NRK Meny
Normal

Utsetter ny politireform i flere år: UP-sjefen jubler

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) bekrefter at regjeringen utsetter den nye reformen av politiets særorganer.

FLERE ÅR: Justis – og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier den nye politireformen vil bli utsatt i flere år.

– Det blir ikke gjennomført noen endringer av særorganene før vi har sett effektene av politireformen i distriktene, sier Amundsen til VG, som omtalte saken først.

På direkte spørsmål om det er snakk om en utsettelse på måneder eller år, sier justisministeren at «vi snakker år».

– Vi må først bli ferdige med å gjennomføre politireformen. Det skjer ute i alle 12 politidistriktene nå. Vi henter erfaringer fra det, og vi snakker nok flere år før i går i gang med endringer i særorganene, sier Amundsen til NRK.

Amundsen forklarer at mye av arbeidet særorganene tidligere har gjort, nå skal gjennomføres av de nye politidistriktene.

– Da er det viktig at det er en sammenheng mellom hele kjeden i politiet. I respekt for at vi gjennomfører tidenes største politireform, så avventer vi resultatet av den, før vi begynner med noe nytt, sier Amundsen.

– Et tankekors

Anne Cathrine Frøstrup ledet utvalget for reformen. Hun reagerer på at regjeringen sier det er for tidlig med slike endringer:

– Det er jo et tankekors at justisdepartementet nedsatte et utvalg i fjor, når man nå i 2017 sier det var for tidlig.

Hun mener utvalget har sett framover, slik de ble bedt om.

– For øvrig mener jeg vi er tilrettelagt for en god prosess, og jeg er svært stolt av det arbeidet utvalget her har utført.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, sier han er fornøyd med Amundsens avgjørelse om å utsette reformen av særorganene.

Ville legge ned UP og PU

Beslutningen påvirker altså ikke hoveddelen av den såkalte nærpolitireformen, som innebærer at antallet politidistrikt i Norge ble kuttet fra 27 til 12 1. januar 2016.

I lys av nærpolitireformen har imidlertid et regjeringsoppnevnt utvalg foreslått å legge ned Utrykningspolitiet (UP) og Politiets utlendingsenhet (PU), samt slå sammen Kripos og Økokrim. I sine høringssvar har særorganene uttrykt stor skepsis til dette.

– Dere visste jo at dere hadde satt i gang tidenes største politireform da dere sendte ut dette på høring?

– Det at vi har fått en utredning fra særorganene, betyr ikke at vi umiddelbart skal iverksettes tiltak for å gjennomføre reformen. Det har kommet mange gode forslag, som vi skal ta med oss videre i fremtiden, når vi ser hvordan særorganene skal settes sammen, sier Amundsen.

UP-sjefen jubler

Kuttene i antall politidistrikt har blitt møtt med stor skepsis fra tillitsvalgte i politiet. Forslaget om å begynne på enda en ny reform har derfor blitt møtt med kraftig motbør fra blant andre Kripos-sjef Ketil Haukaas, skattedirektør Hans Christian Holte og UP-sjef Runar Karlsen.

UP-sjef Runar Karlsen har tidligere uttalt at reformen kunne ført til flere dødsfall på veiene, og jubler derfor over beskjeden om at reformen nå er utsatt.

– Det høres ut som en veldig fornuftig beslutning. Det forslaget som utvalget har lagt frem hadde ført til en vesentlig dårlig innsats på hovedveiene i Norge, sier Karlsen.

UP-sjef Runar Karlsen

Et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått å legge ansvaret for trafikkontroll til hvert enkelt politidistrikt. UP-sjef Runar Karlsen mener det er en svært dårlig idé.

Foto: KJartan Rørslett / NRK

Trenger tid

UP-sjefen mener det er viktig at de nye politidistriktene får noen år på seg, før man evaluerer hvilke arbeidsoppgaver de er i stand til å gjennomføre.

– Jeg har stilt spørsmål ved om det er behov for en omlegging når det gjelder UP. Vi har den beste utviklingen med tanke på drepte og hardt skadde på veiene i Europa de siste årene.

– Jeg tenker at det er liten grunn til å avvikle en ordning som fungerer så godt som den gjør i dag. Denne avgjørelsen om å legge denne anbefalingen bort, ser jeg veldig positivt på.

Justisminister Amundsen hevder kritikken fra særorganene ikke er hovedgrunnen til at reformen nå er lagt på is.

– For min del handler det om respekt for alle de ansatte i politiet som står midt i en reform. Det er viktig at vi ikke gjør for mye reformarbeid samtidig.

– Jeg ser at det er har kommet en del kritiske tilbakemeldinger i høringene. Det er nyttig, og det tar vi med oss videre. Jeg skal heller ikke legge skjul på at jeg personlig har vært kritisk til en del av de forslagene som har kommet i utredningen, sier Amundsen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger