Hopp til innhold

Vådeskudd avfyrt i politibil – ingen politibetjenter meldte seg

– Dette er alvorlig. En slik hendelse skal ikke holdes hemmelig, sier Mona Skaaden-Bjerke i Spesialenheten. Oslo-politiet mener de involverte politibetjentene beskytter hverandre.

Politihuset på Grønland

INGEN MELDTE SEG: Oslo politidistrikt har selv forsøkt å oppklare hendelsen uten hell. Spesialenheten ble kontaktet i april 2018, før saken ble henlagt i slutten av juni i år.

Foto: Katarina Theis-Haugan / NRK

I fjor vinter oppdaget Oslo politidistrikt at det var blitt avfyrt et skudd i en av distriktets uniformerte biler.

Etter at politidistriktet ikke klarte å finne ut av hvem som avfyrte skuddet, ble Spesialenheten for politisaker først kontaktet i april i år.

Heller ikke de har kommet til bunns i saken, som nå er henlagt på grunn av «manglende opplysninger om gjerningsperson». Det viser et påtalevedtak fra Spesialenheten som NRK har fått tilgang til.

– Ingen har villet si noe

Mona Skaaden-Bjerke, juridisk rådgiver i Spesialenheten for politisaker, sier følgende om hvorfor det har vært vanskelig å finne ut av hvem som avfyrte skuddet:

– Dette er en bil som blir brukt av mange i politidistriktet. Hendelsen ble aldri rapportert, og ingen ansatte har villet si noe om den. Undersøkelsene har ikke avdekket hva som har skjedd, og hvem som er gjerningspersonen.

I denne saken har mye gått galt, erkjenner Oslo-politiet:

  • Vådeskuddet ble ikke rapportert.
  • Spesialenheten ble koblet inn for sent.
  • Da saken ble etterforsket, var det ingen av de involverte som ville melde seg eller fortelle det de vet.

– Det er riktig oppsummert. Her er det kritikkverdig på flere områder, sier Tore Soldal, leder av enhet Sentrum i Oslo-politiet, som har den aktuelle politibilen.

– Grunn til å tro at folk dekker hverandre

Verken Spesialenhetens etterforskning eller Oslo-politiets egne undersøkelser har klart å bringe på det rene hva som skjedde, og hvem som skjøt.

Saken ble dermed henlagt.

Tore Soldal

– ALVORLIG: Enhetsleder Tore Soldal i Oslo politidistrikt sier de ser svært alvorlig på at vådeskuddet ikke var rapportert inn, og at den eller de involverte ikke har meldt seg.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Enhetsleder Soldal ser ikke med blide øyne på at ingen politibetjenter har kommet med opplysninger i saken, til tross for at de er blitt oppfordret til det.

– Det synes jeg er veldig betenkelig. Sjansen for at mer enn én person kjenner til hva som har skjedd, er stor. Det gjør det ekstra betenkelig. Da kan det være grunn til å tro at folk dekker over hverandre. Det synes jeg veldig lite om, sier Soldal.

Han erkjenner at det er svært viktig for politiet når de etterforsker kriminalsaker, at aktuelle personer forteller det de vet eller har sett. Da burde nettopp politiet selv gå frem med et godt eksempel, mener han.

– Ja, absolutt. Vi er avhengig av tillit fra befolkningen. Da kan vi ikke ha det sånn at folk ikke kan stole på oss, sier Soldal.

Politiet: – Ser svært alvorlig på saken

Kulehullet i politibilen ble oppdaget nærmest ved en tilfeldighet.

Problemer med låsen gjorde at bilen ble undersøkt på verkstedet til Oslo politidistrikt 18. desember i fjor.

Der ble det oppdaget at låsefeilen trolig skyldtes at det var blitt avfyrt et vådeskudd mot bildøren.

Noe vådeskudd var imidlertid ikke blitt rapportert inn. Dermed vet bare den eller de som var involvert, når og hvorfor skuddet falt.

– Saken burde ha blitt rapportert. At det ikke har skjedd, er alvorlig. En slik hendelse skal ikke holdes hemmelig, sier Skaaden-Bjerke.

Soldal i Oslo-politiet er enig.

– Regelverket er helt klart: Vådeskudd skal rapporteres umiddelbart. Når vådeskuddet i tillegg har påført skade på en patruljebil, det har jo gått gjennom siden på bilen, er det åpenbart at saken er alvorlig. Vi ser svært alvorlig på at hendelsen ikke har vært rapportert umiddelbart, sier Soldal.

Tok fire måneder før Spesialenheten ble koblet inn

Etterforskningen av vådeskuddet ble ytterligere komplisert fordi det tok lang tid før Spesialenheten ble koblet inn i saken.

Saken ble anmeldt til Spesialenheten først i april i år – fire måneder etter at skuddet var blitt oppdaget i bilen.

Politiets skuddbeskyttede kjøretøy

ØDELAGT BILDØR: Det var i en politibil av merket Mercedes-Benz at vådeskuddet først ble oppdaget etter en låsefeil i døren. Politibilen på bildet har ingen tilknytning til politibilen i saken.

Foto: Braata, Espen / VG

Da hadde andre i Oslo politidistrikt først ønsket å oppklare hendelsen selv, etter at kulehullet ble oppdaget.

Det ble blant annet gjennomført kriminaltekniske undersøkelser. I tillegg ble bilens kjørebok grundig gjennomgått. Undersøkelsene ga imidlertid ingen klare svar.

Både Soldal i Oslo-politiet og Spesialenheten mener saken burde vært anmeldt til Spesialenheten tidligere.

– Det går i utgangspunktet raskere med vår etterforskning jo tidligere vi får beskjed. Da kan vi lettere gå inn i saken. Men Oslo har forsøkt å finne ut av dette selv først – uten hell, sier Skaaden-Bjerke i Spesialenheten.

I en rapport utarbeidet av Oslo-politiet, som er oversendt Spesialenheten, heter det at hovedteorien er at vådeskuddet har skjedd i forbindelse med nedspenning av tjenestevåpen, eller i forbindelse med trening.

Sigve Bolstad

KLARE RUTINER: Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund påpeker at det er klare rutiner for rapportering ved hendelser som vådeskudd.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund kjenner ikke detaljene i saken, men understreker på generelt grunnlag at det er klare rutiner for slike hendelser.

– Disse hendelsene skal rapporteres. Det foreligger også rutiner for hvem det skal rapporteres til, sier Bolstad.

– Jeg sitter ikke på noen informasjon som tilsier at det er «dårlig klima» for å rapportere om det dersom du som politi har gjort noe galt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger