UNE snur – syrisk alenemor slipper Italia-retur

En dom i menneskerettighetsdomstolen gjør at 15 barnefamilier får sakene sine behandlet i Norge, framfor å bli sendt tilbake til Italia. Men nå starter tvangsreturene til Italia opp igjen.

Eman med eldste datter

NY SJANSE: Eman fryktet å bli returnert til Italia, men får nå saken sin behandlet i Norge. Dette bildet av henne og datteren Raghad ble tatt i juni 2014.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vi er veldig glade. Nå er vi trygge, sier Eman på telefon fra Kristiansand statlige mottak.

I bakgrunnen leker barna på fem og sju år. Eldstedatteren Raghad er utålmodig og tar røret. På sørlandsdialekt snakker hun fort og entusiastisk om livet i Norge.

Emans to døtre

SØSTRE: Raghad (7) og Ghina (5) snakker allerede norsk. Da UNEs avgjørelse ble kjent, feiret moren ved å ikle dem like antrekk.

Foto: Privat

– Jeg spiller i korps! Og så går jeg på skole, og jeg har mange venner. Vi er veldig glade, for nå kan vi være her.

På samme tid i fjor var framtiden langt mer usikker. Familien fryktet å bli sendt tilbake til Italia, landet de kom til som båtflyktninger høsten 2013. Da NRK møtte dem for ett år siden, levde de i skjul for norske myndigheter.

Eman, en statsløs palestiner fra den den permanente flyktningeleiren Yarmouk utenfor Damaskus, var tydelig preget av det hun og barna hadde opplevd.

Traumatisert båtflyktning

Hun fortalte om flukten fra hjemlandet, om snikskyttere og lik i gatene. Hun fortalte om kyniske menneskesmuglere og dødsangsten om bord en i liten, overfylt båt sammen med over hundre andre flyktninger.

Etter sju dager ble de reddet og fraktet til øya Sicilia. Der ga hun fingeravtrykket som senere fortalte norske myndigheter at Italia hadde ansvaret for hennes asylsøknad.

Men Eman ville ikke være i Italia. Hun ville til Norge, der hun forteller at hun har flere søsken, tanter og søskenbarn.

Eman på togstasjonen

FLUKTEN: En italiensk journalist og hjelpearbeider tok dette bildet av Eman og barna da de sammen med flere hundre syriske flyktninger overnattet på togstasjonen i Milan i oktober 2013. Via Tyskland og Danmark kom hun seg til slutt til Norge.

Foto: Stefano Pasta / Community of Sant'Egidio

Vinteren 2014 kom avslaget.

Norske myndigheter ville ikke behandle asylsøknaden hennes, fordi hun etter Dublin-regelverket kunne sendes tilbake til det første Schengen-landet hun kom til.

Med hjelp fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), klaget Eman på avgjørelsen.

– Har stor familie i Norge

Hun viste til sterke familiebånd til Norge, og fortalte om dårlig behandling av flyktninger i Italia. Leger, sykepleiere og psykologer, som hadde behandlet henne på mottaket, skrev at helsen til både mor og barn var så dårlig at de burde få saken behandlet her.

Ikke noe av dette var nok til at utlendingsmyndighetene sa ja til å behandle asylsøknaden hennes. Hun skulle tilbake til Italia.

Det er veldig høy terskel for å kunne gjøre unntak fra Dublin-forordningen. Jeg skjønner veldig godt at kvinnen og barna ønsker å være i Norge sammen med bror og søster, men ifølge regelverket er ikke det nær nok familie til at vi kan gjøre unntak.

Hanne Jendal (UDI) / NRK 24.06.14

Men en dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) og tregt italiensk byråkrati gjorde at Utlendingsnemnda (UNE) ombestemte seg.

I juni i år kom svaret på NOAS' omgjøringsanmodning. Norske myndigheter skal likevel behandle Emans søknad om beskyttelse.

– Jeg bodde i Italia i bare ei uke, her har jeg vært i to år. I Italia har jeg hørt at det ikke er bra for familier, og man får ikke utdannelse og helsehjelp. Her kan barna mine få medisiner, sier Eman.

Tall NRK har hentet inn fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at rundt 15 familier, som i utgangspunktet skulle sendes til Italia, nå får asylsakene sine avgjort her.

Menneskerettighetsbrudd

EMD-dommen som sikrer at sakene blir behandlet i Norge, kom i november i fjor.

Ifølge storkammeret handlet Sveits i strid med menneskerettighetene da de ville tvangssende en afghansk familie med seks barn til Italia uten først å få en «individuell garanti» fra italienske myndigheter om at barna og familien vil få den hjelpen de trenger.

Bilde av forsiden til dommen mot Sveits i EMD

DOM: Den afghanske Tarakhel-familien fikk medhold i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Sveits ble dømt. Dommen har også hatt konsekvenser for Norge.

Foto: Siv Sandvik / NRK

I Italia er mottakssystemet sterkt presset på grunn av de mange tusen båtflyktningene som kommer over Middelhavet. Siden mange av flykningene forlater Italia til fordel for mer utbygde velferdsstater i nord, får Italia også svært mange asylsøkere i retur. Bare i fjor sendte Norge 523 asylsøkere til i Italia gjennom Dublin-forordningen.

Tidligere gjorde norske myndigheter ingenting for å sikre at barnefamilier og andre sårbare grupper ble ivaretatt. I stedet tok de for gitt at italienerne fulgte barnekonvensjonen og andre internasjonale forpliktelser.

Men dommen fra Strasbourg påpekte at det var et stort sprik mellom antall asylsøkere og antall mottaksplasser. Dermed ender enkelte asylsøkere på gaten. Andre lever under kritikkverdige forhold i offentlige mottak.

Dommen førte til at alle Dublin-returer av barnefamilier til Italia ble satt på vent. I februar kom regjeringen med en instruks som sa at norske myndigheter må få en skriftlig garanti om at familien blir tatt vare på før de sender asylsøkere med barn til Italia.

Vil sende familier til Italia igjen

Men Italia har ikke hatt kapasitet til å gi garantiene EMD-dommen krever.

Resultatet er at over 50 personer, fordelt på om lag 15 familier, får sine asylsøknader behandlet her, selv om de etter regelverket kan sendes tilbake til Italia.

Det er i denne vurderingen lagt særlig vekt på at det er til barnets beste at klagerne får søkanden om beskyttelse realitetsbehandlet i Norge. Dette begrunnes med at det på nåværende tidspunkt er vanskelig for norske myndigheter å innhente individuelle garantier fra italienske myndigheter og at følgene av dette vil bli uforholdsmessig lang saksbehandlingstid.

UNE / Brev til Eman 25.06.15

I mellomtiden har Italia tatt grep for å bedre forholdene for barnefamilier som søker asyl. De har blant annet opprettet 161 plasser som er reservert for barnefamilier som blir overført til Italia gjennom Dublin-avtalen. I sommer har de også sendt et brev til Norge og andre Schengen land der de garanterer at familier skal få bo sammen.

Endringene gjør at Norge og andre Schengen-land ikke lenger ser behovet for å kreve individuelle garantier. Den 1. juli sendte Justisdepartementet en ny instruks til UDI.

I stedet for å få en egen italiensk garanti for hver enkelt familie, skal UDI nå forsikre seg om at familien får plass på mottak for barnefamilier, og at familien får være sammen.

UDI skal vurdere om det er behov for innhenting av ytterligere informasjon om mottakstilbud, oppfølgning eller annet som anses nødvendig for å være forsikret om at familien ikke risikerer behandling i strid med EMK artikkel 3 etter overføring til Italia.

Justisdepartementet / Instruks GI-09/2015

Siden den nye instruksen kom i sommer, har UDI behandlet ni Dublin-saker der barnefamilier har vært innom Italia før de kom til Norge. I samtlige vedtak fastslår UDI at asylsøkerne og deres barn skal tilbake til Italia.

Drømmer om jobb i Norge

Men Eman og barna slipper å bli sendt tilbake. UDI har ikke avgjort asylsaken, men statistikken viser at ni av ti asylsøkere fra det krigsherjede Syria får bli i Norge.

Portrett av Eman, syrisk flyktning som skal få sin sak behandlet i Norge

SØRLANDET: I to år har Eman hatt livet på vent. Drømmen er et liv i Kristiansand, der hun har flere slektninger.

Foto: Privat

Tobarnsmoren sier at hun ikke tør feire før UDI har fattet sine vedtak. Men fremtidsplanene er klare.

– Jeg drømmer om å lære norsk, fortsette studiene mine og få en jobb innen helsevesenet. I Syria jobbet jeg som farmasøyt. Jeg er glad, for nå kan jeg kanskje få meg en jobb her også. Barna mine skal gå på skolen, og de kan leke uten bekymringer. Før var de alltid redde. Nå slipper de det.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger