Uenige om nye EØS-krav

LO mener det åpnes for dumping av offentlige lønninger dersom Norge endrer arbeidsreglene slik ESA krever. NHO støtter kravet fra EØS-overvårkningsorganet.

Bygningsarbeidere på regjeringsbygg 6 i Oslo

LO mener at dersom Norge etterkommer krav fra ESA vil det kunne føre til dumping av lønninger i offentlig sektor. Her er bygningsarbeidere på plass på regjeringsbygg 6 i Oslo.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

EØS-overvåkingsorganet ESA gir Norge to måneder på å endre reglene som krever at selskaper fra andre EØS-land må legge norske lønninger og arbeidsvilkår til grunn ved anbud i offentlig sektor.

LES: ESA: Regjeringen må endre regler mot sosial dumping

ESA er overvåkingsorgan for EØS-avtalen, og vil ta Norge til EFTA-domstolen dersom Norge ikke endrer reglene som skal hindre lønnsdumping og dårligere arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge.

HØR: LO og NHO diskuterer

– Åpner for sosial dumping

LO mener at dersom Norge gjør som ESA krever, åpnes det for dumping av lønninger i offentlig sektor.

Roy Pedersen

Roy Pedersen, leder i Oslo LO, mener at de nye ESA-reglene vil føre til sosial dumping i Norge.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

– Da får vi for det første mange flere underbetalte folk i offentlig sektor. Det vil også ramme de bedriftene som ønsker oppdrag for kommunene. Fordi det vil være store muligheter for at de blir utkonkurrert av bedrifter som slipper å følge norske arbeidsavtaler, sier sier leder for LO i Oslo, Roy Pedersen.

– Kravet bør etterkommes

Mens avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO, Nina Melsom mener at regjeringen bør etterkomme ESAs regler.

– Fordi arbeidstakere har lik rett på beskyttelse om de jobber for det offentlige eller det private, sier hun.

Hun mener den norske forskriften er ikke klar nok. Den er ikke spesifikk på hvilke lønns- og arbeidvilkår man må følge for å oppfylle forskriftens krav.

– Dette har regjeringen hatt gode muligheten til å gjøre noe med, sier Melsom.

Tar Norge til EFTA-domstolen

ESA er overvåkingsorgan for EØS-avtalen, og vil ta Norge til EFTA-domstolen ikke reglene som skal hindre lønnsdumping og dårligere arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge endres.

– Vi har sendt en grunngitt uttalelse til Norge. Det er vår siste advarsel til Norge i denne saken, sier Trygve Melvang Berg, pressetalsmann i ESA.

ESA mener de norske reglene som er ment å hindre sosial dumping er konkurransevridende og favoriserer norske selskaper.

– En av de frihetene EØS-avtalen innebærer er at man har rett til å ta arbeid i andre EØS-land. Da må man ha like spilleregler, sier Berg.

Reglene krever at alle selskaper som leverer anbud til kommuner og fylkeskommuner må sørge for norske lønns- og arbeidsvilkår til sine ansatte.

– Dersom man skal ha denne typen bestemmelser må det gjelde både for private og offentlige. Man kan ikke gjøre det kun i det offentlige. Det er fullt mulig for den norske regjeringen å stille krav til lønns- og arbeidsvilkår, men da må de følge EØS-reglene, sier Berg.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger