Hopp til innhold

Uenig om felles innsamlingsaksjon

Unicef, Plan og Care går nå sammen om en felles innsamlingsaksjon for jordskjelvofrene i Haiti. Røde Kors, Redd Barna og Kirkens nødhjelp vil ikke være med.

Jordskjelvrammet gate i Haitis hovedstad Port-au-Prince

Behovet for nødhjelp i Haiti er enormt. Flere norske hjelpeorganisasjoner jobber i jordskjelvområdet, men ikke alle vil samarbeide om en felles giverkonto i Norge.

Foto: Julian Tack / Scanpix/AFP

En lignende fellesaksjon ble gjort etter tsunamien for fem år siden. Målet var å gjøre det lettere for nordmenn å gi penger.

Marte Gerhardsen

VIL SAMARBEIDE: Generalsekretær Marte Gerhardsen i Care Norge mener samarbeid er den beste måten å hjelpe flest mulig.

Care Norge tok i dag initiativet til en slik felles innsamlingsaksjon, og har vært i samtaler med flere hjelpeorganisasjoner. Plan og Unicef vil være med på en slik aksjon.

– Vi er stolte av at disse tre organisasjonene går sammen. Ved å samarbeide bruker vi mindre ressurser her hjemme og kan konsentrere oss mer om de som har behov for hjelp, sier generalsekretær Marte Gerhardsen i Care Norge.

Fokus på barn og kvinner

De tre hjelpeorganisasjonene har alle vært til stede i Haiti i flere år og har mange ansatte med lang erfaring i bistands- og nødhjelpsarbeid.

De tre har et spesielt mandat til å beskytte kvinner og barn.

– Barn og kvinner rammes ekstra hardt i en slik situasjon som den vi nå ser på Haiti. Våre tre organisasjoner har lang erfaring i å jobbe med barn og deres mødre og derfor har vi en spesiell forpliktelse til å samarbeide, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan-Norge.

Vil ikke samarbeide

Verken Røde Kors, Redd Barna eller Kirkens Nødhjelp vil være med på denne felleaksjonen. De kjører sine egne innsamlingsaksjoner, og mener at et samarbeid ikke nødvendigvis bare er positivt.

Bernt Apeland

VIL IKKE SAMARBEIDE: Bernt Apeland mener hjelpeorganisasjonene samler inn mer penger hver for seg.

Foto: Bengt Kristiansen / NRK

– Jeg har jobbet i Røde Kors i 15 år og har også prøvd en felles innsamling. Vår erfaring er at vi samler inn mest penger når vi gjør det hver for oss, sier kommunikasjonsdirektør i Norges Røde Kors, Bernt Apeland.

– Det er for sent nå. Det hadde dessuten blitt fryktelig rotete. Vi er jo allerede godt i gang med innsamlingen, sier markedssjef Tove Hauge i Redd Barna.

Care Norge håper likevel på en videre dialog om dette i framtiden.

– Går vi sammen kan vi konsentrere oss om hjelpearbeidet, og mindre selve om innsamlingen, sier generalsekretær Gerhardsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ