Helseministeren utfordres på pillemisbruk

Helseministeren må svare i Stortinget for hva regjeringen vil gjøre med feilbruk av vanedannende medisiner. – Jeg mener at dette er et stort helseproblem som er undervurdert, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Tabletter

Abstinensene etter pillemisbruk kommer i bølger, ofte med sterk angst og en følelse av «å miste seg selv».

Foto: Julija Sapic / Colourbox

NRK Brennpunkts dokumentar «Bare en pille til» om pillemisbruk denne uka har ført til sterke reaksjoner på Stortinget.

Nå blir Helseminister Bent Høie (H) utfordret av både representanter både fra Høyre og SV.

Karin Andersen

Karin Andersen fra SV mener at pillemisbruk er et undervurdert helseproblem.

Foto: Stortinget

SVs Karin Andersen har nå levert en såkalt interpellasjon i Stortinget, der hun krever at helseministeren tar tak i problemet.

Bedre rutiner, bedre behandling og mer kunnskap er nødvendig, mener hun.

– Dette er vi nødt til å få bedre rutiner på og få stoppet før flere blir sjuke. Vi må ha kunnskap i hele utdanninga og behandlingstilbud retta spesielt mot disse menneskene. Det er ikke godt nok i dag, sier Andersen.

Utfordrer egen helseminister

Sveinung Stensland, som sitter for Høyre i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, er nå klar for å utfordre helseministeren fra sitt eget parti.

Sveinung Stensland

Sveinung Stenslad (H) er selv farmasøyt, og sier at apotekene opplever at det hjelper lite å varsle om mistenkelig forskriving av legemidler.

Foto: Høyre

– Vi kommer til å utfordre vår egen statsråd på at dette blir en del av legemiddelmeldingen, sier Stensland til NRK.

– Vi må se på alle sider ved bruken av legemidler. Debatten går ofte på nye medikamenter. Men vi må bruke mer energi på helheten i legemiddelbruken i Norge, der dette ofte er en del av terapien, og som av og til kan bli et problem for pasientene og ikke en løsning for dem, fortsetter han.

Høyrepolitikeren er også farmasøyt og bekrefter at pillemisbruk er et økende fenomen.

– En kan jo se innimellom i apotekhverdagen at enkelte bruker mer beroligende midler enn de burde, så det er et kjent problem, sier Stensland.

Han forteller at det stadig er flere rusinstitusjoner som gir tilbakemelding til apotekene på at pillemisbrukere er en stadig større og større andel av de som tas imot til behandling.

Vet ikke om varsler følges opp

Stensland mener at varslingsrutinene er ett av områdene som må bedres. Det har han selv erfart i sin tidligere apotekhverdag.

– Jeg har selv sendt inn lister til fylkeslegen om forskrivning som var mistenkelig, sier han.

– Vet du hva som skjedde med det varselet?

– Nei, det er en del av problemstillingen, at det ikke alltid blir fulgt opp. Apotekene føler ikke at det hjelper så mye å varsle. Det kan kanskje bli en bedre dialog mellom fylkeslegen og apotekene når den typen ting kommer inn, mener Stensland.

I interpellasjonen fra SVs Karin Andersen krever også hun bedre varslingsrutiner fra Apotekene:

«Kunnskap i legeutdannelsen, særlige behandlingstilbud, rett og plikt for apotekene til å melde uforsvarlig utskriving, er aktuelle tiltak. Vil helseministeren ta initiativ til dette?»

I 2001 ble det tillatt for kommersielle aktører å drive apotek i Norge, og de tre kjedene Boots, Vitus og Apotek1 kom raskt på markedet. Antall apotek er blitt nesten doblet på 12 år, og er oppi 760 i dag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger