Hopp til innhold

UiO vil teste hvor egnet fremtidige leger er

Toppkarakterer fra videregående sier lite om hvem som passer som lege, mener UiO-professor.

Utdanningsministeren besøker den internasjonale sommerskolen

ÅPEN FOR FORSLAG: – Karakterer er objektivt og rettferdig fordi alle blir vurdert ut ifra det samme, men jeg er interessert i å høre deres forslag, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi tror det er mange som kan egne seg som lege, men vi er bekymret for at toppkarakterer fra videregående ikke er nok til å avgjøre dette, sier UiO-professor, prodekan Ingrid Os ved Det medisinske fakultet.

I en kronikk i Tidsskriftet for Den norske legeforening tar Os og fire fakultetskolleger til ordet for at det innføres en prøveordning for å øke mangfoldet blant medisinstudenter. De får støtte av universitetsledelsen.

I høst måtte elevene ha et gjennomsnitt på 68,5 for å studere medisin ved Universitetet i Oslo. Vårsemesteret var noe lavere med 67,2.

Det skyhøye karakterkravet sier ingenting om hvorvidt studentene faktisk egner seg som leger, mener Os.

– Ved å se på hvordan studentene tilegner seg kunnskap om ulike problemstillinger som logisk resonnement, etisk refleksjon og samarbeidsevne, vil vi få et mangfold av studenter.

Ingrid Os

BESPARENDE: Evnetesten vil spare samfunnet for store summer ved at flere fullfører og at færre bruker mye på å ta opp fag, mener medisinprofessor Ingrid Os.

Foto: Øystein H. Horgmo

Forsøk i Danmark

UniTEST, som artikkelforfatterne anbefaler, brukes i dag ved universitet i Odense i Danmark. Der kommer halvparten av studentene inn basert på en kombinasjon av evnetesten og karakterer. Det har ført til at flere fullfører, ifølge medisinprofessoren.

– Det vil fremdeles være strenge krav, men ved å bruke testen kan en karakterscore på over fem være nok for å komme inn, sier Ingrid Os.

I første omgang er det foreslått en prøveordning hvor ti prosent av studiemassen kan vurderes på denne måten. Det interesserer forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

– Du skal ha utrolig gode karakterer for å komme inn, derfor må vi være åpne for å vurdere om andre ting skal telle også, sier Nybø.

I nærmeste fremtid skal ministeren møte ledelsen ved universitetene i Oslo og Bergen for å diskutere hvordan de kan endre dagens regelverk.

– Vi har startet en større gjennomgang av regelverket rundt ekstrapoeng og kvoter. Jeg er også åpen for å se på om vi burde hatt en hjemmel som åpner for mer forsøk enn det vi har i dag. I møtet med UiB og UiO vil jeg diskutere både hva vi kan gjøre innenfor dagens regelverk for neste studieår og hvilke tiltak vi bør vurdere på lengre sikt, sier Nybø.

Psykolog: – Det er ikke alle medisinere som skal bli leger

Det har ikke lyktes NRK å få tak i Norsk medisinstudentforening, men i en uttalelse til Dagens Medisin, sier leder Rannei Hosar at de ønsker en konkretisering av hvilke egenskaper kronikkforfatterne savner ved dagens leger.

Det er en av utfordringene ved å benytte slike tester, erkjenner privatpraktiserende psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren.

Rolf MArvin Bøe Lindgren

PSYKOLOG: – Alle medisinere skal ikke bli lege, men uansett hva slags lege du skal bli, lønner det seg å være smart, sier Lindgren.

Foto: Studio Vest

– Spørsmålet man bør stille seg er kanskje heller hvilken spesialisering man burde velge etter at man har kommet inn på studiet. Det vil si hvilken retning som kan passe til din type, sier Lindgren.

Han mener imidlertid at uniTEST kan være riktig å bruke nettopp fordi man ikke vet hva tradisjonelle karakterer måler.

– En slik intelligenstest kan måle flere former for kunnskap og resonnering, sier Lindgren.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ