Hopp til innhold

Politidirektøren gir etter – granskingen av bånd til rusforening blir ekstern

Kritikere etterspurte en uavhengig gransking. Nå har Politidirektoratet bestemt seg for at granskingen av deres bånd til Norsk Narkotikapolitiforening skal gjøres eksternt.

Politidirektør Marie Benedicte Bjørnland

VARSLER GJENNOMGANG: Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Foto: Ole Berg-Rusten

– Vi kommer til å ta et initiativ til en ekstern gjennomgang, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NRK.

Flere har etterspurt en uavhengig gransking etter at Politidirektoratet i dag meldte at de vil granske båndene de har til den omdiskuterte rusforeningen Norsk Narkotikapolitiforening.

– Men det kommer ikke til å være noen i politietaten som skal gjøre dette. Dette blir en parallell til det vi gjorde med Jensen-utvalget, sier Bjørnland.

– Hvorfor vil dere få dette gransket eksternt?

– Det er egentlig utviklingen i dagens mediebilde, hvor det stilles spørsmål om det er tilstrekkelig distanse og habilitet hvis vi forestår denne gjennomgangen selv. Jeg tenker vi er helt avhengig av at vi har tillit til det arbeidet som nå gjøres. Det kan ikke stilles spørsmål til om det er nødvendig distanse mellom de som skal evaluere og det som skal evalueres og gjennomgås, sier Bjørnland.

Mandatet til utvalget som skal granske direktoratet er ennå ikke bestemt.

– Mandatet er ikke klart enda, men det blir å se på rolleforståelse, og om det har vært tilstrekkelig klart for omverdenen om det er som NNPF medlem man opptrer eller som ansatt i politiet. Endelig mandat må jeg få komme tilbake til, dette er noen høyst foreløpige tanker.

Tidligere varslet gjennomgang

Politidirektoratet har tidligere varslet en gjennomgang av midlene de har gitt til den omdiskuterte organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Det skjedde etter at blant annet NRK omtalte de nesten 3 millioner kronene som organisasjonen har fått av Politidirektoratet mellom 2001 og 2018. Nå skal Politidirektoratet granske alle bånd til NNPF.

− Det skal være et klart skille mellom rollen som politi og engasjement i politisk eller frivillig arbeid. Det er først når rolleskillet er eller oppfattes som utydelig at dette blir problematisk og kan føre til misforståelser, sier Bjørnland i meldingen.

Bjørnland sier at saken som først ble omtalt av Fædrelandsvennen, om en skjenkeavtale i Kristiansand mellom kommunen, politiet, Arbeidstilsynet og NNPF, har skapt tvil om skillet mellom politi og foreningsmedlem har vært tydelig nok.

Før banketten på NNPFs utdanningskonferanse i 2014, som ble avholdt i Trondheim. Bildet er tatt fra Norsk Narkotikapolitiforenings Facebook-side.

HVITE DUKER: Fra banketten på NNPFs utdanningskonferanse i 2014, som ble avholdt på Hotell Scandic Lerkendal i Trondheim. Bildet er hentet fra Norsk Narkotikapolitiforenings Facebook-side og gjengitt med tillatelse.

Foto: Norsk Narkotikapolitiforening

– Når de stiller spørsmål sånn som det er gjort, og det kommer historier om at det har vært uklart for omgivelsene, om man har møtt en person som er på sin fritid og medlem av NNPF, eller om det er en polititjenesteperson, så er ikke skillet tydelig nok, sier Bjørnland til NRK.

I meldingen står det at direktoratet har igangsatt et arbeid for å bidra til at det er et klart skille mellom politiet og frivillige foreninger hvor politiansatte er medlemmer.

Den siste tiden har synliggjort at bruk av ordet «politi» i navnet på frivillige foreninger kan være uheldig og skape usikkerhet rundt rollen som politiets myndighetsutøver og politiansattes arbeid i frivillige foreninger, heter det i pressemeldingen.

– Bør være uavhengig gransking

I meldingen heter det samtidig at det er helt legitimt for ansatte i politiet å delta i politisk arbeid eller engasjere seg i frivillige organisasjoner.

Tidligere i dag tok flere til orde for at granskingen ble gjort eksternt – ikke internt i politiet slik det først lå an til.

Katrine Holter er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen. Holter og er blant dem som ønsket en uavhengig gransking.

Katrine Holter ved Politihøgskolen

Katrine Holter er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen.

Foto: Advokatfirmaet Sulland

Ansvaret for å få i gang en slik gransking ligger hos Justisministeren, sa Holter.

– Det er grunn til å spørre om NNPF i for stor grad har fått opptre som politiet sin ruspolitiske forening. En gransking er nødvendig for å avdekke hva som har skjedd her, og hvor langt rolleblandingen går.

– Hva tenker du om at politidirektøren nå varsler full gjennomgang av saken?

– Det er prisverdig, men det pleier sjelden å være en god idé at man skal granske seg selv. En slik gransking bør gjøres av en uavhengig nedsatt kommisjon. Dette underbygges i særlig grad av at NNPF har såpass mange medlemmer i politietaten. Det vil være vanskelig for politietaten selv å foreta en slik gransking med et helt habilt blikk, sier Holter.

Hun legger til at mandatet til en uavhengig granskingskommisjon også bør omfatte politiets ransakingspraksis i mindre narkotikasaker.

Etter at nyheten om at granskingen blir ekstern kom, sier Holter følgende til NRK:

– Det er veldig gledelig at POD tar initiativ til en ekstern granskning. Men en granksningskommisjon bør etter mitt syn nedsettes av Justisdepartementet og mandatet bør omfatte å se nærmere på politiets ransakingspraksis i mindre narkotikasaker, sier Holter.

Hun mener kommisjonen også bør ha anledning til å vurdere og eventuelt fremme lovendringsforslag dersom den finner behov for det.

– Setter bukken på havresekken

Medlem i forsvaregruppa i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, mener og det er positivt at politiet nå vil granske seg selv.

– Så er det litt betegnende at de først nå kommer på banen og sier de skal granske. Vi får se hva vi får ut av det, sier Dietrichson til NRK.

Dietrichson mener sammenblandingen mellom NNPF og politiet er så tett at andre må på banen for å granske forholdet.

– Det er helt tydelig at politiet selv ikke mener de har gjort noe galt. Og den mangelen på erkjennelse vil nok sive inn i en gransking som de selv styrer, sier han.

Kenneth Arctander er daglig leder for RIO, en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, og var medlem i rusreformutvalget. Han er skeptisk til at Politidirektoratet selv skal granske forholdet mellom politiet og NNPF.

– Det er en dårlig idé fordi mistilliten ikke er til NNPF, men til politiet. Dette på grunn av det samrøret som har vært dokumentert til nå, sier han.

Kenneth Arctander Johansen fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon og helseminister Bent Høie på en pressekonferanse 5. oktober 2016.

Kenneth Arctander, daglig leder i RIO, sammen med helseminister Bent Høie (H) under et frokostmøte om rusomsorg i 2016.

Foto: Terje Bendiksby

– Setter bukken på havresekken

Arctander påpeker i tillegg at mange ansatte i politiet er medlemmer av NNPF.

– Vi har ikke noen grunn til å tro at det ikke vil være medlemmer i NNPF som skal være med på å granske dette. Dette er et demokratisk problem, som må ha en demokratisk gjennomgang. Derfor er en uavhengig gransking helt nødvendig, gjerne gjort av kontroll – og konstitusjonskomiteen.

Også SV-politiker Nicholas Wilkinson ber om en uavhengig gransking.

– Jeg tenker at de prøver å sette bukken til å passe havresekken. Vi trenger en nøytral kommisjon for å se på alle disse forferdelige sakene vi har sett. Men jeg er veldig stolt av de endelig har forstått at de må granske hva NNPF og politiet har gjort sammen, sier Wilkinson til NRK.

NRK har vært i kontakt med daglig leder i NNPF, Jan-Erik Bresil. Han svarer at han har ferie, og ber NRK ta kontakt på NNPFs presse-e-post.

E-posten gir et automatisk svar, der det heter at «Våre tre ansatte har tatt ferie. E-post vil derfor sjekkes og besvares sporadisk. God sommer!»

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger