Mødre er lenger hjemme når barnet har spesielle behov

Mødre som får barn med spesielle omsorgsbehov er lenger hjemme enn mødre som får barn som utvikler seg normalt, viser en ny studie. – Dette kan påvirke mors muligheter i arbeidslivet på lang sikt, sier forsker.

Mamma, illustrasjonsbilde

PÅVIRKER YRKESDELTAGELSE: I en ny undersøkelse om mors yrkesdeltagelse etter fødsel fant forskere ved FHI at mødre blir hjemme lenger dersom barnet har spesielle omsorgsbehov.Illustrasjonsbilde.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har undersøkt data fra den store Mor og barn-undersøkelsen og koblet informasjon om mødrenes yrkesdeltagelse med informasjon om barnet mottar hjelpestønad.

Blant mødre som var i jobb før de fikk barn finner de at en betydelig høyere andel av mødrene som får barn med moderate eller betydelige omsorgsbehov, faller utenfor arbeidslivet, skriver instituttet på sine hjemmesider.

Betydelig forskjell

– Mødre som får barn med ekstra behov slutter i større grad i jobben enn mødre som får barn med normale omsorgsbehov. Antagelsen er at det å ha et barn som krever mer enn andre barn er mer tidkrevende, og at det er vanskeligere å kombinere jobb med barn med ekstra omsorgsbehov, sier postdoktor ved FHI, Lars Johan Hauge til NRK.

Forskerne fant blant annet at:

**Blant mødre som mottar stønad for barn med moderate og betydelige omsorgsbehov, er henholdsvis 25 og 35 prosent ute av arbeid når barnet er tre år.

**Om lag 16 prosent av mødre med normalt utviklende barn er ikke lenger i arbeid når barnet er 3 år.

– Det å ha omsorg for barn med større enn normale omsorgsbehov påvirker mors muligheter til å delta i arbeidslivet på linje med andre mødre i tidlige barneår, sier Hauge.

Har du tips om dette? Kontakt NRKs reporter

Kan påvirke lønn og pensjon

Studien følger mors yrkesdeltagelse fram til barna er tre år.

Den er justert for andre forhold som kunne påvirket sammenhengene, som utdanning, økonomi og helse, uten at resultatene endret seg.

Hauge sier det foreligger for lite data om fedrene til å si noe om deres rolle i familier med barn som har ekstra omsorgsbehov.

– Det hadde vært interessant å kunne sammenligne funnene knyttet til mor med informasjon også for fedre for å kunne se hvordan dette påvirker både familien og mor. Det er vel så mye familieøkonomien som økonomien til den enkelte i familien som spiller inn her, sier han.

– Vi skulle gjerne også ha fulgt opp mødrene når barna blir eldre for å se om tendensen vedvarer, sier Hauge.

Han sier det er for tidlig å konkludere, men at det er en risiko for at mors valg om å bli hjemme får konsekvenser også på sikt.

– Småbarnsperioden er en tid da mange kvinner etablerer seg på arbeidsmarkedet. Det er en mulighet for at dette kan forplante seg på lengre sikt og påvirke karrieremuligheter og også framtidig pensjon, men vi har ikke data foreløpig til at vi kan si noe sikkert, sier han til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger