NRK Meny
Normal

Var med kreftsyk far - dømt for å ikke møte til militærtjeneste

En 20 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til 14 dagers fengsel, fordi han ikke møtte opp til førstegangstjeneste i fjor høst. Grunnen var ifølge 20-åringen at han var i Makedonia for å pleie sin kreftsyke far.

Oslo tingrett inngangsparti opplyst

DØMT: 20-åringen fikk denne uken forkynt dommen i Oslo tingrett. Der heter det at han dømmes til 14 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år, for ikke å ha møtt til førstegangstjeneste.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

20-åringen, som er norsk statsborger og bosatt i Oslo, var innkalt for avtjene førstegangstjeneste ved Luftforsvarets rekruttskole på Madla ved Stavanger 23. september i fjor.

I retten forklarte 20-åringen at han ikke møtte opp fordi han hadde eneomsorgen for sin kreftsyke far i Makedonia. Der hadde han vært siden mai, og ønsket ikke å forlate faren som skulle opereres i september.

– Han hadde ikke til hensikt å unndra seg førstegangstjeneste, det var derfor han også tok alle testene på sesjonen. Men da faren ble akutt syk med kreft, ble han igjen i Makedonia, sier advokatfullmektig Koshin Abdulbagi.

I dommen fra Oslo tingrett heter det at «retten har sympati med NNs beslutning om prioritere omsorg for faren», men at det ikke var så spesielle omstendigheter at nødrettsbetraktninger tillot ham å utebli fra tjenesten.

13 dager før

Advokatfullmektig Koshin Abdulbagi

REAGERER: Advokatfullmektig Koshin Adbulbagi sier hennes klient nekter straffskyld, men ikke ønsker å anke dommen fordi han vil komme seg videre i livet.

Foto: Presse / Advokatfirmaet Rogstad AS

Til tross for flere innkallinger per brev, hevder 20-åringen at han på grunn av ulike omstendigheter først ble kjent med at han var innkalt til militærtjeneste to uker før oppmøtetidspunkt. Da ble han oppringt av militærpoliti.

I retten forklarte 20-åringen at han ikke disponerte egen mobiltelefon, noe som førte til ytterligere forviklinger. Abdulbagi sier 20-åringen kort tid før innkallelsen – som han da ikke var kjent med – sendte søknad om fritak fordi han er pasifist.

Adbulbagi mener dommen kan få store konsekvenser hennes klient.

– Det innebærer at det er høyst usikkert om han vil komme inn i USA, der han etter planen skulle studere for å bli ingeniør på nyåret, sier forsvareren.

Inspeksjon av rekrutter på Madla militærleir

REKRUTT: 20-åringen skulle møte til førstegangstjeneste på Madla militærleir ved Stavanger i fjor høst. Her inspiseres nye rekrutter ved militærleiren.

Foto: Presse / Forsvaret

– Ikke gyldig grunn

I dommen kommer det frem at søknaden om fritak først kom frem til Forsvaret 19. september. Tre dager senere ble 20-åringen bedt om oppgi ytterligere opplysninger, noe han aldri gjorde.

Krigsadvokatfullmektig Eirik Skøyeneie viser til at dommeren mente 20-åringen ble kjent med innkallelsen i tilstrekkelig tid før oppmøte, og mener dommen er korrekt.

– Utgangspunktet er at man har en lovpålagt plikt til å møte om man blir innkalt. Denne plikten er man kun fritatt fra dersom man får innvilget en søknad basert på overbevisningsgrunner, jf. militærnekterloven, innvilget utsettelse, eller om man er transportudyktig.

Skøyeneie viser også at til at Høyesterett har kommet til at det skal en «helt spesiell situasjon» til for å bruke nødrett som frifinnelsesgrunn.

– Høyesterett har tidligere anerkjent at innkallelse til militærtjenesten kan skape betydelige problemer for vernepliktiges gjennomføring av andre plikter, som omsorgsplikter overfor familie, men at verneplikt skal gis prioritet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger