Hopp til innhold

Utenlandske lastebiler har dobbelt så høy risiko for ulykker som norske

Faren for alvorlige ulykker med lastebiler er halvert de siste årene. Men utenlandske tunge godsbiler har fortsatt dobbelt så høy risiko for ulykker som norske.

Vegvesenets folk kontrollerer dekk og kjettinger på en semitrailer ved kontrollstasjonen på E8 i Tromsø.

Kontroll av dekk og kjettinger på E8 i Tromsdalen mandag kveld. Risikoen for ulykker har gått ned, blant annet takket være mer målrettede kontroller.

Foto: Vilde Gjerde Lied / NRK

Det går fram av en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Den sammenligner hvor høy risiko det er for ulykker godsbiler i to seksårsperioder, 2007-2012 og 2013-2018.

Ulykkesrisikoen er altså omtrent halvert fra den første til den andre perioden.

Fortsatt dobbel risiko

– Selv om ulykkene har gått ned over tid, så ser vi at de utenlandske fortsatt har omtrent dobbelt så høy risiko som de norske, sier seniorforsker Tor-Olav Nævestad.

Seniorforsker Tor-Olav Nævestad, Transportøkonomisk institutt.

Seniorforsker Tor-Olav Nævestad har skrevet rapporten om tunge kjøretøyers ulykkesrisiko.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Han har skrevet rapporten sammen med forskningsleder Inger Beate Hovi. Den er laget på oppdrag fra Statens vegvesen, med tall fra Statistisk sentralbyrå og Eurostat.

Størst risiko på vinterføre

Norske biler har omtrent lik andel ulykker om vinteren som i sommerhalvåret,. De utenlandske har høyere andel ulykker på vinterføre enn om sommeren.

Ifølge TØI har utenlandske tunge godsbiler risiko på veiene på Vestlandet, i Midt-Norge og Nord-Norge.

– De er mer krevende å kjøre på fordi de er smalere, mer svingete, og mer kuperte. De har en lavere standard enn man forventer seg på det europeiske kontinentet. Vi tenker oss at man må ha en spesiell erfaring og kompetanse for å kjøre i de delene av landet, sier Nævestad.

Bedre kontroller

Myndighetene har satset mye på kontroll av tunge kjøretøyer de siste årene. Statens vegvesen har tatt i bruk ny teknologi for å målrette kontrollene.

Guro Ranes

Avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet ber de som bestiller transport om å stille krav til sikkerhet og sjekke at dekk og kjettinger er i orden.

Foto: Knut Opeide / Knut Opeide

– Det viktigste er å kontrollere de rette kjøretøyene, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet.

Hun har ansvar for trafikksikkerhet i vegvesenet. Ranes ber fiskeeksportører og andre som bestiller transporttjenester være opptatt av trafikksikkerhet.

– Det viktigste er å stille krav og om nødvendig kontrollere kjøretøyene som kommer. Sjekk at de har kjettinger og gode dekk, sier hun.

Roger Furumo ved vegvesenets kontrollstasjon i Tromsø sjekker om kjettingene er i orden.

Kontrolleder Roger Furumo sjekker om kjettingene er i orden eller om de bare henger på bilen «til pynt».

Foto: Vilde Gjerde Lied / NRK

Kjettinger til pynt?

Mandag kveld ble flere tunge kjøretøy stående igjen ved Statens vegvesens kontrollstasjon på E8 i Tromsø.

– Gode dekk og kjettinger er ofte mangelvare, sier kontrolleder Roger Furumo.

Han og kollegene ber lastebilsjåførene om å legge kjettingene som henger på bilen utover bakken. Da kan de se om de er i orden eller bare «til pynt».

– Gledelig

Knut Arild Hareide

– Gledelig nedgang i ulykkesrisikoen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skriver at trafikksikkerhet er det viktigste han arbeider med.

Det er derfor gledelig å se en vesentlig nedgang i ulykkesrisikoen for tungbil. Vi er langt ifra i mål med arbeidet med å trygge norske veier. Men det er godt å se at de mange tiltakene denne regjeringen har satt i verk har hatt en positiv effekt, skriver han.

Langtransportsjåfør Gunnar Tårnes.

– Vinterføre kan være krevende. Men ta det med ro, så går det bra, sier Gunnar Tårnes. Han har 27 års erfaring som langtransportsjåfør.

Foto: Vilde Gjerde Lied / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ