Hopp til innhold

- En borgerlig regjering vil være basert på løftebrudd

Frp vil ikke støtte en regjering de ikke selv sitter i, og Venstre og KrF vil ikke støtte en regjering med Frp. – Holder de ord, finnes det ikke et regjeringsalternativ på borgerlig side, sier valgforsker.

Dagfinn Høybråten, Siv Jensen og Lars Sponheim

Et borgerlig samarbeid forutsetter et løftebrudd fra minst en av disse partilederne.

Foto: Scanpix

På målinger i underkant av seks uker før valget, har opposisjonen flertall i forhold til de rødgrønne regjeringspartiene.

Men alle de fire opposisjonspartiene vil ikke samarbeide med hverandre. Også nå gjentar Venstre og KrF sin garanti til velgerne om å ikke støtte en regjering der Frp er med.

– Den garantien har jeg gitt i to år, og den kan jeg gjenta nå, sier Venstre-leder Lars Sponheim til nrk.no.

Han får støtte av KrF. Partileder Dagfinn Høybråten holder også fast på at det er helt uaktuelt med regjeringsstøtte til Frp.

Dette er alternativene:

Tar vi utgangspunkt i den ferskeste NRK-målingen , ser det dermed mørkt ut for et borgerlig regjeringsalternativ:

  • Regjeringsalternativ 1: Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet

En fortsatt rødgrønn regjering med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har på NRK-målingen 82 mandater i ryggen. Fortsatt rent flertall på Stortinget krever minst 85 mandater.

  • Regjeringsalternativ 2: Fremskrittspartiet og Høyre

En regjering bestående av Frp og Høyre får ifølge målingen 68 mandater. Med støtte fra kun KrF blir det 79 mandater, altså færre enn de rødgrønne. Dermed må de også ha Venstre med på støttelaget. Med Venstres mandater blir det totalt 87.

Men både Venstre og KrF lover at en slik støtte er uaktuell.

  • Regjeringsalternativ 3: Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

En sentrum-høyre-regjering ga 37 mandater på målingen. For at dette skal bli et reelt alternativ, må de tre partiene være større Frp alene. Det er de ikke på NRKs partimåling, der Frp fikk 50 mandater.

Skulle de bli større enn Frp alene, vil de etter all sannsynlighet likevel trenge Frps støtte for å ha større støtte enn de rødgrønne partiene. Og en slik støtte har Frp allerede avvist.

Frank Aarebrot

Frank Aarebrot mener uenigheten på borgerlig side gjør at de i praksis ikke har et regjeringsalternativ der.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Dagen etter NRKs partimåling denne uken, hadde også VG et nytt partibarometer. Partienes oppslutning i de to målingene varierer, men trenden er den samme: Høyre og Frp må ha både Venstres og KrFs støtte for å stå sterkere enn de rødgrønne partiene, og en sentrum-høyre-regjering må ha Frp i ryggen.

– Løpet er kjørt

– Makten på borgerlig side vil dermed måtte bygge på et løftebrudd, sier valgforsker Frank Aarebrot til nrk.no.

– Enten må Frp likevel støtte en regjering de ikke selv sitter i, eller så må Venstre og KrF støtte en regjering med Frp. Har de gitt en garanti til nrk.no senest denne uken, er egentlig løpet kjørt. Da blir det ingen borgerlig regjering hvis de holder ord.

Dette avviser KrF-leder Dagfinn Høybråten.

– Det er feil. En regjering trenger ikke å bli innsatt av et flertall i Stortinget, sier Høybråten.

– Må ikke bli felt av et flertall

Statsviter Jo Saglie sier at det Høybråten peker på, er riktig, men at det i praksis samtidig fordrer at det konkurrerende regjeringsalternativet, i de borgerliges tilfelle dagens sittende regjeringspartier, ikke har større støtte selv om det ikke er snakk om et rent flertall.

– Aarebrots synspunkter høres derfor logiske ut, sier Saglie.

– Hvis de rødgrønne partiene mister flertallet eller blir felt, må det bli sonderinger i Stortinget om hvem som kan skaffe støtte til ny regjering. Når Stoltenberg da skal gi sitt råd til kongen om hvem han skal be om å danne ny regjering, må det være klart hvem som har støtte fra et flertall - eller i det minste ikke vil bli felt av et flertall.

Det blir ingen borgerlig regjering hvis de holder ord.

Frank Aarebrot

Tror Frp blir løftebryteren

Jo Saglie

Statsviter Jo Saglie ser ikke bort fra at Frp kan gjøre alvor av truslene om å blokkere en borgerlig regjering uten dem.

Foto: Institutt for samfunnsforskning

Skulle noen av de borgerlige partiene bryte løftet, tror Frank Aarebrot sannsynligheten er størst for at det blir Frp.

– Skulle det skje, er mitt tips at det blir Frp. De har ikke gått like høyt ut på banen som Venstre og KrF, sier han.

Her får han imidlertid ikke like sikker støtte av Jo Saglie.

– Frp kan komme til å gi et stilltiende samtykke til en sentrum-høyre-regjering, og i praksis har de da brutt løftet sitt, sier Saglie.

– Men vi skal ikke se bort fra at Frp kan komme til å blokkere en regjering med Høyre, Venstre og KrF for å vise at de mener alvor med at de er lei av å bli tatt for gitt. De har jo gjort det før, på 1980-tallet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ