Vant over Staten: Flyktninger må få ID-kort

Sju flyktninger med lovlig opphold i Norge som ble nektet ID-dokumenter, har vunnet over Staten i lagmannsretten. Retten slår fast at å nekte reisedokument bare på grunn av tvil om identitet, ikke er i tråd med flyktningkonvensjonen.

Seble Kasu Berhe

DOM: Seble Kasu Berhe prøver å bevise hvem hun er. Hun bør få ID-dokumenter, mener Lagmannsretten i en ny dom.

Foto: Kristine Næss Larsen / NRK

Saken dreide seg om sju flyktninger med innvilget asyl i Norge, men som ble nektet reisebevis fordi norske myndigheter mente de ikke kunne bevise hvem de er. To av dem er barn født i Norge.

Reisebevis gis til en asylsøker eller overføringsflyktning som har fått asyl i Norge, men som ikke er statsborger. Nå har de sju flyktningene fått medhold i Borgarting lagmannsrett, etter at de også vant i tingretten. Staten kan anke saken.

Vanskelig uten ID

Uten reisebevis eller annen identifikasjon blir det praktisk vanskelig å være i Norge. Man får ikke førerkort eller bankkort med bilde.

Vedkommende kan ikke jobbe i yrker som krever ID-kort eller politiattest. Det gjelder mange jobber, for eksempel innen renhold, helse og omsorgsyrker. Det gjelder også i bygg og anlegg.

Staten: Usikker identitet

Det var staten som anket tingrettens dom til Lagmannsretten. Etter statens syn hadde ikke de sju flyktningene sannsynliggjort at den identiteten de nå oppgir, er den riktige.

Dersom reisebevis utstedes til personer med ukjent identitet, vil tilliten til norske reisebevis vis-à-vis andre lands myndigheter svekkes og finansnæringen og andre virksomheter vil ikke lenger kunne feste lit til reisebevis som gyldige identitetsdokumenter, mente staten.

Regjeringsadvokaten, som førte saken for staten, har ennå ikke lest dommen.

Tolkning av konvensjon

Det er tolkningen av artikkel 28 i Flyktningekonvensjonen som er stridens kjerne.

Flyktninger i Syria

Kan flyktninger som har fått opphold i Norge, men ikke har sikker identitet, få ID-papirer? Det skal mye til å nekte dem, mener Lagmannsretten

Foto: AMMAR ABDULLAH / Reuters

Ifølge artikkel 28 i konvensjonen kan det gjøres unntak fra plikten til å utstede reisebevis i visse tilfeller. Oversatt til norsk kan reisebevis bare nektes utstedt dersom hensynet til nasjonal sikkerhet eller offentlig orden gjør nektelse tvingende nødvendig, skriver lagmannsretten, som ikke mener det vilkåret er til stede for de sju flyktningene.

– En seier for arven etter Nansen

Georg Schjerven Hansen

Flyktninger med opphold i Norge får reisebevis, sier prosjektleder Georg Scherven Hansen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

– Dommen slår fast at flyktninger som er innvilget asyl i Norge, har en grunnleggende rett til ID-papirer slik at de kan delta i samfunnet og integreres.

Det sier advokatfullmektig i advokatfirmaet Roli og prosjektleder i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, Georg Scherven Hansen. Sammen med jusprofessor Mads Andenæs har han ført saken for flyktningene.

Han mener dommen også er en seier for andre flyktninger i Norge, for den stolte, juridiske arven etter Fridtjof Nansen og for samfunnet som sådan. Ifølge UDI er det per januar i år 176 personer i Norge som er i samme situasjon.

Drømmen om Norge brast

FNs høykommissær for flyktninger UNHCR og NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere og Selvhjelp for innvandrere og flyktninger er noen av aktørene som har jobbet med den årelange saken, sammen med flere advokater.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger