Vannet fortsetter å stige

Det siste døgnet har vannstanden i Mjøsa steget med 30 centimeter. Vannet når trolig en topp mot slutten av uka.

Video Mjøsa stiger fortsatt

NETT-TV: NVEs regiondirektør viser hvor høyt vannet er forventet å stige i løpet av uka.

Selv om vannføringen er på vei tilbake flere steder i landet, stiger vannet fortsatt i Mjøsa, Vorma og Glomma.

NVE: Følg med på flomvarselet her

– Det ventes en stigning i Mjøsa på opp mot syv meter på en lokal skala, det vil si én meter under den vannstanden vi så i 1995, sier vakthavende hydrolog Inger Karin Engen i Norges vassdrags- og energidirektorat til NRK.

Vannstanden i Mjøsa var søndag på om lag 6,5 meter. Normal vannstand er 5,25 meter.

SISTE: Skole og barnehage stengt på Kvam

Ifølge Engen har vannstanden steget nesten 30 centimeter de siste 24 timene, men det er trolig i Vorma og Glomma at vannstanden vil øke mest i dagene som kommer.

Det er foreløpig vanskelig å anslå hvilket nivå vannet vil ligge på mot slutten av uka, opplyser hydrologen.

Dovrebanen ved Kvam

STENGT: Ved Dovrebanen på Otta har vannet tatt med seg mye av fundamentet under jernbanen.

Foto: Hanne Stine Kind / NRK

– Det har vi ikke full oversikt over. Vi vet at det allerede nå er problemer flere steder, som for eksempel Frognerstranda camping. Når vannstanden i Mjøsa øker, øker vannføringen ut av Mjøsa også. Vannføringsøkning i Vorma kan medføre fare for litt utrasninger og utglidninger for eksempel, sier Engen.

Les også: Skader for minst 200 millioner

Fortsatt rasfare

Geolog Øvind Høydal fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) sier vi må vi tilbake til 1938 for å se lignende nedbørsmengder som vi har hatt i det siste.

Han sier faren for ras er avtagende, men at det er avhengig av nedbøren de neste dagene.

– Den er ikke over, men sterkt redusert. Det ligger en del stein i skredrennene, men det skal en god del nedbør til for at de skal vaskes videre, forklarer Høydal til NRK.

Samleside: Alt om flommen i innlandet

Eksperter sier de tror de store vannmengdene øker faren for kvikkleireskred langs vassdragene sør for Mjøsa.

Anders Solheim i NGI ber folk om å være oppmerksomme på forandringer i terrenget som antyder skred.

Skader for millioner

Flommen på Østlandet kan bli den dyreste norske naturkatastrofen siden storflommen i 1995.

De totale kostnadene på hus og eiendom er ventet å komme opp i 200 millioner kroner, ifølge Finansnæringens hovedorganisasjon (FNO)

Trafikkmeldinger: Sjekk trafikken der du bor

SISTE NYTT

Siste meldinger