Undersøkelse: Mange kommuner opplever korrupsjonspress

Fire av ti ledere i norske kommuner har opplevd press om å inngå korrupte og uetiske avtaler, viser en undersøkelse.

krone
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er helt klart at det er en utfordring i en del kommuner, sier Tina Søreide, korrupsjonsforsker og professor ved NHH.

Hun har bidratt til rapporten om korrupsjon og uetisk adferd i norske kommuner.

Fire av ti avdelings- og enhetsledere i norske kommuner sier de har vært utsatt for press om å inngå korrupte avtaler. Tre av ti av lederne i kommuneeide selskaper sier det samme, viser undersøkelsen gjort på oppdrag for Kommunesektoren, KS.

Press utenfra

– Tallene er ganske høye. Vi vet at det er noen kommunale sektorer som er mer utsatt enn andre, som areal, plan, byggesak og vedlikehold, sier Søreide,

1244 enhetsledere i norske kommuner har svart på spørsmål om etikkarbeid og forekomst av uetisk atferd og korrupsjon. 258 leder i kommunale selskap har svart på det samme.

Blant ledere i selskap eid av kommunen, svarer 25 prosent at de er kjent med at noen i selskapet har opplevd misbruk av selskapets midler. 24 prosent kjenner til omgåelse av regelverket og 14 prosent kjenner til mottakelse av gaver.

Blant de kommunale lederne svarer blant annet 25 prosent at de er utsatt for press om å favorisere. 17 prosent har opplevd press om omgåelse av regelverket og 14 prosent press om å misbruke offentlige midler.

Hvor kommer presset fra?

– Vi vet at det er store aktører i privat sektor som kan tjene ganske mye på bestemte utfall i kommunale beslutningsprosesser, men det kan også være individer som ønsker seg spesielle utfall i en byggesak, svarer Søreide.

Tina Søreide

GRÅSONER: Det finnes gråsoner mellom korrupsjon og redelig adferd, sier professor ved NHH Tina Søreide. – Det er mange mellomting, interessekonflikter, vennetjenester og litt for nært samarbeid med privat sektor. Det kan oppfattes ugreit, selv om det i ikke nødvendigvis er korrupsjon og lovbrudd.

Foto: Chr. Michelsens Institutt

Mye press lite korrupsjon

Selv om mange har opplevd press, er omfanget av korrupsjon i kommunene likevel lite, skal vi tro de spurte i undersøkelsen.

85 prosent sier korrupsjon er et lite problem i kommunen. Det kan likevel bli en utfordring hvis kommunene ikke jobber for å forebygge bedre, mener Søreide

– De kan gjøre en mye bedre jobb med å kartlegge risikoen for korrupsjon. Kommunene behandler milliarder av kroner, men likevel ser vi at mange kommuner har få ressurser til kontroll av virksomheten. Mange kommuner har også en jobb å gjøre for at det skal bli lettere å si ifra hvis noen opplever at noe er galt.

– Må jobbe bevisst

Områdedirektør i KS, Helge Eide

GJØR MYE: Områdedirektør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, sier kommunene er veldig opptatt av arbeid mot korrupsjon. De sender selv ut en etikkveileder til kommunene, som de håper bidrar i forebyggingsarbeidet.

Foto: KS

– Når fire av ti kommuneledere sier de har opplevd press, er det all grunn til å være bekymret hvis man ikke jobber bevisst med korrupsjon, svarer Helge Eide i Kommunesektoren KS.

Mens Søreide ser utfordringer, mener han kommunene er godt rustet.

– Sju av ti kommunale ledere sier de enten har vært med på eller er berørt av tiltak for å forebygge korrupsjon i hverdagen, så heldigvis er det høy oppmerksomhet rundt dette fortsatt.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger