Nytt avslag for Thea og Thando: UNE tror ikke på Theas arbeidsgiver

Til tross for jobb i det offentlige, høy lønn og egen bolig tror ikke Utlendingsnemda at Thea Holten har forsørgerevne fordi hun er i et vikariat. Brev fra arbeidsgiver som sannsynliggjør videre jobb holder ikke.

Thea Holten og Thando Sikawuti

I julen feiret Thea Holten og Thando Sikawuti bryllup i Sør-Afrika etter å ha vært gift siden 2012. Sikawuti kommer til Norge på turistvisum, men nektes å bo her permanent.

Foto: Anne Holten

Thando og Thea Holten

Etter avslag på søknad og klage i UDI, gikk saken til Thando Sikawuti og Thea Holten videre til UNE som fattet det endelige avslaget.

Foto: Anne Holten

– Voksne menn med postordrebruder vil ikke bli rammet dersom de har penger nok. I en fase som nyutdannet tar man ofte vikariater for å skaffe seg relevant erfaring. Signalet er at jeg burde blitt i butikkjobben jeg hadde mens jeg studerte, som ikke er relevant forhold til utdannelsen min, sier Thea Holten.

Hun og ektemannen Thando Sikawuti nylig fikk avslag hos Utlendingsnemnda (UNE) på søknaden om familiegjenforening etter først å ha fått avslag i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Holten mener regelverket straffer mennesker som er unge og nyutdannede.

Tall NRK har hentet inn viser at flest unge får avslag på søknaden om familiegjenforening. Nær 40 prosent av de under 30 år fikk avslag på sine søknader i fjor.

Bakgrunnen for avslaget er at Holten ikke har fast jobb.

– Hadde UDI nevnt i det forrige vedtaket at fast jobb var en betingelse, ville jeg søkt om dette da. Jeg ser dette som en streng tolkning av regelverket, sier Holten.

Et brev fra arbeidsgiver som sier det er svært sannsynlig at vikariatet forlenges holder ikke.

– Jeg ble helt matt, lei meg og sint da avslaget kom. Jeg er fortvilet og har en avmaktsfølelse over at man ikke kan være sammen med den man elsker.

– Gode muligheter for videre jobb

NRK.no satte under valget søkelyset på familiegjenforening etter at det ble stemt frem av leserne som en #hjertesak.

En av sakene dreide seg om Thea Holten og Thando Sikawuti som ble nektet familiegjenforening. Årsaken var at Holten hadde tjent 40.000 kroner for lite til å oppfylle kravet om tidligere inntekt, etter at å ha valgt en relevant jobb i Ghana med et lavere lønnsnivå.

Holten og Sikawuti klaget på vedtaket, og saken endte hos UNE. Det endelige vedtaket med avslaget kom 20. februar i år.

Begrunnelsen denne gangen er at Holten ikke har fast jobb, men et vikariat i Akershus fylkeskommune til midten av august. At hun tjener 465.000 kroner og eier egen bolig endrer ikke avgjørelsen.

– Hva tror du om arbeidsmulighetene dine hvis vikariatet ditt ikke forlenges?

– Jeg tror de er gode. Jeg jobber med plansaker i fylkeskommunen, noe det er et stort behov for i norske kommuner. Jeg ser ikke for meg at jeg står uten jobb i august. Jeg har alltid jobbet og aldri gått på dagpenger, sier Holten.

The Holten forteller om være i et avstandsforhold.

SE VIDEO: NRK traff Holten etter det første avslaget hvor hun snakket om å være langt unna ektemannen.

– Måles i kroner og øre

Holten føler seg trygg på at hun hadde greid å forsørge dem begge den tiden det vil ta Sikawuti å få en jobb i Norge.

– Jeg har kjøpt leilighet og er i stand til å dekke andre utgifter. Nå kommer han hit i tre måneder på turistvisum. Da har han ikke lov til å søke jobb, så da må jeg jo dekke utgiftene alene i den perioden.

– Har du forståelse for at norske myndigheter vil sikre at personer som søker familiegjenforening har fast inntekt?

– Rent prinsipielt mener jeg det er feil at et regelverk skal diskriminere på vegne av inntekt, og at man har bedre rettigheter og større frihet hvis man tjener mye. Men dersom reglene er der for at en utlending ikke skal bli en belastning, da må man se helheten, sier Holten.

Vedtaket fra Utlendingsnemnda er endelig.

– Nå må vi søke på nytt. Jeg må søke faste stillinger. Det er tungt å starte en ny prosess og måles i kroner og øre. Jeg har ikke lyst til å gå gjennom det en gang til, sier Holten.

– Vektlegger ikke arbeidets relevans

UNE som klageinstans vil kunne prøve alle sider av saken, også nye opplysninger, opplyser UNE til NRK.

– Kravet til fremtidig inntekt anses som oppfylt dersom personen i Norge kan dokumentere at han eller hun har tilstrekkelig inntekt for den tid søknaden gjelder, det vil si ett år frem i tid, heter det i en e-post fra Nemndleder i UNE Dagfrid Hanem.

– Sender dere et signal om at man bør ta fast jobb som søker fremfor å ta en mindre relevant jobb?

– Arbeidsforholdets varighet, og referansepersonens arbeidshistorikk vil være sentralt i vurderingen. Arbeidets relevans for referansepersonens utdanning er ikke et poeng som vektlegges i helhetsvurderingen, sier Hanem.

I 2009 ble det innført krav om blant annet minst fire års tilknytning til Norge for en rekke grupper, og om at parten i Norge har høy nok inntekt til å forsørge de som kommer til landet for å få innvilget familieinnvandring.

The Holten om jobb og forsørgerevne.

SE VIDEO: Thea Holten snakker om forsørgerevne.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger