– Det rødgrønne flertallet består

NRKs valgdagsmåling gir dagens rødgrønne regjering fortsatt flertall med minste mulige margin.

Valgdagsmåling
Foto: NRK

På NRKs valgdagsmåling, som er utført av Synovate, får de rødgrønne partiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet fortsatt flertall med 85 mandater.

– SV har mobilisert voldsomt

Det betyr at de tre regjeringspartiene alene har flertall med ett mandat, og alt tyder på at det blir en svært spennende valgkveld. De borgerlige partiene får nemlig totalt 83 mandater.

Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg hilser Aps valgvake.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Skulle valgdagsmålingens resultat speile det reelle valgresultatet, heter Norges statsminister også etter valget Jens Stoltenberg.

Valgdagsmålingen viser at Arbeiderpartiet mister 0,9 prosents oppslutning – noe som fører til at partiet mister sistemandatet i fem fylker.

Likevel sier analytiker Håkon Kavli i Synovate til NRK.no at han tror det går mot et rødgrønt flertall, selv om det er svært jevnt mellom blokkene.

– Styrkeforholdet mellom SV og Ap er usikkert. Og vi ser at SV har fått til en voldsom mobilisering på slutten, sier Kavli.

SV er nemlig - sammen med Høyre - det partiet som går mest frem på valgdagsmålingen sett i forhold til stortingsvalget i 2005. På NRKs måling går de to partiene frem ett prosentpoeng.

TV 2-måling gir samme svar

Også TV 2 sin valgdagsmåling gir et rødgrønt flertall. Deres måling viser et enda klarere styrkeforhold mellom blokkene - nemlig 87-82 i de rødgrønnes favør.

Deres måling gir Arbeiderpartiet 34,4 prosent, SV 7,5 prosent og Sp en oppslutning på 5,9 prosent.

Rødt på vippen

Partiet Rødt kan havne i en nøkkelposisjon på grunn av de små marginene mellom blokkene.

I NRKs valgdagsmåling er Rødt inne med ett mandat, nemlig Erling Folkvord for Oslo, og dermed kan Rødt være det partiet som kommer på vippen og redder dagens regjering med sin støtte.

Men skulle Rødt miste dette mandatet, vil det gå til de borgerlige, trolig til Venstres Ola Elvestuen.

Dermed kan valgnatten bli en ekstremt tett affære.

– Skjørt flertall

– Flertallet til de rødgrønne er veldig skjørt. Får Høyre stang inn i ett fylke, kan de ta et sistemandat fra Ap sånn at de rødgrønne mister flertallet, sier han.

At Venstre bare får 4,6 prosent og er like over sperregrensen i valgdagsmålingen, forklarer Kavli slik:

– Venstre hadde et mobiliseringsvalg i 2005 og tok mange stemmer fra tradisjonelle Høyre-velgere. Mange av disse har forsvunnet, sier han, og utelukker ikke at Lars Sponheim og co kan komme under sperregrensen.

Størst flukt fra SV til Ap

Valgdagsmålingen viser at det er Arbeiderpartiet som har vært flinkest til å sikre seg hjemmesitterne, mens Frp og Høyre henger hakk i hel.

Den største partifluktene har gått fra SV til Arbeiderpartiet. Kristin Halvorsen og co går likevel fram fordi de har vært gode til å sikre seg førstegangsvelgere og tidligere hjemmesittere. Høyre har tatt sin største andel av nye velgere fra Arbeiderpartiet, med Venstre som en nummer to.

Dette forutsetter at oppslutningen blir like stor som ved stortingsvalget 2005.

Synovates valgdagsmåling for NRK er basert på en undersøkelse blant 3096 personer, der de er spurt om hva de har stemt, og den har en feilmargin på +/- 0,5-1,8 prosentpoeng.

SISTE NYTT

Siste meldinger