Hopp til innhold

Her bruker de valgomaten flittigst

NRKs lesere i Norges minste kommune har prøvd valgomaten 0,38 ganger per innbygger.

Norges flittigste valgomat-brukere

NRKs lokale valgomat har blitt brukt 82 ganger i denne øykommunen. Sett i forhold til innbyggertallet, plasserer det kommunen på en klar førsteplass.

Foto: Nina Larson / AFP/Scanpix

Erik Bolstad

Redaksjonssjef i NRK Nye Medier, Erik Bolstad.

Foto: MOEN,JØRN H. / Dagbladet

Mandag for to uker siden lanserte NRK sin valgomat, en tjeneste som skal hjelpe leserne våre å finne riktig parti i kommunen der de stemmer.

Redaksjonssjef for nettjenester i NRK, Erik Bolstad, har nå gått gjennom tallene som viser hvordan publikum har brukt valgomaten i løpet av de to ukene den har vært i drift.

Les også: Slik bruker du valgomaten

Bruken størst i byene

For å gi en pekepinn om hvor stor oppslutning testen har, har Bolstad regnet ut antallet ganger valgomaten er tatt for hver kommune, fordelt på innbyggertallet.

Ikke uventet er det i de store byene og tettstedene at valgomaten blir brukt flittigst, ettersom det er her de store befolkningskonsentrasjonene er.

I Oslo er valgomaten tatt 78.471 ganger. Hvis man antar at en gitt innbygger tar testen kun én gang, ville det betydd at 12,97 prosent av den totale befolkningen i hovedstaden hadde benyttet seg av valgomaten.

For Bergen er valgomaten tatt 27.088. Det tilsvarer 10,74 prosent av befolkningen i vestlandshovedstaden.

Men det er lilleputtkommunen Utsira, med 216 innbyggere, som har størst andel fordelt på befolkningen. Testen for Utsira er tatt 82 ganger, noe som ville tilsvart 38,31 av befolkningen i øykommunen dersom hver bruker kun tok testen én gang.

Men dette er altså først og fremst gjort som et tankeeksperiment. I virkeligheten tar mange brukere testen flere ganger, og antallet faktiske brukere vil dermed være en del lavere enn antallet ganger valgomaten er brukt.

Prøv valgomaten her!

Overraskende uenighet

Hvordan brukerne svarer på påstandene i valgomaten, sier også noe om hvem brukerne er og hvordan holdningene fordeler seg.

Gruppen som har jobbet med valgomaten fikk seg flere overraskelser, forteller Bolstad.

– Noen spørsmål forventet vi skulle fordele seg annerledes. På påstanden «Vi bør satse på et samfunn der kristne verdier og tradisjoner spiller en større rolle», var for eksempel 51 prosent «Svært uenig» eller «Delvis uenig», sier Bolstad.

En av de største overraskelsene kom imidlertid på den lokale valgomaten for hovedstaden. Etter lengre tids debatt om forslaget til nytt Munch-museet i Bjørvika, forventet utviklere og journalister at spørsmålet i det minste skulle avdekke en viss uenighet.

På påstanden «Det nye Munchmuseet i Bjørvika (Lambda) bør bygges i tråd med planene som foreligger», har imidlertid 43 prosent av valgomat-brukerne svart «Verken eller», mens 44 prosent har oppgitt at spørsmålet ikke er viktig for dem.

Formuleringen påvirker utfallet

På noen punkter peker bruken av valgomaten på stor enighet om en del spørsmål.

For eksempel er over 70 prosent av brukerne enige i påstanden «Lokale fødestuer og akuttberedskapen på lokalsykehusene må ikke sentraliseres».

Den tilsynelatende brede enigheten viser seg kun få måneder etter at nettopp lokale fødestuer og akuttberedskap ble vinterens store politiske sak.

Bolstad mener svarene i noen sammenhenger påvirkes av hvordan påstanden er formulert.

– Det er nesten umulig å formulere en påstand helt uten politisk slagside, men vi har jobbet med å lage en jevn fordeling mellom påstander som passer med et borgerlig og sosialistisk standpunkt.

For eksempel har rundt 70 prosent av brukerne sagt seg enig i påstanden «Staten bør IKKE bestemme hvordan far og mor deler fødselspermisjonen».

– Det kan være at svarene hadde fordelt seg annerledes hvis påstanden i stedet hadde vært formulert som «En større del av foreldrepermisjonen bør forbeholdes far», mener Bolstad.

Tapte veddemål

Det er den politiske redaksjonen i Nyhetsavdelingen som har formulert de nasjonale påstandene, med hjelp fra valgforsker Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning.

I løpet av de to ukene som har gått siden NRK lanserte valgomaten, har den blitt brukt nærmere 480.000 ganger. Bolstad er overrasket over tallene.

– Det er mye mer enn jeg hadde trodd. Vi hadde en intern gjettekonkurranse i forkant, og jeg var litt forsiktig og gjetta på 350.000. Det har vi allerede slått. Nå er vi spente på å se om det blir over en million innen valgdagen, sier Bolstad.

Har du prøvd valgomaten? Hva synes du om resultatet? Si din mening i kommentarfeltet under.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

Jan Helge Andersen under rekonstruksjonen etter drapene.

Riksadvokaten ber om at saken mot Jan Helge Andersen blir gjenopptatt

Født i terrorkalifatet - avslag på søknad om å komme til Norge

Datteren (3) av IS-kriger får ikke komme til Norge: «Det haster å få lukket hullene i hjertet ditt»