Unge Høyre kan snu og frede Lofoten, Vesterålen og Senja

Et flertall i Unge Høyres programkomité vil gå imot moderpartiet og verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring.

Et flertall i Unge Høyres programkomité vil gå imot moderpartiet og verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring.

I Politisk Kvarter forteller leder av programkomiteen for klima og miljø i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg, at ungdomspartiet vil frede Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er stikk i strid med hva moderpartiet ønsker.

Unge Høyre vedtok på landsmøtet i 2008 å verne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot petroleumsaktivitet. På landsmøtet i 2010 snudde så ungdomspartiet og ønsket en konsekvensutredning. Dette standpunktet står fremdeles.

Nå sier altså et flertall i Unge Høyres programkomité at de vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring. Stikk i strid med hva moderpartiet ønsker.

– Det har vært mange tiår med kunnskapsinnhentinger, utredninger og konsekvensutredninger. De siste tolv årene har vi fått over 90 rapporter. Det er ikke faglig forsvarlig å tillate risikoen for oljeutslipp i disse områdene og da synes jeg man bør droppe tanken og lytte til ekspertene, sier sentralstyremedlem og leder av programkomiteen for klima og miljø, Daniel Skjevik-Aasberg til NRK.

Han viser til at områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja trenger vekst i fremtidsrettede grønne næringer og ikke risikabel oljevirksomhet.

NORWAY-TOURISM-ARCTIC

Unge Høyre sier nå nei til å risikere oljeutslipp i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Foto: OLIVIER MORIN / Afp

Økonomien viktig

Unge Høyres programkomité støtter seg til at siden ingen av faginstansene anbefaler boring i de omstridte områdene, vil man miste troverdighet i klima og miljøpolitikken dersom man ikke verner verdifulle og sårbare områder. Men leder av programkomiteen viser også til at det er økonomiske grunner til å la Lofoten, Vesterålen og Senja ligge i fred.

– Det er stor usikkerhet knyttet til tallene, men det vi vet allerede er at store deler av olje og gass ressursene må ligger under bakken både fordi prisen på sikt vil bli for lav og fordi vi skal nå klimamålene. Da bør LoVeSe stå øverst på listen over områder hvor vi sier nei takk, sier Daniel Skjevik-Aasberg.

Ikke uventet møter Unge Høyre motbør fra moderpartiet. Høyre ønsker oljevirksomhet i disse områdene.

– Et av de viktigste argumentene for oljeboring i sårbare områder er at vi kan utvikle ny teknologi, vi kan stille verdens strengeste krav slik at vår leverandørindustri kan utvikle nye arbeidsplasser som er fremtidsrettet. Det kan vi eksportere til resten av verden og dermed gjøre en forskjell for hele verden som kan være positivt, sier stortingsrepresentant fra Høyre, Jonny Finstad i Politisk kvarter på NRK.

Jubel fra Folkeaksjonen

Mens Høyre står på sitt og fortsatt vil ha oljevirksomhet i området jubler nå Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja for støtten fra Unge Høyre.

– Dette er fantastiske nyheter. Unge Høyre har alle miljøfaglige råd, flertallet blant egne velgere og et overveldende flertall i hele folket i ryggen om landsmøtet vedtar å gå inn for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Ingrid Skjoldvær, nestleder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ingrid Skjoldvær

Vi har vunnet saken 6 ganger de siste 20 årene og vi trenger Unge Høyre med på laget om vi skal sørge for at de sårbare og unike havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja sikres varige vern mot petroleumsvirksomhet, sier Ingrid Skjoldvær, nestleder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Foto: Maria Birkeland Olerud / Natur og Ungdom

Ikke nei til oljeboring

Det er ikke dermed sagt at Unge Høyres programkomité sier nei til oljeboring på et generelt grunnlag. Ifølge Skjevik-Aasberg handler dette først og fremst om nei til oljeboring i det de mener er de mest sårbare og verdifulle områdene.

– Det finnes en rekke andre steder oljenæringa kan lete og bore etter olje og gass, sier Daniel Skjevik-Aasberg til NRK.

Daniel Skjevik-Aasberg

På tide å lytte til ekspertene mener sentralstyremedlem og leder av programkomiteen for klima og miljø i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg

Programkomiteen for klima og miljø har fordelt seg på tre ulike innstillinger. Det er ikke flertall for noen av dem, men det er i sum flertall for å verne særlige verdifulle og sårbare områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Den første innstillingen forslår at man sikrer vern av områder som forvaltningsplanene definerer som «særlig verdifulle og sårbare områder», inkludert Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, Skagerak, Mørefeltene, Jærkysten, kystnære områder av Finnmark og i og ved iskanten og polarfronten. Denne innstillingen støttes av tre medlemmer.

Den andre innstillingen forslår å sikre vern av «særlig verdifulle og sårbare områder» utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Tre medlemmer, inkludert programkomiteens leder gir sin støtte til denne innstillingen.

Mens tre medlemmer ikke vil ha noen innstilling om denne saken.

Nå skal innstillingen fra programkomiteen sendes til landsstyret i juni, hvor den så skal behandles videre.

SISTE NYTT

Siste meldinger