Kolberg: – En overraskende henvendelse

Kontroll- og konstitusjonskomiteen, med leder Martin Kolberg, har valgt å utsette Vimpelcom-høringen i seks måneder, etter en henvendelse fra Riksadvokaten.

Martin Kolberg

UTSETTER: Martin Kolberg og resten av kontroll- og konstitusjonskomiteen av valgt å utsette høringen av Vimpelcom-toppene.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Vi har blitt enige om at vi skal imøtekomme Riksadvokatens anmodning om å utsette høringen inntil videre, sier Martin Kolberg til NRK.

16. desember skulle tidligere og nåværende Telenor-topper inn til høring av kontroll- og konstitusjonskomiteen om hva de visste om korrupsjonsanklagene mot Vimpelcom (se faktaboks).

– Ønsker ikke forstyrre etterforskningen

Tor-Aksel Busch

- MIN PLIKT: Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener det var nødvendig å kontakte kontrollkomiteen på Stortinget.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Men i forrige uke møtte Riksadvokaten opp på kontoret til komitéleder Kolberg og ba om en seks måneders utsettelse av høringen, med begrunnelsen i at høringen kunne skade den pågående etterforskningen. Det var Økokrim som ba Riksadvokaten om å prøve å få en utsettelse.

– Det var overraskende med en slik henvendelse, selv om jeg ikke er overrasket som sådan. Det er ikke vanlig og jeg kan ikke huske en lignende episode, men det betyr ikke at vi ikke har taklet dette, sier Kolberg.

Riksadvokat Tor Aksel Busch forteller at informasjonen fra Økokrim ble ettergått og at det var nødvendig å kontakte kontrollkomiteen på Stortinget.

– Det var nødvendig fordi det etter vårt syn var en reell bevisforspillelsesfare hvis høringen hadde blitt gjennomført nå. Videre var det vår plikt å gjøre komiteen oppmerksom på denne problemstillingen, sier Busch til NRK.

– Det er uvanlig, men i denne situasjonen var det min plikt å ta kontakt.

Bush ønsker ikke å utdype hva slags informasjon han fikk fra Økokrim, fordi den er taushetsbelagt.

Vil ikke kalle det press

Mandag ettermiddag holdt kontrollkomiteen et møte på Stortinget der de besluttet å følge ønsket til Riksadvokaten.

– Fordi han anfører sterke politifaglige grunner, at en høring kan forstyrre etterforskningen. Det ønsker vi ikke å gjøre. Når Norges riksadvokat sier at det er politifaglige grunner, så er nok sagt, mener Kolberg.

– Har dere gitt etter for press?

– Jeg vil ikke kalle dette for press. Det er et fornuftig samarbeid mellom statsmaktene. Stortinget er en del av samfunnet og hører på gode råd og anmodninger.

– Bush, la du noe press på komiteen?

– Nei, jeg var tydelig på at det var fare for bevisforspillelse, men også tydelig på at komiteen bestemmer fullt ut hva de ønsker å gjøre.

– Hva tenker du om beslutningen de kom fram til?

– For etterforskningen er det bra.

Én stemte mot utsettelse

Per Olaf Lundteigen (Sp)

IKKE ENIG: Per Olaf Lundteigen mener Vimpelcom-høringen bør gjennomføres etter planen.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Martin Kolberg forteller at komiteen har tenkt på etterforskningen underveis og hvordan høringen kunne påvirke denne.

– Vi har tenkt på det hele tiden og vært veldig aktpågivende. En samlet komité mente det var helt nødvendig med en ny høring etter nye opplysninger fra statsråden og departementet. Vi visste det lå i et grenseland, men vi mente vi klarte å håndtere det. Men så mener Riksadvokaten at vi bør vente, og da gjør vi det.

Kun komitemedlem Per Olaf Lundteigen stemte mot på mandagens ekstraordinære møte.

– Hvordan statsråden har utøvd eierstyringen er kontrollkomiteens ansvar. Det var derfor vi ønsket en høring og det som var vårt formål. Jeg har tillit til at komiteen gjennomfører høringen etter det formålet, sier Lundteigen.

– Når Riksadvokaten ber om utsettelse, er det ikke på sin plass å høre på det?

– Det er upassende. Riksadvokaten er uavhengig Stortinget og Regjeringen. På tilsvarende måte er Stortingets kontrollkomité uavhengig Riksadvokaten, mener Lundteigen.

– Har komiteen gitt etter for press?

– Det vil jeg ikke si noe om. Det er et faktum at Riksadvokaten har sendt et brev som har ført til at et flertall i komiteen har forandret mening om når høringen skal gjennomføres.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea har følgende kommentar til utsettelsen av høringen.

– Vi har henvendt oss til våre overordnede i forbindelse med denne høringen. Det vi har vært opptatt av er bevissikring- og etterforskingshensyn. Utover det viser vi til Riksadvokaten sitt svar, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger