Utenlandske vogntog topper norsk ulykkesstatistikk

Svenske trailere er dobbelt så utsatt for å bli innblandet i alvorlige trafikkulykker i Norge som norske tungtransportkjøretøy. Det viser en kartlegging gjort av Transportøkonomisk institutt.

Et utenlandsk vogntog kom seg ikke opp bakkene ved Kviting i Leirfjord tirsdag

Et utenlandsk vogntog kom seg ikke opp bakkene ved Kviting i Leirfjord tidligere i år. Statistikk viser at utenlandske vogntog er kraftig overrepresentert når det gjelder ulykkeshyppighet.

Foto: Eva Ulvøy

Edvin Kristiansen

Kontrollør Edvin Kristiansen sjekker bremsene på østeuropeisk bil ved Taraldrud kontrollstasjon.

Foto: Marit Gjellan / NRK

Tungtransportkontrollør Åge Kristiansen stopper en østeuropeisk lastebil på Taraldrud kontrollstasjon utenfor Oslo.

– Dette er en svenskregistrert tilhenger med en trekkbil fra Romania, sier Kristiansen, og vinker vogntoget inn mot kontrollposten.

Han ber sjåføren fremvise nødvendige registrering- og tillatelsespapirer, mens han inspiserer kjøretøyet. Det tar ikke lang tid før han finner flere feil på den utenlandske lastebilen.

– Det første jeg reagerer på er at han har en stor hylle på dashbordet om skjermer for sikten på sidene, som ikke dekkes av sidespeilene. Dette må fjernes før han kjører videre, sier Kristiansen.

Ved nærmere undersøkelser finner han også en mulig alvorlig feil med bremsene på vogntoget.

– Det lekker luft i bremsesystemet når han trykker på bremsepedalen. Hvis det er lekkasje, må han reparere bremsene før han kjører videre. Vi vil ikke ha kjøretøy på veien som vi vet har feil og mangler, sier tungtransportkontrolløren.

Han forklarer at den utenlandske sjåføren vil bli lagt inn i Vegdirektoratets database for tungbilkontroller (VADIS).

– Alle kjøretøy som blir kontrollert blir lagt inn her, og feil blir registrert. Så dersom han blir stoppet neste gang og han har satt denne hylla tilbake på dashbordet, vil han bli anmeldt for gjentakelse, sier Kristiansen.

(Artikkelen fortsetter etter videoen)

Tungtransportkontrollør Åge Kristiansen stopper en øst-europeisk lastebil på Taraldrud kontrollstasjon utenfor Oslo.

VIDEO: Tungtransportkontrollør Åge Kristiansen finner flere feil under kontroll av et utenlandsk vogntog.

Vesteuropeiske vogntog mest utsatt

Stadig flere utenlandske transportaktører frakter gods til og fra Norge. Samtidig rapporteres det om stadig flere ulykker med utenlandske vogntog på norske veier.

Inger Beate Hovi og Tor-Olav Nævestad, forskere ved Transportøkonomisk institutt, har kartlagt alvorlige vogntogulykker på norske veier og nasjonaliteten til de involverte kjøretøyene i perioden 2007 til 2012.

– Tidligere har det vært svensker som har kjørt flest kilometer årlig i Norge. I 2012 passerte polske og baltiske vogntogene de svenske i antall årlig kjørelengde, sier Hovi.

Forskerne har sett på hvor mange kilometer de utenlandske vogntogene har kjørt på norske veier og antall ulykker de har vært involvert i, for å rangere hvilke nasjonaliteter som har høyest ulykkeshyppighet.

Statistikken viser at utenlandske vogntog og sjåfører er kraftig overrepresentert.

– Norsk- og danskregistrerte biler har lavest ulykkeshyppighet. Svenske og østeuropeiske vogntog er innblandet i dobbelt så mange ulykker som norske vogntog. Men det er de vesteuropeiske kjøretøyene som er verstingene, sier Nævestad til NRK.

Tallene NRK har fått tilgang til, er foreløpige. Prosjektet til Hovi og Nævestad er ikke ferdig analysert før i 2015.

– Videre skal vi undersøke ulike risikofaktorer som trafikksikkerhetskultur, sjåførenes kompetanse og tilgang på teknisk utstyr, sier Nævestad.

(Artikkelen fortsetter etter bildet)

Ulykkesrisiko etter bilens nasjonalitet - Tall fra Transportøkonomisk institutt

Ulykkesrisiko etter bilens nasjonalitet – Tall fra Transportøkonomisk institutt

Foto: Transportøkonomisk institutt

Ulik kompetanse blant sjåfører

Hver dag kjører et par hundre lastebiler og trailere gjennom Taraldrud kontrollstasjon. Et titalls av disse blir stoppet for grundig sjekk. Vekten på bilen måles, bremser og sikkerheten i bilene sjekkes og sikringen av lasten undersøkes.

Seksjonsleder i Vegvesenet region øst, Geir Mjøsund

Seksjonsleder i Vegvesenet region øst, Geir Mjøsund

Foto: Marit Gjellan / NRK

I løpet av tiden NRKs reporter er på Taraldrud kontrollstasjon, blir flere vogntog stanset av kontrollørene som finner flere feil med kjøretøyene.

Seksjonsleder i Statens vegvesen, Geir Mjøsund, forteller at de fleste feilene går på dårlig sikring av last og for dårlige bremser.

– Vi avdekker daglig feil og mangler på kjøretøy. Vi har spesielt stort fokus på bremser. Det er for å sikre at ferdsel på veiene er tryggest mulig. Lastsikring er også viktig for å unngå at last forflytter seg ved for eksempel ved bratte svinger eller en unnamanøver, sier Geir Mjøsund.

– Det er noe ulikt kompetanse blant ulike sjåfører. En del av de utenlandske sjåførene kjenner ikke like godt til regelverket og alle funksjonene på sitt kjøretøy. Men det finnes skrekkeksempler blant alle nasjonaliteter, sier Mjøsund.

– Vår første prioritet er å passe på at trafikksikkerheten ivaretas og at vi forhindrer uhell på veien slik at varer og personer kommer frem på en trygg og sikker måte, uavhengig av nasjonalitet, sier Mjøsund.

Tungtransportulykker gjennom årene (Tall fra Statistisk sentralbyrå)

2007

37 411

2008

25 342

2009

23 276

2010

34 291

2011

28 251

2012

16 278

2013

20 287

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger