Hopp til innhold

Undersøker om vaksinene fra Pfizer og Moderna kan gi hjerteproblemer

Norske helsemyndigheter undersøker nå om det er en sammenheng mellom hjerteproblemer og vaksinen fra Pfizer og Moderna. En slik mulig sammenheng er rapportert i USA og Israel, men norske eksperter anser risikoen som liten.

En dose av Pfizer-BioNTec

KAN VÆRE EN BIVIRKNING: Vaksinen fra Pfizer og Moderna kan gi noen få hjerteproblemer. Problemene er for det aller meste uskyldige. Ingen norske vaksinerte har fått alvorlige helseplager melder Legemiddelverket.

Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / Reuters

Legemiddelverket har nå gått gjennom alle de norske bivirkningsmeldingene i forbindelse med Pfizer-vaksinen og Moderna-vaksinen. De har til nå funnet 18 personer som har fått hjerteproblemer etter vaksinasjon med såkalte mRNA-vaksiner.

Dette er teknologien som Pfizer/Biontech og Moderna bruker. Det er satt over 2,4 millioner doser med slik vaksine i Norge

Norske leger er gjort oppmerksomme på at hjerteproblemer kan være en mulig bivirkning av vaksinen. Beregninger viser foreløpig at det ikke er flere som får hjerteproblemer etter mRNA-vaksiner enn andre grupper.

Amerikanske CDC rapporterer at de har fanget opp noen «få «tilfeller.

Helsemyndighetene i Israel bekrefter til Reuters at noen titalls vaksinerte har utviklet slike hjerteproblemer.

Ikke bevist noen sammenheng

– Det er meget viktig å poengtere at det ikke er påvist noen sammenheng mellom vaksinene og hjerteproblemene, sier fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

– Alle de norske pasientene er nå enten helt friske eller på bedringens vei, legger Madsen til.

Beregninger foretatt i Israel, Norge, USA og av Pfizer viser ikke noen statistisk overvekt av tilfeller. Det vil si at denne type hjerteproblemer ser ut til å oppstå like ofte hos uvaksinerte som hos vaksinerte.

Steinar Madsen

FØLGER MED: Fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen mener det er viktig at helsemyndighetene i Norge følger med på alle signaler om at vaksiner kan gi sjeldne bivirkninger.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Betennelse

Hjerteproblemene Norge har lett etter, er betennelser i hjertemuskulaturen og hjerteposen. Sitter betennelsen i muskulaturen så heter det myokarditt. Er det snakk om hjerteposen, så er det perikarditt.

Amerikanerne rapporter bare om tilfellene av myokarditt som er en mer alvorlig tilstand enn perikarditt. I Norge er 16 av de 18 tilfellene perikarditt.

Steinar Madsen sier de er meget interessert i at behandlende leger rapporter om slike tilfeller blant vaksinerte pasienter.

Gunnveig Grødeland

VIL ANBEFALE: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland har fulgt godt med på den nye, mulige bivirkningen. Hun vil fortsatt anbefale folk å ta vaksinene fra Pfizer og Moderna.

Foto: Ola Sæther / UiO

Meget sjeldent

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland har studert tallene fra Israel, og sier det ser ut til at dette er en svært sjelden og relativt lite alvorlig tilstand.

– Ut fra det jeg kan se, og det er usikkerhet i tallene, så vil jeg på ingen måte fraråde folk å ta mRNA-vaksiner. Dersom dette er en bivirkning fra vaksinen, så er det noe mye mer uskyldig enn det vi ser kan skje etter vaksinering med Janssen og AstraZeneca, sier Grødeland.

Må undersøke

Norske helsemyndigheter undersøker rutinemessig mulige bivirkninger av vaksiner.

– Det er for å vite hvor sikre og gode vaksinene er, og for å kunne gi råd både til de vaksinerte og helsepersonell, sier Madsen.

Dette er noe norske myndigheter er forpliktet til å gjøre, selv om antagelsen om farlige bivirkninger er svak.

Legemiddelverket har informert landets leger om den mulige koblingen. Det gjorde de første gang gjennom bivirkningsrapporten som kom 30. april.

For det meste yngre menn

– Tilfellene dukker opp stort sett etter den andre dosen, og det gjelder stort sett folk under tretti år, bekrefter pandemi-sjefen i Israel, Nachmann Ash til Reuters.

Amerikanske CDC sier tilfellene av myokarditt for det meste opptrer hos yngre, og oftere hos menn enn kvinner.

Statens legemiddelverk kan ikke si at deres tall bekrefter dette mønsteret.

Lege Lars Mølgaard Saxhaug

STORT SPENN: Lege Lars Mølgaard Saxhaug opplyser at myokarditt og perikarditt ikke er veldig sjeldne tilstander. Det er derfor ikke overraskende at noen av de vaksinerte har fått disse plagene.

Foto: Privat

Ikke veldig alvorlig betennelse

Lars Mølgaard Saxhaug er lege i spesialisering i hjertesykdommer. Han uttrykker ikke noe stor bekymring for funnene.

– Betennelse i hjerteposen er vanligvis ikke alvorlig. De fleste tilfellene går over av seg selv, sier Saxhaug.

Han poengterer også at det ikke er en helt sjelden tilstand blant unge mennesker. Når det også er betennelse i selve hjertemuskelen, såkalt myokarditt, er det farligere.

– Folk kan dø av det, selv om det ikke på langt nær er det vanlige, opplyser Saxhaug.

Han poengterer at dette er tilstander som dukker opp i befolkningen, og at informasjonen så langt ikke tyder på at det er noen overhyppighet.

– Uansett, dersom det er en sjelden bivirkning av Pfizer-vaksinen, så er dette forskjellig fra det vi hører om vaksinen fra AstraZeneca, som er en ekstremt sjelden tilstand, men med høy fare for død, sier Saxhaug.

Biologisk forklaring

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland poengterer også at det ikke er funnet noen sammenheng mellom vaksinene og tilfellene.

– Blir det vist en slik sammenheng, så er ikke det så overraskende. Det er godt kjent at virusinfeksjon kan gi slike hjerteproblemer. Det vaksinen gjør, er å simulere en slik virusinfeksjon, sier Grødeland.

Det at det ser ut til at de fleste pasientene er yngre, er med på underbygge en slik forklaring mener Grødeland.

– Yngre har et bedre immunsystem som gir en kraftigere reaksjon på vaksinen, som igjen kan øke risikoen for noe slikt, sier Grødeland.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ