Ungdomsskole kuttet karakterene – opplever interesse fra skoler over hele landet

Etter at Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg kuttet ut karakterene for fire år siden, har de blitt kontaktet av skoler over hele landet som er interessert i å gjøre det samme.

Rektor ved Ringshaug ungdomsskole, Mette Krogh

FLERE FREMOVER: Ringshaug-rektor Mette Krogh tror at vi kommer til å se flere karakterfrie ungdomsskoler fremover.

Foto: Henrik Bøe / NRK

På Ringshaug skole i Tønsberg har elevene i over fire år hatt en karakterfri hverdag.

Rektor Mette Krogh forteller at skolen, som har positive erfaringer med ordningen, har blitt kontaktet av, og har besøkt skoler over hele landet for å dele av sine erfaringer.

Rektor ved Ringshaug ungdomsskole, Mette Krogh (til høyre)

FØLGER MED: Rektor Mette Krogh håper undervisningsopplegget fører til at flere elever fullfører videregående skole.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Vi har vært i både Oslo og Bergen, men også naturligvis i skoler i nærområdet i Vestfold og i Østfold. Den siste skolen vi har hatt ganske mye kontakt med er Fevik skole i Grimstad, sier Krogh.

– De skolene vi har beholdt kontakt med er i god gang, og vi har inntrykk av at de har gode erfaringer med det, fortsetter hun.

Det har vært stor interesse, og rektoren mener det er viktig å finne gode og solide måter å vurdere på, som fremmer læring

Skoler står fritt etter utdanningsloven til selv å velge andre måter enn karakterer å gi tilbakemelding til elevene, sett bort fra sluttvurdering til sommer og halvårsvurdering til jul.

Flere karakterfrie skoler

I går skrev Aftenposten at flere ungdomsskoler i Oslo dropper karakterer på ungdomsskolen. Tidligere har Bergens Tidende skrevet at 8 av 21 ungdomsskoler i Bergen har dempet bruken av karakterer.

Nasjonalt finnes det ingen oversikt over hvor mange ungdomsskoler som har valgt å kutte ut karakterene, men Utdanningsdirektoratet skriver i en mail til NRK at de har inntrykk av at flere benytter seg av muligheten.

På Fevik skole i Grimstad startet 8.-klassingene skoleåret uten karakterer. Elevene vil fortsette den karakterfri hverdagen hele ungdomsskoletiden. Snart vil ordningen gjelde hele skolen.

Rektor Anne Grete Ødegården sier hun har inntrykk av at prosessen hittil har vært positiv for lærere, elever og foreldre, men at skolen har ikke foretatt noen evaluering foreløpig.

– Vi kan se mindre press og prat om karakterer blant elevene. Vi ser også at vi må jobbe litt med å få på plass lik vurderingspraksis, og jobber med å gi gode nok tilbakemeldinger, sier Fevik-rektoren.

Nye Fevik skole

KARAKTERFRI: 8. klasse på Fevik skole har en karakterfri hverdag.

Foto: Miriam Grov/NRK

– Øker læring og reduserer stress

Målet med å fjerne karakterene på Ringshaug har først og fremst vært å øke læringen blant elevene. En bieffekt er ifølge rektor Krogh at det kan redusere stress og press blant elevene.

Sølvi Lillejord

VIKTIG MED TILBAKEMELDING: Ifølge Sølvi Lillejord, direktør ved Kunnskapssenteret for utdanning, er det god støtte i forskningen for at grundige tilbakemeldinger fra lærere virker læringsfremmende. Det vil si at de som velger å fjerne karakterer bør erstatte karakterene med dette.

Foto: Privat

Direktør ved Kunnskapssenteret for utdanning, Sølvi Lillejord, som har utarbeidet en mye omtalt rapport om stress i skolen, skriver imidlertid i en mail til NRK at hun ikke kjenner til forskning som konkluderer med at å kutte karakterer reduserer stress.

– Det står ingenting i den forskningen vi har samlet og systematisert om at forskerne anbefaler skolene å fjerne karakterer eller at det er karakterer som er problemet for elever som opplever stress, skriver hun.

Hun legger til at det kan være at skolene har gjort egne undersøkelser blant elevene, og at det er god støtte i forskningen for at grundige tilbakemeldinger fra lærere virker læringsfremmende.

Positive erfaringer

Tilbake i Tønsberg tror Ringshaug-rektoren at vi kommer til å se flere karakterfrie ungdomsskoler fremover.

– Dette er ikke en motegreie. Det er lærere med mange års erfaring, som vil si seg enige i. Jeg tror dette er lærernes og elevenes stemme, sier Krogh.

– Kanskje burde man vurdere å kutte karakterer helt ut i grunnskolen. Det er mange måter å følge resultatene på, uten å trenge tallkarakterer, fortsetter hun.

På Ringshaug er den foreløpige konklusjonen at karakterfri ungdomsskole ikke ser ut til å ha påvirket avgangskarakterene i det hele tatt. Snittet er så å si helt likt som det har vært de siste årene.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger