Krever vandelsattest av nordmenn, men ikke av utlendinger

I dag må alle som jobber i barnehage og skole vise politiattest fra Norge på at de ikke er siktet eller dømt for seksuelle overgrep mot barn, men dette gjelder ikke utenlandske statsborgere.

Barnehage

Illustrasjon.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Arild Olsen, Leder for Private Barnehagers Landsforbund

Arild Olsen, Leder for Private Barnehagers Landsforbund.

Foto: Lars Erlend Øymo / NRK
Lisbeth Rugtvedt

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbeth Rugtvedt.

Foto: Stortinget

– Vi har eksempel fra en barnehage i Bergen, der en person var dømt for overgrep som ville ha gjort at han ikke ville ha fått politiattest i Norge. Og dermed ikke fått lov til å jobbe med barn, ungdom eller psykisk utviklingshemmede, sier leder i Private barnehagers landsforbund, Arild Olsen.

Les også: Advarer mot å la straffedømt jobbe med barn
Les: Korpsene vil kreve vandelsattest

Fikk jobb

– Vedkommende fikk jobb i Norge og det hele blir oppdaget ved en tilfeldighet. Dette ville ikke ha skjedd hvis vi hadde hatt et system der han måtte ha levert attest fra sitt hjemland når han søkte jobb i Norge, hevder Olsen, som sier han kjenner til flere eksempler på det samme.

– Vi kan ikke se noen sammenheng i at det er nødvendig med ett sett regler for nordmenn, og et annet og mer lempelig for folk som kommer fra andre land og jobber i Norge, sier Olsen.

Skal beskytte barna

Kravet til politiattest er innført for å hindre at seksualforbrytere og andre kriminelle får jobbe med barn. For gruppen innvandrere fra land utenfor EØS krever politiet at vedkommende må ha bodd fem år i Norge for å få vandelsattest.

– Vi bestemmer hvilke politiattester det norske politiet skal skrive ut, men vi kan ikke bestemme hvilke attester politiet i andre land skal skrive ut, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbeth Rugtvedt.

Noen land gir ikke ut politiattester, mens andre ikke inneholder opplysningene om eventuelle overgrep som det er krav om i norske politiattester.

– På noen tidspunkt så kommer vi ikke lenger enn at arbeidsgiveren må gjøre alt arbeidsgiveren kan for å forsikre seg om at det er trygge personer som ansettes, og man kan ikke stole blindt på politiattester, sier Rugtvedt.

Det er ingen som har tall på hvor mange utenlandske statsborgere dette gjelder, men i følge Arild Olsen er det flere tusen ansatte med utenlandsk statsborgerskap i norske barnehager.

Se også: Kampanje mot falsk legitimasjon

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger