Une om Mahad-dommen: – Bekrefter vår praksis i slike saker

Utlendingsnemnda (Une) mener Oslo tingretts dom mot Mahad Abib Mahamud er grundig. – Dette var en avgjørelse i tråd med tidligere praksis, og vi endrer da ikke praksis framover, sier Une.

Direktør i UNE, Ingunn-Sofie Aursnes kommenterer dommen i Mahad-saken.

– HAN HAR UTREISEPLIKT: Utlendingsnemndas direktør, Ingunn-Sofie Aursnes sier Mahad Abib Mahamad har utreiseplikt fra Norge. – Det har han hatt siden april i fjor, konstaterer hun.

– Vår umiddelbare kommentar er at vi konstaterer at vi har fått medhold i tingretten, både på bevisvurderingen for at saksøker er fra Djibouti og på rettsanvendelsen i saken, sier Ingunn-Sofie Aursnes, direktør i Utlendningsnemnda (Une) til NRK.

Mahad Abib Mahamud gikk til sak mot staten etter at han ble fratatt sitt norske statsborgerskap og begjært utvist fra landet etter å ha vært i Norge i 17 år.

Nå har Oslo tingrett kommet fram til at de ikke tror på hans forklaring om at han kommer fra Somalia, og gir Une rett i at Mahamud kan utvises fra landet og fratas norsk statsborgerskap.

Fortsetter samme praksis i liknende saker

– Umiddelbart så tenker jeg at dette er en grundig dom. Her har retten tatt alle vurderingstemaene inn, sier Aursnes.

Hun sier avgjørelsen fra tingretten er viktig fordi den støtter utlendingsmyndighetene praksis, slik den er i dag.

– Det vil ha betydning for den praksis som vi nå viderefører i samme typer saker.

Aursnes sier de foreløpig ikke har mottatt noen formell melding om at Mahmud anker dommen, noe han varslet i pressen tidligere mandag.

– Det som er sakens faktum er at han har utreiseplikt. Han har ulovlig opphold i riket. Det har han hatt siden april i fjor, så det han foretar seg nå har ikke jeg noen innflytelse over, annet enn konstatere at han fortsatt har utreiseplikt.

Dagens viktigste debatter, intervjuer og kommentarer direkte fra radiostudio.

I NRK Dagsnytt 18 forklarte Mahad Mahamud sin versjon av det UNE anklaget ham for i retten.

– Mahad Mahmud sier han synes det er veldig tungt å bli stemplet som løgner. Hva tenker dere om det?

– Dette ser vi i jo i veldig mange saker. Det er jo slik at det er flere vedtak i løpet av et år hvor vi nettopp har den situasjonen, og det kan vi ikke få gjort noe med. Vi må legge til grunn at vi har ført en bevisvurdering som har fått medhold i tingretten, og der stopper i grunn vårt ansvar her.

Henviser til politikerne

– Hvorfor er det så viktig å sende ut en person som har bodd i Norge i 17 år, og fungerer godt i jobb?

– Det spørsmålet må du rette til politikerne, til lovgiverne våre. De som er uenige i resultatet i denne saken, må rette sin oppmerksomhet mot loven og ikke oss som iverksetter loven.

– Vil denne saken ha noen presedens?

– Dette var en avgjørelse i forvaltningen i tråd med tidligere praksis, og vil da ikke endre praksis framover, så lenge vi har den lovgivningen vi har i dag, svarer Aursnes.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger