Undersøkelse: 1 av 10 unge sier de har blitt utsatt for vold fra ruset person

Nye tall viser at 1 av 10 studenter mellom 18 og 25 år har opplevd å bli utsatt for vold fra ruset kjæreste eller kamerat. Tidligere leder av voldsavsnittet Hanne Kristin Rohde mener det viktig å ta kampen mot det hun kaller et «fordervet menneskesyn».

Mina Gerhardsen,generalsekretær i Actis.

RUS OG VOLD: Mina Gerhardsen er generalsekretær i Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan. Hun ønsker mer fokus på vold begått mot kvinner i ruspåvirket tilstand.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Denne saken ble først publisert med tittelen «Undersøkelse: 1 av 10 unge kvinner sier de har blitt utsatt for «kjærestevold»». Denne tittelen var det ikke dekning for i undersøkelsen. Tittelen og deler av saken ble endret 8. desember.

I en ny undersøkelse har Sentio Research, på oppdrag fra Actis, spurt unge om deres erfaring med vold og rus i nære relasjoner.

Undersøkelsen, som er utført blant et utvalg studenter mellom 18 og 25 år, viser blant annet følgende:

  • 1 av 10 sier de har blitt utsatt for vold av en kjæreste eller kamerat i ruspåvirket tilstand. Andelen kvinnner som svarer at de har blitt utsatt for vold er ni prosent, andelen menn noe høyere. Her er tallet elleve prosent.

  • Nesten 1 av 5 (18 prosent) sier de kjenner til at gutter i sin omgangskrets har utsatt venninner/kjærester for vold i ruspåvirket tilstand.

– Grovere ved alkoholbruk

Mina Gerhardsen i Actis

Mina Gerhardsen under mandagens frokostseminar på Kulturhuset.

Foto: Per Christian Gråberg / NRK

Tallene ble lagt frem på et frokostseminar i regi av Actis og Norske Kvinners Sanitetsforening mandag, som en del av Røde Knapp-aksjonens mål om nulltoleranse for vold mot kvinner.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, karakteriserer voldene som «kjærestevold», og forklarer hva som ligger i begrepet.

– Det er unge jenter som oppgir å bli slått av kjærester eller venner i ruspåvirket tilstand. Vi vet at risikoen for vold øker med alkoholbruk, og at denne volden er grovere, men det kan aldri være en unnskyldning for vold, sier Gerharsen.

– Dette er veldig alvorlige hendelser. Det at så mange sier at de har opplevd dette, bør være en vekker for økt innsats – både når det gjelder holdninger, men også når det gjelder hjelpetilbud for kvinner som opplever vold.

Gerhardsen mener også det er alvorlig at omtrent halvparten av dem som sier de kjenner til at noen i omgangskretsen har utsatt andre for vold, forteller at de ikke har grepet inn eller varslet noen.

– Vold i parforhold oppfattes i for stor grad som en privatsak. Kanskje er det også en holdning om at man skal måtte tåle litt. Slik er det ikke, ingen skal måtte leve med vold, sier Gerhardsen.

Hanne Kristin Rohde

Hanne Kristin Rohde, tidligere leder av vold – og sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt.

Foto: Per Christian Gråberg / NRK

Rohde ber om holdningsendring

Hanne Kristin Rohde, tidligere leder av vold – og sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt, har lenge engasjert seg i kampen mot vold mot kvinner. Hun var blant talerne på mandagens frokostmøte

Hun er mest opptatt av å få til en holdningsendring, og at terskelen for hva som skal karakteriseres som «vold» må revurderes.

– Hva slags holdninger har vi når det gjelder hva vi kan gjøre mot andre mennesker. Hvordan kan vi ta på hverandre? Hvordan skal vi behandle hverandre?, spør Rohde.

Den tidligere politiinspektøren beskriver menneskesynet som kommer til uttrykk fra enkelte i debatter om vold mot kvinner som «fordervet».

– Vi har sett eksempler på mannlige jurister som gir uttrykk for at voldtekt er en kort utskeielse, eller at kvinner godt kan gå med korte skjørt, så lenge de ikke havner på feil sted. Da spør jeg hvem sitt ansvar det er at situasjonen blir farlig?. spør Rohde, og legger til:

– Det skal så lite næring til hos mennesker som ikke helt vet forskjell på rett og galt, for at de skal gå over en grense.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger