Hopp til innhold

UDI om bussdrapet: Det var ingenting som tilsa at noe slikt kunne skje

Verken Utlendingsdirektoratet eller politiet har sett utagerende adferd eller psykiske problemer hos asylsøkeren som er siktet for bussdrapet i Årdal. Nå skal begge etater gjennomgå sine rutiner for uttransportering av asylsøkere for å sikre seg mot en lignende hendelse.

Kristin Ottesen Kvigne og Frode Forfang

Leder for Politiets utlendingsenhet Kristin Ottesen Kvigne og UDI-direktør Frode Forfang redegjorde for behandlingen den siktede asylsøkeren har fått under oppholdet i Norge.

Foto: Amund Aune Nilsen/NRK

Både Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet skal gjennomgå alle sine systemer og rutiner etter trippeldrapet på en rutebuss i Årdal mandag kveld. Det sa UDI-direktør Frode Forfang på en pressekonferanse tirsdag.

– En så alvorlig hendelse som dette gjør at vi må se på alt vi gjør, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Etter planen skulle den drapssiktede 30-åringen fra Sør-Sudan uttransporteres fra Norge i dag. Han kom til Norge i april, og hadde fått avslag på sin asylsøknad. Meningen var at han skulle sendes tilbake til Spania som var det første landet han søkte asyl i.

Dette er i tråd med den såkalte Dublin2-avtalen som tilsier at asylsøknader skal behandles i det første landet innen Schengen som en søker kommer til. Asylsøknaden hans ble derfor ikke realitetsbehandlet i Norge.

Ikke tegn på psykiske problemer

Asylsøkeren bodde i en periode i mottak på Torshov i Oslo, men ble overflyttet til Årdal i august. Årsaken var at antallet asylsøkere som kom til Norge økte sterkt den måneden, og at det ble fullt på mottakene på Østlandet.

Mottaket i Årdal ble åpnet i august i år, og mannen har vært der siden uten å vekke spesiell oppsikt.

– Før i går var det ingenting som tilsa at han skulle ha behov for spesiell psykiatrisk oppfølging. Vi har ikke registert utagerende adferd på mannen, sier Forfang.

Det bekreftes av politiet.

– Det var ikke noe ved hans adferd tidligere som tilsa spesiell håndtering av ham, sier Kristin Ottesen Kvigne, leder for Politiets utlendingsenhet.

Veien ut av Norge

Uttransporteringen skulle startet i dag med pågripelse på mottaket i Årdal.

– Deretter var planen å ta ham med til Haukåsen flyplass i Sogndal. Derfra skulle han sendes med fly til Gardermoen, før utsending av landet, sier hun.

Mannen skulle settes på et fly til Nederland og videre til Spania, som var det første landet hvor han søkte asyl.

– Det ble vurdert slik at han i utgangspunktet kunne reise uten eskorte. Men det gjøres alltid nye vurderinger ved pågripelsen, opplyste Ottesen Kvigne.

Hun sier politiet har hatt god kontakt med mottaket i Årdal om denne personen, og at det ikke var noe som tydet på at dette skulle være en spesielt utsatt transport.

Han visste ikke datoen

Kristin Ottesen Kvigne og Frode Forfang

Leder for Politiets utlendingsenhet Kristin Ottesen Kvigne og UDI-direktør Frode Forfang.

Foto: Amund Aune Nilsen/NRK

Det siste vedtaket om utsendelse ble fattet 29. juli i år. Kvigne mener det ikke er noe som tyder på at han visste at han skulle uttransporteres fra Norge i dag.

Frode Forfang i UDI mener det beste er at personer som skal uttransporteres fra Norge, sitter i transittmottak på det sentrale Østlandet.

– Men på grunn av den sterke økningen i antallet asylsøkere i løpet av sommeren, måtte noen overflyttes, sier han. Det er grunnen til at den siktede ble plassert på det nyetablerte asylmottaket i Årdal i Sogn og Fjordane.

Frode Forfang opplyser at det bor over 16 000 mennesker i asylmottak i Norge. De siste årene har over 100 000 søkt asyl i Norge.

UDI-direktøren påpeker at det normalt vil ta en del måneder å få sendt ut en person, fordi det er en saksgang med landet som skal ta imot dem.

– Slik sett er det ikke mulig å gjennomføre rene hasteprosedyrer utover det som ligger i regelverket, forklarer han.

Kalkulert risiko

Forfang opplyser at det ikke er noe unormalt i at en asylsøker sitter på denne typen mottak.

– Det er flere tusen i samme situasjon, sier han på pressekonferansen.

– Så det du sier er at dette er en kalkulert risiko?

– Alle mennesker er en kalkulert risiko. Men det var ingenting her som tilsa at noe slikt kunne skje med denne personen, sier Forfang.

Det var heller ingenting som tilsa at det var en større risiko forbundet med å ha aylsøkeren i Årdal enn noe annet sted.

– Risikoen for slike hendelser er liten, selv om én er én for mye.

Normal saksgang

Det tok under fire måneder å avgjøre mannens søknad. Kvigne i PU mener det er et godt tempo i dette arbeidet.

– Det er ikke slik at vi i alle saker kan sende ut dagen etter et vedtak. I dette tilfellet var vi innenfor fristen, sier hun.

På spørsmål om Politiets utlendingenhet har nok ressurser, påpeker Kvigne at de har hatt en stor vekst de siste årene.

– Jeg synes vi leverer godt i dag, sett opp mot ressursene vi har. Men selvfølgelig kunne en alltids ønske seg mer ressurser.

På spørsmål om dagens system er godt nok, svarte UDI-direktøren:

– Det er i hvert fall det systemet vi har i dag. Så får det bli opp til politikerne om de vil se på systemet, svarte Forfang.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger