Hopp til innhold

Unicef etterlyser tall på mobbeoffer som flytter

Unicef er overrasket over at regjeringen ikke har oversikt over hvor mange barn som flytter for å komme unna en mobbesituasjon.

Kristin Oudmayer

Kristin Oudmayer i Unicef Norge synes det er urovekkende at den norske regjeringen ikke har noe oversikt over mobbeofre som føler seg tvunget til å flytte.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Tre år er gått siden den såkalte mobbeloven trådte i kraft.

Den skulle sørge for at mobbeofre ikke skulle trenge å flytte for å slippe unna mobbing.

– Det er helt uakseptabelt at noen barn skal være nødt til å bryte opp fra sitt lokalmiljø for å få trygghet og slippe unna det destruktive miljøet de opplever å ha på skolen, sier direktør for barns rettigheter i Unicef Norge (FNs Barnefond) Kristin Oudmayer.

6. september fortalte NRK om at Foreldrenettverk mot mobbing ser at mange mobbeofre flytter for å komme unna mobbing som ikke stoppes.

Bare fire elever er blitt flyttet på grunn av mobbing det siste året.

Det til tross for at flere kunnskapsministre har uttalt at det er den som mobber som må flytte når man ikke klarer å stoppe mobbingen.

Bør kartlegges

– Det er overraskende at myndighetene ikke har sørget for et system som fanger opp omfanget av dette, sier Oudmayer.

– Hva tenker du om at man ikke vet hvor mange som flytter for å komme seg unna en mobbesituasjon?

– Dette er noe jeg tenker myndighetene bør undersøke, sier Oudmayer.

Hun er samtidig kritisk til at barn som mobber skal tillegges skylden. Hun mener det i praksis er det som blir konsekvensen, når en elev som mobber pålegges å bytte skole.

– Mener du at dette ikke burde vært brukt i det hele tatt?

– Nei, det mener jeg ikke. Jeg kan se at det kan være nødvendig med noen få unntak i helt spesielle situasjoner, men jeg mener at man som utgangspunkt ikke kan sette barns rettigheter opp mot hverandre på den måten. I realiteten er det snakk om å peke på de voksne og deres ansvar for å skaffe løsningene som gjør at ingen må flytte, sier Oudmayer ,som selv har opplevd hvordan det er å være mor i en mobbesituasjon.

– Og når det er sagt så er det for mange barn som opplever at de må bytte skole og rives ut av sitt nærmiljø for å komme unna en fastlåst mobbesituasjon som ikke er løst på stedet, sier hun.

Vriene tall

Kunnskapsdepartementet har ingen tall på hvor mange mobbeofre som flytter.

Det til tross for at regjeringen har vært pådriver for loven som skal sørge for at ofre for mobbing skal slippe å flytte i fastlåste situasjoner.

Kunnskapsminister Guri Melby lover å skaffe oversikt hvis de mener det er mulig.

Kunnskapsminister Guri Melby

Kunnskapsminister Guri Melby skal samle oversikt over mobbeofre som flytter hvis departementet får det til.

Foto: Vidar Ruud

– Jeg har satt i gang et arbeid som skal vurdere om vi har grunnlag for å innhente tall på dette. Det er viktig at det vi ber om, blir et godt grunnlag for å utvikle politikk som fungerer. Når jeg har fått alternativene, skal jeg ta stilling til hva vi gjør, skriver kunnskapsminister Guri Melby i en e-post til NRK.

Oudmayer i Unicef mener det bør tilrettelegges for å oppgi årsak når man flytter.

– Det bør være mulig når man melder flytting, at man også melder årsaken til at det skjer slik at man kan ha et visst øye med omfanget, sier Oudmayer.

Fallitterklæring

Oudmayer mener det er en fallitterklæring for de fagpersonene som har jobbet med en mobbesak hvor offeret til slutt flytter. Samtidig sier hun flytting i noen tilfeller kan være positivt.

– Det er ganske mange eksempler på at det å bytte skole har gitt barnet et helt nytt liv og en ny mulighet til å være seg selv fullt og helt, sier hun.

Kan det noen ganger også være til det beste for den som mobber å bytte?

– Ja, det kan det godt hende for vi vet at barn som plager andre ofte har vanskeligheter selv. Og kanskje kan det i noen tilfeller være til beste for barn som mobber å bytte miljø, sier Oudmayer.

AKTUELT NÅ