Unge Høyre vil at staten skal kontrollere dårlige skoler

– I dag kan man nesten forutse hvem som ikke kommer til å fullføre videregående skole, sier leder i skoleutvalget, Mathilde Tybring-Gjedde.

Mathilde Tybring-Gjedde

Leder av skoleutvalget i Unge Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, mener det er udemokratisk og uetisk at barn ikke lærer det de skal.

Foto: Katrin Hellesnes / NRK

– Seksåringer som møter opp første skoledag er altfor avhengig av hvilken lærer de får, hvilken skole de går på og hvilken kommune de bor i, mener leder av skoleutvalget i Unge Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde.

– Når en seksåring møter opp i et klasserom forberedt på å få en undervisning som skal gi ham muligheter resten av livet, og opplever å ikke bli tatt på alvor eller lærer det han skal, så er det udemokratisk og uetisk, sier hun.

Unge Høyre vil ha en nasjonal liste for kommuner og fylkeskommuner som ikke klarer å følge opp skolene på god måte.

Kommunene som havner på listen vil bli underlagt statlig kontroll, få tilført ekstra ressurser og hjelp av et innsatsteam.

– Innsatsteamet skal veilede skolene og skoleeierne så de klarer å forbedre resultatene sine, sier hun.

Staten for langt unna

Ine Hafner og Helene Foss Sanner

Ine Hafner og Helene Foss Sanner, ved Grasmyr ungdomsskole i Bamble kommune mener kommunen er de rette til å bidra til forbedringer i skolen.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

Bamble kommune skårer litt under landssnittet på eksamenene i 10. klasse, men har gode resultater på mål som læring og trivsel.

Ine Hafner og Helene Foss Sanner ved Grasmyr ungdomsskole i Bamble kommune synes skolen er god, men skulle gjerne fått flere tilbakemeldinger fra læreren.

Helene er usikker på om staten er den rette til å gjøre skolen bedre.

– Staten er fjern. Om kommunen tar tak i problemene tror jeg det er bedre, sier hun.

– Jeg er enig med Helene. Kommunen er nærere enn staten. De kan man snakke med så da blir det kanskje lettere å ta tak i ting, sier Ine.

Ordfører i Bamble kommune, Hallgeir Kjeldal (Ap)

Ordfører i Bamble kommune, Hallgeir Kjeldal, synes forslaget til Unge Høyre er en dårlig ide.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Dårlig idé

Ordfører Hallgeir Kjeldal mener forslaget er en dårlig idé.

– Det er kommunene som er best til å jobbe langsiktig og strategisk med sine egne skoler. Det er kommunene som kjenner skolen, elevene og bakgrunnsforholdene best, og det er det som legges til grunn for hvordan vi skal jobbe med skolene over tid, sier han.

Pengene som ligger i initiativet ønsker ordføreren velkommen.

– Men som kommunalminister Jan Tore Sanner sa tidligere i uken, ønsker Høyre mindre statlig styring og større frihet for kommunene, så dette henger jo ikke på greip, sier ordføreren.

Fare for feil fokus

Rektor Nadia Marie Steinbrenner og kommunalsjef Trond Gausnes

Kommunalsjef Trond Gausnes, her med rektor på Grasmyr ungdomsskole, Nadia Marie Steinbrenner, mener forslaget til Unge Høyre kan gjøre at man blir mer opptatt av å holde seg ute av ROBEK-lista enn å gjøre skolen best mulig.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

Kommunalsjef for skole og barnehage i Bamble kommune, Trond Gausnes, tror det å rangere skolene opp mot hverandre på en liste vil være mot sin hensikt.

– Faren da er at man begynner å fokusere på å unngå å havne på lista over dårlige skoler, fremfor å forsøke å lage en best mulig skole. Og med det mener jeg gode læringsmiljøer og gode elevresultater, det må gå hånd i hånd, sier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger