Utlendinger i Norge sjelden syke

Utenlandske bygningsarbeidere som jobber i Norge har langt lavere sykefravær enn nordmenn.

Polske bygningsarbeidere
Foto: Anne E. Næss, Næss, Anne Elisabeth

Sykefraværet blant utlendingene i byggebransjen er bare én firedel av det norske sykefraværet, selv om de gjør den samme jobben på den samme arbeidsplassen og har den samme sykelønnsordningen.

Men gjennomsnittsalderen deres er også lavere enn for norske arbeidere.  

Halvannen prosent

- Ifølge våre tall, ligger fraværet på 1-1 1/2 prosent, sier personaldirektør Per Haugen i entreprenøren Veidekke til NRK.

Divisjonsdirektør i bemanningsselskapet Adecco, som har 2500 ansatte innen bygg og industri, har et sykefravær på mellom 1 og 2 prosent. Nesten alle de ansatte er utlendinger.

Han tror det lave sykefraværet skyldes god arbeidsmoral, og at de utenlandske arbeiderne er vant til fra hjemlandet at sykefraværet koster dem penger. Dessuten kan høyt sykefravær mange steder sette jobben deres i fare.

Unge

I Veidekke er sykefraværet hos norske håndverkere 6,7 prosent.

Men Per Haugen i Veidekke har en annen forklaring på at de utenlanske arbeiderne er mindre syke:

- En vesentlig årsak er at alderen på de bygningsarbeiderne som kommer til Norge, er langt lavere enn gjennomsnittsalderen for norske ansatte. Det er de sprekeste arbeiderne som kommer til Norge, sier Haugen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger