Ulik sosialhjelp i kommunene

Sammenlignbare kommuner har store variasjoner i størrelsen på sosialhjelpen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har delt inn landets kommuner i ulike grupper, fordelt etter kommunens økonomiske situasjon, slik at de er gruppert med andre sammenlignbare kommuner.

Nrk.nos gjennomgang viser svært store forskjeller i utbetalingen av sosialhjelp mellom sammenlignbare kommuner:

 • Gruppe 1 (Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter):

Høyeste utbetaling: Andebu med 9499 kroner

Laveste utbetaling: Selje med 4676 kroner

Differanse: 4823 kroner

 • Gruppe 2 (Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter):

Høyeste utbetaling: Evje og Hornnes med 8217 kroner

Laveste utbetaling: Verran med 3339 kroner

Differanse: 4878 kroner

 • Gruppe 3 (Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter)

Høyeste utbetaling: Suldal med 8878 kroner

Laveste utbetaling: Aure med 3929 kroner

Differanse: 4949 kroner

 • Gruppe 4 (Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter)

0 kommuner er plassert i denne gruppen.

 • Gruppe 5 (Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter)

Høyeste utbetaling: Ulvik med 10.269 kroner

Laveste utbetaling: Etnedal med 2779 kroner

Differanse: 7490 kroner

 • Gruppe 6 (Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter)

Høyeste utbetaling: Engerdal med 10.687 kroner

Laveste utbetaling: Leka med 2876 kroner

Differanse: 7811 kroner

 • Gruppe 7 (Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter)

Høyeste utbetaling: Råde med 9207 kroner

Laveste utbetaling: Stjørdal med 4400 kroner

Differanse: 4807 kroner

 • Gruppe 8 (Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter)

Høyeste utbetaling: Bamble med 7532 kroner

Laveste utbetaling: Nord-Fron med 4488 kroner

Differanse: 3044 kroner

 • Gruppe 9 (Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter)

0 kommuner er plassert i denne gruppen.

 • Gruppe 10 (Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter)

Høyeste utbetaling: Hurum med 8098 kroner

Laveste utbetaling: Ørsta med 4544 kroner

Differanse: 3554 kroner

 • Gruppe 11 (Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter)

Høyeste utbetaling: Grue med 8186 kroner

Laveste utbetaling: Inderøy med 3081 kroner

Differanse: 5105 kroner

 • Gruppe 12 (Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter)

Høyeste utbetaling: Meløy med 9904 kroner

Laveste utbetaling: Målselv med 5305 kroner

Differanse: 4599 kroner

 • Gruppe 13 (Store kommuner utenom de fire største byene)

Høyeste utbetaling: Nedre Eiker med 9063 kroner

Laveste utbetaling: Ringerike med 5505 kroner

Differanse: 3558 kroner

 • Gruppe 14 (Bergen, Trondheim og Stavanger)

Bergen: 8418 kroner

Trondheim: 7436 kroner

Stavanger: 6844 kroner

Differanse mellom høyeste og laveste utbetaling: 1574 kroner

 • Gruppe 15 (Oslo kommune)

Oslo: 8852 kroner

 • Gruppe 16 (De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger)

Høyeste utbetaling: Nesseby med 7304 kroner

Laveste utbetaling: Røyrvik med 2721 kroner

Differanse: 4583 kroner

SISTE NYTT

Siste meldinger