Hopp til innhold

Mark (10) døde mens han bodde på asylmottak i Norge

Tetiana Sorokina merket at sønnen Mark hadde store smerter og måtte på sykehus. Ambulansen kom, men dro uten den utviklingshemmede gutten. To dager senere var han død.

Mark

Mark Sorokin ble bare 10 år gammel

Foto: privat

I en tidligere versjon av denne saken fikk ikke Hedmarken legevakt anledning til å svare på påstandene fra familien. Det er lagt til etter at saken ble publisert første gang.

Når han så på tegnefilm, forstod han det han så. Det fikk ham til både å le og gråte.

Tetiana Sorokina snakker om sønnen Mark. Han ble bare ti år.

Hun og Mark flyktet fra Kyiv i Ukraina til Norge få dager etter den russiske invasjonen. Mens de ventet på å bli bosatt i en kommune, var de plassert på Ringsaker mottakssenter, med tre eldre søsken. Mark hadde Hunters syndrom. Han var psykisk utviklingshemmet, manglet språk og hadde flere helseplager.

Ba gjentatte ganger om hjelp

På grunn av Marks helsesituasjon sier mor at hun helt fra de kom til Norge har sagt ifra om at sønnen trengte mer hjelp enn han fikk. Hunters syndrom er en medfødt sykdom, som rammer flere organer i kroppen. Barn med sykdommen har behov for tilrettelagt behandling. Ifølge mor har det tatt lang tid å få time hos lege og de har ikke fått den hjelpen de trengte. De har også bedt om time hos genetiker og psykiater. Det har ikke skjedd.

Tetyana Sorikina var mammaen til Mark. Hun er knust etter dødsfallet og forteller historien fordi hun håper ingen skal måtte oppleve det hun har vært igjennom.

Tetiana Sorokina

Foto: Knut Are Tornås

Torsdag 21. juli ble det brått mer dramatisk.

Ambulansen dro uten gutten

Mora merket at Mark hadde store smerter i magen og forsøkte å kaste opp. Ambulanse ble tilkalt og kom etter hvert til asylmottaket på Ringsaker. Ifølge mor gikk det 40 minutter før ambulansen var på plass.

ringsaker-mottak

Inngangen til leiligheten der Mark og familien bodde på Ringsaker mottakssenter

Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Helsepersonell tok prøver av Mark, som ifølge mor både hadde høyt blodtrykk og høye blodsukkerverdier. Han ble også sett etter av legevaktlege.

Jeg sa at for ham var blodsukkeret veldig høyt, men de sa: «Det er ikke farlig, han har bare spist nylig», ifølge Sorokina.

Mora ba ambulansen bli for å se hvordan det gikk med Mark. Noe de også gjorde. Men, etter en times tid dro de. Uten 10-åringen.

ringsaker-mottak

Et av to soverom i leiligheten ved Ringsaker akuttmottak

Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Dagen etter var guttens smerter enda verre og mottaket ringte på nytt etter ambulanse. Igjen tok det, ifølge mor, rundt 40 minutter før ambulansen kom til mottaket. Denne gangen ble Mark tatt med til Hamar sykehus. Der slo de fast at han måtte videre til Ullevål sykehus med ambulansehelikopter.

Så langt kom han aldri.

Legevaktoverlege ved Hedmarken legevakt, Bent Håkon Lindberg svarer slik på mors historie:

Det er dypt tragisk at gutten døde, og det har berørt alt involvert helsepersonell hos oss. Våre tanker og medfølelse går til familien. Statens Helsetilsyn er varslet, og vi vil selvsagt bidra til at de skal få kartlagt hele hendelsesforløpet, inkludert vår rolle. Vi avventer deres vurdering.

Arkiv: Hamar sykehus

Arkiv: Hamar sykehus

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpi

Sykehuset Innlandet, som også har ansvar for ambulansetjenesten svarer ikke konkret på påstandene fra mor, men skriver dette i et tilsvar:

– Hendelsen er varslet Statens helsetilsyn i tråd med praksis i slike saker, og vi har forståelse for de pårørendes reaksjoner. Sykehuset Innlandet vil bidra med å oppklare og belyse de faktiske forhold rundt hendelsen og vil oversende tilsynsmyndighetene den dokumentasjon som etterspørres. Saken skal vurderes av Statens Helsetilsyn og Sykehuset Innlandet har ingen ytterligere opplysninger å gi før disse undersøkelsene er avsluttet.

«Et varslet dødsfall»

Som flere andre ukrainske familier med barn med funksjonsnedsettelser hadde de ennå ikke blitt bosatt i en kommune. Selv om de har fått opphold i Norge

Vernepleier Stine Myking jobber med funksjonshemmede. Hun har engasjert seg de ukrainske flyktningenes sak og allerede i april sa hun til NRK at denne gruppa ikke blir godt nok ivaretatt i Norge:

De trenger nødvendig helsehjelp og oppfølging. For hvis ikke de får det raskt så kan det gi ganske alvorlige konsekvenser seinere.

Stine Myking, vernepleier

Stine Myking har engasjert seg for de funksjonshemmede flyktningene fra Ukraina

I dag er hun oppgitt og mener at barna ikke har blitt fulgt godt nok opp:

– Det var jo dette jeg fryktet i april.

Urolege for sårbare flyktninger

Det er Ringsaker kommune som har ansvar for at Mark skulle få gode helsetjenester. Sverre Rudjord har ansvaret for helse- og omsorgstjenestene i kommunen:

Kommunalsjef for helse- og omsorg i Ringsaker kommune, Sverre Rudjord

Kommunalsjef for helse- og omsorg i Ringsaker kommune, Sverre Rudjord

Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Det er dypt tragisk når et barn dør akutt og jeg forstår godt at familien vil ha svar på om berørte helseinstanser kunne gjort noe annerledes. Jeg har dyp medfølelse med familien. Det er mange instanser som har vært involvert i forhold til den akutte og alvorlige hendelsen og det er naturlig at Statens helsetilsyn vil undersøke saken grundig. Vi vil bistå helsetilsynet med det vi har av informasjon for at Ringsaker kommunes rolle i saken blir tilstrekkelig belyst.

Tror dødsfallet kunne vært unngått

Advokat Brynjar Meling har også engasjert seg i saken og mener det er grunn til å tro at dødsfallet kunne vært unngått:

Advokat Brynjar Meling

Brynjar Meling har engasjert seg i saken. Han mener det er kritikkverdig at Norge, til tross for gjentatte varsler fra mor, ikke greide å ta bedre vare på Mark.

Foto: Knut Are Tornås

– Det er jo det inntrykket man får, når man vet at dette er en familie som helt siden de kom til Norge i april, har forsøkt å få hjelp, har forsøkt å få tilsyn og oppfølging. Og ikke bare gjort det direkte selv, men også via private hjelpere som har engasjert seg på familiens vegne.

Han vil ennå ikke peke på hvem han mener har sviktet i saken.

Ole Valen er regionsjef i Hero Norge, med ansvar for asylmottaket Mark bodde på. Han sier gutten ble plassert i en vanlig avdeling da familien kom i påsken. Mottaket konkluderte raskt med at han burde overføres til en avdeling med mer tilrettelegging og anbefalte dette overfor UDI.

Ole Valen

Regionsjef i HERO, Ole Valen

Det ble iverksatt kartlegging av hans behov og familien fikk, ifølge Valen, mye hjelp. Men, det ble ikke laget en individuell plan for Mark og han ble heller ikke overført til tilrettelagt avdeling.

Regiondirektør i UDI Siv Kjelstrup bekrefter at Mark ikke ble plassert på en tilrettelagt avdeling:

Siv Kjelstrup, UDI

Siv Kjelstrup, regiondirektør UDI

Foto: Nora Lie / Nora Lie

Han ble plassert på Ringsaker nettopp fordi de har en døgnbemanning gjennom den tilrettelagte avdelingen og fordi de har kompetanse og ressurser tilgjengelig døgnet rundt. Så det var jo tanken at familien da skulle få hjelp når de hadde behov for det.

Men han ble jo ikke plassert i den tilrettelagte avdelingen på det mottaket?

Men, han fikk god hjelp selv om han ikke var skrevet inn ved den tilrettelagte avdelingen.

En av de tingene man får i tilrettelagt avdeling er å få en personlig plan for de beboerne. Det fikk ikke Mark. Hvorfor ikke?

Det var startet kontakt med kommunen for å han inn i skole og for å få et bredere hjelpetilbud, så gjennom den kontakten så skulle det etableres en individuell plan.

De kom til mottaket i påsken og når han døde i slutten av juli var planen ennå ikke klar. Det stemmer?

Ja, det var ikke noen individuell plan i slutten av juli.

Politiet har startet etterforskning i saken, noe som er rutine når et barn dør uventet. De jobber fortsatt med å innhente informasjon og har ikke konkludert i saken. Helsetilsynet har varslet stedlig tilsyn med mottaket, for å kartlegge hva som har skjedd og for å kartlegge om noe kan gjøres for å unngå lignende saker.

Dødsårsaken

I helikopteret på vei til Ullevål klarte ikke kroppen til Mark mer. Hjertet stoppet og forsøkene på å få det i gang igjen, var mislykket.

Jeg husker to ganger, men ellers husker jeg ingenting. Jeg bare skrek, sier mor.

Hun har ennå ikke fått obduksjonsrapporten, men ble fortalt at gutten hennes døde fordi han hadde fått et hull i magesekken og fikk blodforgiftning.

Torsdag 28. juli ble Mark kremert i Oslo. Håpet er at urnen med asken hans kan sendes tilbake til Ukraina. Og at familien kan ha en grav å gå til, i sitt hjemland.

Mora er knust etter sønnens død og forteller sin historie i håp om at andre i samme situasjon vil få det bedre

– Vi forsøkte å fortelle om Marks medisinske behov helt fra vi kom til Norge, men ble ikke hørt. Det kommer flere flyktninger med spesielle behov, som trenger bedre oppfølging.

Mark leker i leiligheten på Ringsaker

Mark (10) på mottaket i Ringsaker

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger