Hopp til innhold

Unge leger opplever etnisk diskriminering på jobb

Mange leger med minoritetsbakgrunn sier de blir latterliggjort for bakgrunnen sin. Det viser tall fra Equality check, et forum der ansatte kan vurdere arbeidsplassen sin anonymt.

Sykehuslege

Leger med minoritetsbakgrunn tør ikke å si fra om diskriminering på jobb. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Foto: Eirill Wiik / NTB

Jeg har ikke opplevd mye rasisme i livet før jeg begynte å jobbe som lege.

Det forteller en av legene NRK har snakket med. Kvinnen i 20-årene jobber som turnuslege på et sykehus på Østlandet. Hun vil ikke stå frem med navn og ansikt fordi hun er redd det skal få konsekvenser for jobben.

Turnuslegen forteller om ubehagelige episoder i møter, på bakrommet og i lunsjen.

– Det er hele tiden snakk om at alle muslimer er terrorister, menn med annen etnisk bakgrunn er konebankere. Dette kommer blant annet fra overleger som fungerer som våre overordnede, sier hun.

Jeg har ikke opplevd mye rasisme i livet før jeg begynte å jobbe som lege.

– Vi har også pasienter som kun vil bli behandlet av etnisk norske leger. Hvis det ikke er øyeblikkelig hjelp, må vi imøtekomme ønsket deres, sier hun.

Kvinnen forteller at det hender hun får spørsmål som: «Hvorfor er du her? Hvorfor jobber du ikke i hjemlandet ditt? Når skal du hjem?»

En annen sykehuslege i 30-årene, forteller at hun flere ganger har grått på jobb.

– Jeg bruker hijab, og har fått kommentarer fra kolleger som sier at det ikke skulle vært lov. Det har ført til at ledelsen på sykehuset er usikre på om jeg er god i jobben min, forteller hun.

Det er hele tiden snakk om at alle muslimer er terrorister, menn med annen etnisk bakgrunn er konebankere. Dette kommer blant annet fra overleger som fungerer som våre overordnede.

Oppgjør med kultur i helsevesenet

– Jeg har flere kollegaer ved ulike sykehus og tilhørende ulike spesialister som ikke har det bra på jobb. En lege har fått kommentarer som «hun lille brune». Jeg har også blitt fortalt om turnusleger som blir latterliggjort for hodeplagget sitt, forteller lege og lektor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo og rådgiver i Folkehelseinstituttet, Friha Aftab.

Aftab har selv hatt pasienter på legevakten som har ønsket å få behandling av etnisk norske leger.

– Da har jeg vært klar på at pasientene får samme behandling, og at jeg er like faglig kompetent som en av kollegene mine, sier hun.

Marie Louise Sunde (t.v) og Friha Aftab (t.h)

Marie Louise Sunde (t.v.) og Friha Aftab (t.h.).

Hun er en av to innleggsforfattere som har tatt opp temaet unge leger og etnisk diskriminering. Det hele startet da flere venner og bekjente av Aftab fortalte henne hvor dårlig de har det på jobb, alle i helsevesenet. Da tok hun kontakt med Equality Check, en plattform der ansatte anonymt kan vurdere arbeidsplassen.

– Det er bekymringsfullt når kollegaen din gruer seg til å gå på jobb, sier Aftab.

– Kampanjen ble lansert etter at Friha fikk disse henvendelsene. Foreløpige tall viser at leger med minoritetsbakgrunn opplever vitsing og latterliggjøring på grunn av identitet eller tilhørighet oftere enn leger som ikke har annen etnisk bakgrunn, sier Marie Louise Sunde, lege og daglig leder i Equality Check.

Likestillingsplattformen jobber nå med å samle inn mer tall for å kartlegge hvor stort problemet med etnisk diskriminering er i helsevesenet. De måler blant annet arbeidsplasskultur og ledelsens forpliktelse til mangfold.

Det er bekymringsfullt når kollegaen din gruer seg til å gå på jobb.

Friha Aftab

Vil ha mer forskning på diskriminering

Midlertidige arbeidsforhold kan være en av årsakene til at turnusleger ikke tør å si fra om ubehagelige situasjoner på jobb, ifølge Yngre legers forening.

– Det er flere yngre sykehusleger som går i midlertidige stillinger, og det er et utstrakt bruk av vikarer, sier Kristin Kornelia Utne, leder i Yngre legers forening.

Kristin Kornelia Utne

Leder i Yngre legers forening, Kristin Kornelia Utne.

Foto: Thomas B Eckhoff / Thomas Eckhoff/Den norske legefo

Nå har legeforeningen sendt ut en undersøkelse til alle medlemmer som jobber på sykehus.

– Nytt i denne utgaven er spørsmål om etnisk diskriminering, og resultatet vil være klart i mai. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge bredt hvordan leger har det på jobb, sier Utne.

– Åh, det er den negeren som ikke aner hva han holder på med

En ung turnuslege som jobber i Nord-Norge, forteller om en hendelse da han var student og hadde praksis på et sykehus på Østlandet.

– Jeg brukte ekstra god tid på journalnotatet til en pasient og satt i et hjørne for meg selv. Da hørte jeg to sykepleiere snakke om meg, og den ene lurte på hva som tok så lang tid. Da svarte den andre:

– Åh, det er den negeren som ikke aner hva han holder på med.

Den unge mannen forteller at han ble sjokkert og veldig lei seg, men at han ikke turte å si noe til sykepleierne.

Nulltoleranse

– Vi har nulltoleranse for etnisk diskriminering i våre helseforetak, skriver Svein Tore Valsø, direktør for personal og kompetanseutvikling i Helse sør-øst.

Direktør for personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF Svein Tore Valsø.

Direktør for personal og kompetanseutvikling i Helse sør-øst RHF Svein Tore Valsø.

Foto: Helse Sør-Øst

– Helseforetakene i regionen arbeider på flere måter med å forebygge diskriminering, blant annet gjennom den årlige medarbeiderundersøkelsen. Å fjerne diskriminering handler også om å bygge kultur og øke toleransen for mangfold.

I levekårsundersøkelsen fra 2018, svarte 22 prosent av norskfødte med innvandrerbakgrunn at de har opplevd forskjellsbehandling på grunn av etnisiteten sin. Forskning fra Institutt for samfunnsforskning, viser at personer i høystatusyrker oftere opplever diskriminering.

Helsedepartementet skriver dette i en e-post:

«Alle skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn. Diskrimineringsloven gir et vern mot etnisk diskriminering. Stortinget vedtok i 2019 å styrke arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikter. Ansvaret for arbeidsmiljø tilligger arbeidsgiver, her hos helseforetakene.»

Kvier seg for å si fra

– Vi som er unge leger blir veldig sårbare om det blir opprettet personalsaker om oss. Det blir kjent i bransjen og dermed enda vanskeligere å få jobb. Hvis ledelsen oppfatter deg som slitsom, blir muligheten for å få kurs i spesialisering, fjernet, sier turnuslegen i 20-årene.

Hun og kollegaen i 30-årene synes det er synd de ikke kan snakke høyt om det de opplever på jobb. Som mange av legekollegaene, er de vikarer.

– Det er også synd hvor lite andre kolleger som er en del av majoritetskulturen, griper inn eller prøver å si fra om det som skjer, sier legen i 30-årene.

Hei!

Tenkte du på noe da du leste denne artikkelen? Eller har du tips til andre saker jeg bør se på?

Send meg gjerne en epost!

Lyspunkt

AKTUELT NÅ