Unge kvinner velger abort

Mer enn halvparten av etnisk norske kvinner under 25 år i Oslo velger abort ved graviditet.

Abortpille
Foto: Cosmin Cosma / NRK

Overraskende høye tall og bekymringsfullt, sier professor Anne Eskild, som står bak undersøkelsen.

– Det er svært overraskende at det blant kvinner under 25 år er mer vanlig å ta abort enn å fullføre svangerskapet, sier professoren ved Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus.

Får barn senere

Professor Eskild sier at de høye aborttallene kan ha sammenheng med at norske kvinner velger å få sitt første barn i stadig høyere alder.

- Det kan skyldes dagens krav til at kvinner skal ta høyere utdanning og gjøre karrière. Biologisk og praktisk er det mest hensiktsmessig å få barn mens man er student. Når kvinner likevel utsetter å få barn, er det nærliggende å tro at det kan det være fordi de økonomiske forutsetningene ikke ligger til rette for fødsel i ung alder, slik dagens stønadsordninger er utformet, sier Eskild.

Fremmedkulturelle føder

En annen viktig årsak til de høye aborttallene er det er første gang at forekomsten blant etnisk norske kvinner isolert er kartlagt.

Halvparten av kvinnene i Oslo som er 25 år eller yngre når de føder, er fremmedkulturelle. Totalt fødes en firedel av alle barn i Oslo av fremmedkulturelle kvinner, til tross for at de bare utgjør omtrent 15 prosent av kvinnene i fruktbar alder.

- Det er først og fremst norske kvinner født av norske foreldre som tar abort i ung alder, forklarer Eskild.

 

 

 

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger