Underskuddet vokste med en milliard

Helseministeren kaller lederne i helseforetakene inn på teppet, etter at underskuddet har vokst med en over en milliard kroner.

Korridorpasient
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Lokalsykehusene truer med nye kutt for å få orden på økonomien, som ved sykehuset i Hammerfest i Finnmark.

Sykepleiere og leger har i dag beredskap på sykehuset hele døgnet sju dager i uken. Men for å spare penger, vil direktøren nå senke akuttberedskapen for operasjonsteamet i Finnmark.

 

 

Kirurger i arbeid på Hammerfest sykehus
Foto: Rolf Jakobsen / NRK

 

 Direktør i Helse Finnmark, Bjørn Engum, vil innføre hjemmevakt for å spare kostnader på akuttberedskapen.

Desperat kamp

Men medisinskfaglig ansvarlig i Helse Finnmark, Torbjørn Wisborg, vil ikke godta at hele operasjonsteamet skal være hjemme. Han kaller dagens situasjon en desperat kamp med utilstrekkelige budsjett.

Dette er bare ett av mange kuttforslag i dagens helse-Norge. Underskuddene i helseregionen øker i år med over en milliard kroner. Siden sykehusreformen i 2002 er det samlede underskuddet dermed oppe i over sju milliarder kroner.

Stortinget krever budsjetter i balanse, men dette sliter helseforetakene med å få til.

Svaret på problemene i Finnmark blir trolig færre behandlede pasienter og lengre ventelister.

Lengre ventelister

I Helse Midt-Norge er lengre ventelister allerede en realitet og ikke bare en frykt. Ventelistene har økt i fire av landets fem helseregioner, men veksten i ventelistene er størst i Midt-Norge.

Helse Nord har et underskudd på 290 millioner kroner hittil i år, mens Helse Midt-Norge har et underskudd på 449 millioner kroner. Helse Øst oppgir at de nå styrer mot balanse, mens Helse Vest har et underskudd på 136 millioner. Helse Sør sliter med et underskudd på 270 millioner kroner.

Etter flere år med nedgang i ventelistene, har nå trenden snudd. Det er noe også pasientombudet i Sør-Trøndelag Nils Hybertsen har merket. Han liker ikke utviklingen.

Inger Johanne Pettersen er professor i helseøkonomi. Hun sier at det økonomisk sett vil bli umulig for helseforetakene å komme i balanse i løpet av neste år.

 

Ventelistene øker i helseforetakene
Foto: Scanpix/Reuters

 

Ingen trøst

 

Helseminister Sylvia Brustad ønsker ventetidsgaranti
Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Helseminister Sylvia Brustad har ingen trøstens ord å komme med til helseforetakene, snarere tvert i mot. Hun sier at politikerne aldri har bevilget så mye penger til helsevesenet som de gjør nå, og gjør det klart at det ikke blir snakk om å bevilge mer penger.

Hun er sikker på at de fleste helseforetakene kan drives mer effektivt, og at hovedutfordringen for dette ligger hos lederne.

Brustad vil nå kalle inn lederne for helseforetakene inn på teppet for å kreve at de skal drive mer effektivt. 

SISTE NYTT

Siste meldinger