Hopp til innhold

Varsler kjempebot til Verisure og Sector Alarm

Konkurransetilsynet har i dag varslet gebyrer på 784 og 424, 8 millioner kroner til henholdsvis Verisure AS og Sector Alarm AS for ulovlig samarbeid om salg av boligalarmer. Ifølge konkurransedirektøren har samarbeidet pågått over hele landet.

Konkurransetilsynet med gebyr til Verisure og Sector Alarm.

Samarbeidet skal ha pågått i perioden 2011–2017, sier konkurransedirektør Lars Søgard til NRK.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Verisure AS og Sector Alarm AS, som er de største boligalarmaktørene i Norge, har samarbeidet om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder ved dørsalg i perioden 2011 – 2017, står det i pressemeldingen.

Til NRK sier konkurransedirektør Lars Sørgard at samarbeidet har omhandlet dørsalg av boligalarmer i perioden 2011–2017.

Han trekker frem at et eksempel på dette kan være at en Sector Alarm-selger kommer til et hus med et Verisure-klistremerke.

– Vedkommende vil da i mange tilfeller ikke banke på denne døren, men gå til den neste boligen. I dette tilfellet får ikke Verisure-kunden det tilbudet den ellers kunne fått, og dermed er det fare for at denne kunden kan få høyere priser.

Skal ha pågått i hele landet

Ifølge konkurransedirektøren har samarbeidet pågått i hele landet.

Hvilke konsekvenser har dette fått forbrukerne?

– Vanskelig å si. Vår foreløpige vurdering er at dette samarbeidet har ført til at kundene har fått et mindre tilbud enn de ellers ville fått. Det betyr at prisene kan ha blitt høyere enn de hadde blitt ved vanlig konkurranse.

I pressemeldingen står det at Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring hos selskapene 20. juni 2017.

Sørgard forteller videre at det har vært omfattende dokumentasjon de har måttet gå gjennom, og derfor har det tatt tid.

– Det har f.eks. vært omfattende epostutveksling mellom partene, og dette har tatt lang tid å gå gjennom.

Store gebyr

– Både lengden på samarbeidet, og størrelsen på omsetningen, har ført til at gebyrene ble relativt store, sier Sørgard til NRK.

Gebyret Verisure kan få er det nest største gitt i sitt slag, og er større enn selskapets overskudd for de siste tre årene, skriver DN.

Verisure og Sector Alarm er de to største boligalarmaktørene i Norge.

Forskjellen mellom gebyrene til de to selskapene skyldes ulik omsetning, skriver NTB.

NRK skrev i en tidligere versjon av denne saken at Verisure og Sector Alarm har fått bøter. Det riktige er Konkurransetilsynet har varslet gebyrene. Partene kan komme med sine merknader innen 2. september.

– Svært alvorlig

– Denne saken har stor betydning for de to selskapenes boligalarmkunder i Norge, siden de kan ha betalt for mye for sin boligalarm. Markedsdeling er en svært alvorlig form for konkurransekriminalitet, og gebyrene som nå er varslet underbygger dette, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i pressemeldingen.

De to selskapene har delt kunder i det norske boligmarkedet mellom seg, ifølge Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.

– Dette er et varsel som nå er fremlagt partene. De vil nå få mulighet til å komme med sine merknader til varselet, før det eventuelt treffes et vedtak i saken, sier Amundsen.

Verisure er skuffet over vurderingen

– Vi opplever tøff konkurranse i markedet og det har vært situasjonen i hele perioden tilsynet har vurdert. Vi er uenig i Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger.

Det opplyser pressesjef i Verisure, Glenn Støldal, til NTB.

Konkurransetilsynet fremhever at det ikke er fattet et endelig vedtak i saken.

Partene er gitt frist frem til 2. september med å inngi sine merknader til varselet, opplyser pressemeldingen.

AKTUELT NÅ