Uenighet om aksjer i Oljefondet

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at Oljefondet laster opp med enda mer aksjer. Men utvalgslederen er uenig i konklusjonen, og mener fondet bør selge seg ned.

Knut Anton Mork, leder av Mork-utvalget

Finansminister Siv Jensen (i midten) fikk tirsdag overlevert en rapport fra Handelsbankens tidligere sjeføkonom Knut Anton Mork. Han har ledet utvalget hvor flertallet har konkludert med at Oljefondet bør øke sin aksjeandel på bekostning av rentepapirer. Men utvalgslederen er ikke enig med resten av utvalget i hvor mye aksjer Oljefondet bør ha i sin portefølje.

Foto: Christian Kråkenes

Med to tidligere finansministre og finanseksperter fra næringslivet og akademia på laget har tidligere sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken tygget på oppgaven som finansminister Siv Jensen ga dem i januar i år.

Utfordringen utvalget fikk var å besvare spørsmålet om hvor høy aksjeandelen i fondet skulle være uten at nivået på risikoen blir for høy.

Men utvalget greide ikke å bli enige med sin leder om hva slags konklusjon det skulle gi til politikerne.

Kjøpe seg opp eller selge seg ned?

– Valget av aksjeandel er en avveiing mellom forventet avkastning og risiko. Avveiingen må se hen til faren for tap av formue, nivået på samlet risiko i nasjonalformuen og fondets rolle i finanspolitikken. Et lavere rentenivå skal ikke ha betydning for aksjeandelen, sier utvalgsleder Knut Anton Mork.

Men utvalgets flertall, bestående av blant annet to tidligere finansministere, har likevel landet på at aksjeandelen anbefales økt fra 60 prosent til 70 prosent.

Et mindretall bestående av utvalgsleder Knut Anton Mork tilrår at aksjeandelen reduseres til 50 prosent.

Lastet opp med aksjer under finanskrisen

Utvalgsleder Knut Anton Mork i Mork-utvalget og finansminister Siv Jensen

– Valget av aksjeandel har stor betydning for forventet avkastning og risiko i oljefondet. Utvalgets rapport vil være en viktig del av grunnlaget for de vurderingene regjeringen skal gjøre frem mot fondsmeldingen som legges frem våren 2017, sier finansminister Siv Jensen. Her sammen med utvalgsleder Knut Anton Mork tirsdag.

Foto: Christian Kråkenes

I 1998 var aksjeandelen i fondet 40 prosent, med 60 prosent i rentepapirer. Fordelingen ble endret i 2007, til 60 prosent aksjer og en lavere andel obligasjoner.

Timingen viste seg i ettertid å være svært god. Fondet lastet opp med aksjer for 160 milliarder Euro fra sommeren 2007 og til 2009, har sentralbanksjef Øystein Olsen tidligere uttalt i et foredrag.

Med disse pengene kjøpte fondet ifølge sentralbanken en prosent av de børsnoterte aksjene i Europa og en halv prosent av noterte aksjenr på andre kontinenter.

Siden den gang har avkastningen på rentepapirer blitt stadig dårligere i tråd med fallende sentralbankrenter over hele verden.

Politisk behandling til våren

Spørsmålet er om timingen for å øke aksjeandelen ytterligere er like god nå.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen sier til NRK at den brede amerikanske børsindeksen S&P500 er tredoblet på syv år.

– Fondet økte aksjeandelen forrige gang på et veldig gunstig tidspunkt. Fremover bør vi være opptatt vel så mye av nedsiderisiko som oppsiderisiko i fondet, og jeg er ikke så sikker på at det er lurt å eie enda flere Facebook-aksjer, sier han.

Andreassen mener risikospredning (diversifisering) er lurere, med for eksempel investeringer i infrastruktur og bompengeprosjekter med svært lang tidshorisont.

Samme råd fikk politikerne av Oljefondets strategiråd i 2010, som ble ledet av professor Elroy Dimson ved London Business School.

I praksis eier fondet en betydelig bit av de 9000 største børsnoterte selskapene i verden.

Ved utgangen av september i år var snaue 61 prosent av de vel 7100 milliarder kronene i fondet investert i aksjer, mens 36 prosent var plassert i rentepapirer og tre prosent i eiendom.

Regjeringen kommer etter planen med sin anbefaling til Stortinget i stortingsmeldingen om fondet våren 2017.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger