NRK Meny
Normal

Ungdom er mindre utsatt nå

En SSB-undersøkelse viser at ungdom i mindre grad er utsatt for tyveri, skadeverk, vold eller trusler om vold nå enn de har vært tidligere.

Ran i Borggata i Oslo

I 2012 oppgav nesten 12 prosent i alderen 16-24 år at de i løpet av det siste året ble offer for ett eller flere tilfeller av tyveri, skadeverk, vold eller trusler om vold. Denne andelen er likevel vesentlig lavere enn i alle de fem undersøkelsene i perioden 1991-2007 hvor dette er kartlagt. Arkivbilde.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Ransbølge og kriminelle ungdommer har dominert deler av nyhetsbildet denne høsten.

I forbindelse med dette har det blant annet blitt skrevet at mange ungdommer blir utsatt for vold, ranet og truet, men en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser imidlertid at stadig færre ungdom opplever å bli utsatt for slike kriminelle handlinger.

Fredag publiserte SSB en levekårsundersøkelse - Utsatthet og uro for lovbrudd - som ble gjennomført i første halvdel av 2012.

Undersøkelsen viser at nesten 12 prosent av befolkningen i alderen 16-24 år ble utsatt for ett eller flere tilfeller av vold, trusler, tyveri eller skadeverk i løpet av det siste året. Dette er betydelig lavere enn de 14-16 prosentene som ble kartlagt i de tre foregående undersøkelsene i 2001, 2004 og 2007.

Går vi lenger tilbake i tid - til 1991 og 1997 - var den voksne befolkningens utsatthet for disse typene lovbrudd enda høyere, hele 17 prosent.

Nedgang av ofre for tyveri og skadeverk

At undersøkelsene i løpet av de siste 20 årene viser at befolkningen har en redusert utsatthet for lovbrudd, har mest sammenheng med en nedgang av ofre for tyveri og skadever, ifølge SSB.

I 2012 var det samlet sett 8 prosent som i løpet av det siste året var utsatt for tyveri eller skadeverk. Denne andelen er dermed ytterligere redusert fra den forrige undersøkelsen i 2007, da den var 10 prosent.

Tilsvarende generelle trender ser vi også i statistikken over de politianmeldte lovbruddene og i statistikken om deres ofre.

Fra 2007 til 2012 er det en særlig stor nedgang i andelen av befolkningen som er utsatt for tyveri. Reduksjonen er da spesielt stor for dem i alderen 16-24 år, og denne nedgangen var like stor for både kvinner og menn i denne aldersgruppen.

Skolegård

Sannsynligheten for å bli utsatt for vold har en klar sammenheng med alder. I alle levekårsundersøkelsene er andelen voldsofre langt høyere blant de yngste enn blant de eldre, både for menn og kvinner. Illustrasjonsfoto.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Nå også lavere andel ofre for vold og trusler

Ifølge SSB-undersøkelsen er det fra 2007 til 2012 en signifikant nedgang for de fleste kartlagte typer av lovbrudd.

I 2012 oppgav 4,3 prosent av befolkningen i alderen 16 år og eldre at de i løpet av det siste året var utsatt for ett eller flere tilfeller av vold eller trusler. Dette er en betydelig mindre andel enn i alle undersøkelsene i perioden 1987-2007.

Andelen av befolkningen som var ofre for fysisk vold, er like lav i 2012 som i 1983, da den var 2,3 prosent.

Unge menn og kvinner langt mindre voldsutsatt enn i 2007

I 2007 var det en særlig høy andel av ungdom i alderen 16-24 år - spesielt blant menn - som var utsatt for fysisk vold.

I 2012-undersøkelsen er imidlertid disse andelene desto lavere. Sammenliknet med 2007 er andelen unge menn som ble utsatt for vold, mer enn halvert, fra drøyt 14 prosent til 7 prosent.

For kvinner i samme aldersgruppe er den redusert med en tredjedel, fra over 6 prosent til drøyt 4 prosent.

I tillegg er det i 2012-undersøkelsen en svært lav andel unge menn, samt en noe mindre andel unge kvinner, som ble utsatt for trusler om vold i løpet av det foregående året.

I 2012 er det dermed enda tydeligere at unge kvinner er mer utsatt for trusler om vold enn unge menn.

Politiet i gatene på kveldstid

Andelen av befolkningen som var ofre for fysisk vold, er like lav i 2012 som i 1983, da den var 2,3 prosent. Arkivbilde.

Foto: Håkon Eliassen/NRK

Ungdom fortsatt mest utsatt for vold

Sannsynligheten for å bli utsatt for vold har en klar sammenheng med alder. I alle levekårsundersøkelsene er andelen voldsofre langt høyere blant de yngste enn blant de eldre, både for menn og kvinner.

Den siste undersøkelsen fra 2012 viser at nesten 6 prosent av alle i aldersgruppen 16-24 år - med en klar overvekt av menn - hadde opplevd å bli utsatt for vold i løpet av det siste året.

Jo eldre man er, desto mindre risiko er det for å bli voldsoffer, og blant dem i alderen 67 år og eldre er det i 2012-undersøkelsen kartlagt svært få voldsofre.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger