Utvalg i Høyre vil la deg jobbe lenger

Høyres landsmøte vil etter alt å dømme gå inn for å fjerne aldersgrensen på 72 år i arbeidsmiljøloven og dermed gjøre det lettere å kunne stå lengre i arbeid.

Arbeid - illustrasjon, byggearbeider som sveiser

Hvor lenge skal man stå i arbeid? Høyre vil nå fjerne aldersgrensen som gjør det mulig å si opp folk når de fyller 72 år.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Et utvalg i partiet mener det er bedre at arbeidsgiver og arbeidstaker selv vurderer hvor lenge man skal stå i jobb.

Man blir ikke utdatert bare fordi man blir eldre, sier stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde som har ledet Høyre-utvalget.

Heidi Nordby Lunde

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde som har ledet Høyre-utvalget som har sett på aldersgrensene for når man kan pensjonere seg.

Foto: Oslo Høyre

– Mange arbeidstagere ønsker å stå lenger i arbeid og beholde arbeidsplassen sin, og mange arbeidsgivere ønsker å beholde den kompetansen.

Det er mindre enn tre år siden aldersgrensen i arbeidsmiljøloven ble hevet fra 70 til 72 år.

Aldersgrensen betyr ikke at arbeidstakeren har plikt til å gå av, men gir arbeidsgiver rett til å avslutte arbeidsforholdet.

Forslaget til landsmøtet går ut på å erstatte aldersgrensen, med en individuell vurdering. En samtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver hvor det diskuteres om man vil fortsette litt til, eller om man føler det er nok, sier Nordby Lunde.

– Det vil alltid være arbeidsgiver som vil ha det siste ordet, avhengig av kompetanse og behovet på arbeidsplassen, men dette gjelder også for yngre arbeidstagere.

Stortingets eldste protesterte da hun måtte slutte i jobben

Astrid Nøklebye Heiberg

Høyres stortingsrepresentant Astrid Nøklebye Heiberg.

Foto: Haakon Dirk Blaauw / NRK

En av dem som vet hva hun snakker om når det gjelder å være lenge i arbeid er Astrid Nøklebye Heiberg. Hun nærmer seg 82 og er Stortingets eldste representant. Selv var hun professor i psykiatri, men da hun ble 75 fikk hun ikke lenger lov til å ha pasienter.

– Jeg hører litt dårligere nå enn før, men jeg tror ikke jeg er noe dårligere til å lytte til folk og gi råd og veiledning. Jeg protesterte litt ved å si at jeg godt kunne være en veileder da jeg mistet retten til å behandle pasienter. Det syntes en del av pasientene var helt greit.

Nøklebye Heiberg mener Norge trenger flere folk i arbeid, men har forståelse for at det er enkelte arbeidsoppgaver man ikke bør utføre etter fylte 75.

– Det er en del aktiviteter jeg er glad for at folk ikke holder på med etter at de har blitt 75. Jeg vet ikke helt om hjernekirurgi er tingen da.

SV vil ikke fjerne grensen

Bergstø

SV-nestleder Kirsti Bergstø.

Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

SV mener det er feil å fjerne aldersgrensen, sier partiets nestleder, Kirsti Bergstø.

Hun frykter det kan gi økt press på grupper som kanskje ikke engang klarer å jobbe fram til pensjonsalder.

Mens det i yrker det er aktuelt å stå lenge, kan bli vanskeligere for unge å slippe til, mener Bergstø.

– Dette er tosidig. I en del yrker hvor det kan være aktuelt å jobbe lenger, er det også et behov for å slippe nye krefter til. Samtidig er det mange som ikke ha det å stå lenger i arbeid som et reelt valg i arbeidslivet sitt, sier Bergstø.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger