Hopp til innhold

Ukraina vil ikke at foreldreløse barn forblir i Norge

Ukraina ønsker at Norge tar imot foreldreløse barn på flukt, men landets ambassadør sier de må returnere til Ukraina når krigen er over. Det er en garanti norske myndigheter ikke kan gi.

Barnehjemsbarn på flukt fra Ukraina

Barnehjemsbarn flyktet fra krigen i Ukraina med tog.

Den ukrainske ambassadøren til Norge hadde onsdag et møte med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som har ansvaret for enslige mindreårige flyktninger under 15 år i Norge.

Et av temaene på møtet var om foreldreløse ukrainske barn på flukt kan komme til Norge.

Ukrainas ambassadør til Norge

Yatsiuk Viacheslav er Ukrainas ambassadør til Norge.

Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Hvis Norge vil ta imot ukrainske barn uten foreldre på norsk territorium, vil ukrainske myndigheter være veldig takknemlig for det, sier Ukrainas ambassadør til Norge, Viacheslav Yatsiuk til NRK etter møtet.

Ukraina har gått ut med en bred appell til mange land om å ta imot barna.

– Selvfølgelig er vår førsteprioritet deres velferd, og at de får god omsorg i Norge, men det er også veldig viktig at barna vet at de vil bli frigitt til sitt eget hjemland, Ukraina, når det er trygt å vende tilbake, sier ambassadør Yatsiuk.

Ikke til adopsjon

Barnehjemsbarn på flukt fra krigen i Ukraina

Det er spedbarn blant de ukrainske barna som evakueres.

Et viktig poengene i appellen fra Ukraina er at barn uten foreldre ikke kan bli adoptert bort i andre land og at de skal returnere til Ukraina etter krigen.

– Vi ser fram til å se hvilke svar vi får fra norske myndigheter på dette, og avhengig av svarene på disse spørsmålene vil vi fortsette med neste steg, sier Yatsiuk.

Ambassadøren vil ikke gi noe konkret tall på hvor mange foreldreløse barn det vil være behov for at Norge tar imot, men sier et ganske stort antall barn vil måtte bli midlertidig plassert i andre europeiske land.

Barnehjemsbarn på flukt

Rundt 100.000 barn bodde på barnehjem i Ukraina før krigen brøt ut. Nå er mange på flukt og kommer til å bli evakuert ut av Ukraina.

Det har vært usikkert hvor barna kan evakueres til, da lovverket i Ukraina ikke har åpnet for at andre land kan overta omsorgen for foreldreløse barn.

Dette er barn som ukrainske myndigheter har det juridiske ansvaret for.

I forrige uke hastebehandlet ukrainske myndigheter en resolusjon som tillater at andre land kan overta ansvaret, men loven sier også at barna skal tilbake til Ukraina når krigen er over.

Som NRK tidligere har fortalt, kan dette bli en juridisk nøtt, ifølge jusprofessor.

Venter på hjelp

Belgia og Østerrike har allerede sagt seg villige til å ta imot barnehjemsbarn fra Ukraina, ifølge SOS-barnebyer som sier norske myndigheter ikke kan vente på at Ukraina tar kontakt i det kaoset som krigen forårsaker.

– Jeg har forsøkt å anmode norske myndigheter om å være proaktive med å ta kontakt med ukrainske myndigheter fordi disse barna trenger et mottakerland, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Dette gjelder spesielt 120 barn som nå sitter fast på et nedlagt sanatorium.

SOS-barnebyer Norge har prøvd å evakuere barna ut av Ukraina sammen med et privat initiativ som er ledet av ukrainskfødte Oleksandr Alokhin. Han arbeider som lege i Fredrikstad.

Han er en gammel studiekamerat av overlege Konstantin Zemlyanskji, som jobber ved barnehjemmet.

– Norge bør ta et felles europeisk initiativ. De er forlatt en gang på institusjon og nå risikerer de at de blir forlatt i krig, sier generalsekretæren i SOS-barnebyer.

Bufdir: Vil ikke gi garanti

Mari Trommald, Bufdir

Mari Trommald er direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Foto: Tine Poppe

Direktør Mari Trommald i Bufdir sier de diskuterte med ambassaden hvordan ulike konvensjoner, som både Norge og Ukraina er bundet av, kan brukes til å overføre ansvaret for barna.

Vi følger barnekonvensjonen og gjør vurderinger etter barnas beste. Når det gjelder adopsjon spesielt, så har vi gått ut til adopsjonsmyndighetene nå på fredag og informert om at det ikke er aktuelt å ha adopsjoner på bakgrunn av de flyktningene som kommer til Norge nå, sier Trommald til NRK.

Når det gjelder spørsmålet om returer, så bruker vi da de internasjonale konvensjonene som vi har, og da er det mulighet til å overføre tilbake igjen ansvaret for barn som er foreldreløse i Norge med ukrainsk tilknytning etter de reglene som gjelder.

Kan man gi en garanti om at alle barn som kommer hit skal returneres til Ukraina?

Nei, det vil ikke være snakk om en generell garanti. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Hvorfor er det vanskelig å gi en slik garanti?

I Norge er vi opptatt av å vurdere hvert enkelt barn for seg. Det handler om hvilken tilknytning man har, hvilken mulighet man har for å vokse opp i et trygt nettverk. Er det foreldre eller besteforeldre så er det helt klart at det blir jo en helt annen sak enn hvis man ikke har den typen relasjoner i hjemlandet. Så her må man vurdere dette i hvert enkelt tilfelle.

– Best for barna å komme tilbake

Ukrainas ambassadør til Norge er enig i at det som er best for barna må prioriteres i disse sakene.

Det er akkurat det den ukrainske staten forsøker og oppnå i vår dialog med norske myndigheter. Vi tror også at mens denne russiske aggresjonen pågår mot Ukraina, vil det være bra for barna med et midlertidig opphold i Norge. Men vi er også sterkt overbeviste om at når krigen er over, vil det være veldig viktig for disse barna å komme tilbake til sitt moderland, sier ambassadør Viacheslav Yatsiuk til NRK.

Ambassadøren sier det blir opp til myndighetene i Ukraina å bestemme om de vil sende foreldreløse barn til Norge, uten noen garanti om retur.

Selvfølgelig, hvis det er andre land i Europa som er klare til å gi det du kaller garantier for retur av disse barna vil det kanskje bli veien framover for den ukrainske staten, som nå har ansvaret for disse barna, sier Yatsiuk.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ