. 

Hva er et nulloppgjør?

I et nulloppgjør stiger lønnen like mye som prisene. Da får man verken mer eller mindre penger å rutte med i året som kommer. Hvis lønnsveksten er høyere enn prisveksten, blir varer og tjenester billigere i forhold til lønnen. Da øker kjøpekraften din. Hvis lønnsveksten blir lavere enn prisveksten, blir varer og tjenester dyrere i forhold til lønnen. Da blir kjøpekraften din svakere.

Hva er frontfagmodellen?

I 1966 ble det bestemt at lønnsveksten ikke kan være større enn det norske bedrifter som er utsatt for konkurranse fra utlandet tåler. Derfor mener man at disse næringene bør forhandle om lønn først, og legge rammene for lønnsveksten i andre næringer.

 

Tanken er at dersom andre næringer forhandler om lønn først, og lønnen øker mer enn de konkurranseutsatte næringene tåler, legger det press på forhandlingene i de såkalte frontfagene. Frontfaget har tradisjonelt bestått av industribedrifter som handler med utlandet.

 

I årets lønnsoppgjør var organisasjonene LO, YS og NHO først ut. Partene ble enige etter mekling på overtid. 

Hva er den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret?

Den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret regner ut de totale kostnadene for den nye tariffavtalen som har blitt fremforhandlet. I tillegg til lønnstillegg, kan det innebære kostnaden av ekstra feriedager, og annet som innebærer en kostnad for arbeidsgiver. 

Hva er lønnsoverheng?

Lønnsoverhenget er en beregning som beskriver hvor mye høyere lønnen din mot slutten av året er enn hva lønnen din var i gjennomsnitt hele året. Hvis du for eksempel tjente 111 kroner i timen gjennomsnitt i 2020, men 115 kroner i timen i desember, får du et lønnsoverheng på 3,6 prosent.

 

Grunnen til at man regner ut dette, er for å finne ut av hva lønnsveksten vil bli fra et år til det neste. Lønnsoverhenget brukes når man skal bestemme den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. 

Lærere, barnehagelærere, sykepleiere, bibliotekarer og andre kommunalt ansatte fra 16 kommuner og 10 fylkeskommuner tas ut fra Alta i nord til Kristiansand.

Kommunene som allerede er berørt, og som nå melder om opptrapping, er Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund. I tillegg blir Fredrikstad, Porsgrunn og Drammen berørt i det nye uttaket.

Varsler streik i sykehusene

Unio varsler samtidig at det kan bli streik også i sykehusene fra fredag 4. juni.

313 Unio-medlemmer, de fleste sykepleiere, er meldt ut i streik i første fase

– Vi håper selvsagt å komme til enighet i meklingen, men er forberedt på å streike hvis det er det som skal til, opplyser leder for Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen, i en pressemelding.

Liv Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund

VARSLER STREIK: Leder for Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen, varsler at det kan bli streik også i sykehusene fra fredag 4. juni.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Hun er ikke fornøyd med tilbudet Spekter har gitt i forhandlingene.

– Det reflekterte ikke det samfunnsansvaret Spekter og helseforetakene har ansvar for.

Tar koronahensyn

– Vår klare melding er at vi må sammen få til et oppgjør som sikrer befolkningens tilgang til livsnødvendig kompetanse, og det må reflekteres i et lønnsnivå som er egnet til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere og annet nøkkelpersonell, mener Larsen.

Unio opplyser at de vil ta hensyn til koronaberedskapen i streikeuttaket.

– Det er derfor få medlemmer vi ser vi kan ta ut i en forsvarlig streik, opplyser Unio-lederen.

Uttaksstedene er Ahus, Helse Bergen, OUS, Olavs hospital, Sykehuset Østfold, Universitetssykehuset Nord-Norge og Martina Hansens Hospital.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger