UDI tror innstrammingene vil halvere asylstrømmen

Tidligere har UDI anslått at opptil 100.000 asylsøkere kan komme til Norge i år. Nå nedjusteres tallene kraftig.

UDIs direktør Frode Forfang venter at asylstrømen til Norge blir mindre enn antatt i år.

VENTER 60.000: UDI-direktør Frode Forfang venter at opptil 55-60.000 asylsøkere vil komme til Norge neste år. Dette er nesten en halvering av tidligere anslag.

Utlendingsdirektoratet (UDI) tror at de politiske innstrammingene både i Norge og andre europeiske land, samt økt grensekontroll i Sverige og Danmark, vil gjøre kraftige innhogg i asylstrømmen.

– Tallene er fortsatt høyst usikre, men blir trolig en god del lavere, sier Frode Forfang, direktør i UDI.

31 145 asylsøkere kom til Norge i fjor, det er nesten dobbelt så mange som tidligere toppår som endte på 17.000 (2002). Økningen fra 2014 er på 171 prosent. Da kom 11.480, oppgir UDI.

Asylsøkere til Norge i 2015

Opprinnelsesland

Antall

Økning fra 2014

Syria

10.536

+ 427 %

Afghanistan

6.987

+ 1107 %

Irak

2.991

+ 1508 %

Eritrea

2.947

+ 2 %

Iran

1.342

+ 1242 %

Samlet 2015

31.145

+ 171 %

Kilde: UDI

Enslige barn øker mest

Den største gruppen som kom til Norge i 2015 var syrere, tett fulgt av afghanere, irakere og eriteere. Disse fire nasjonalitetene utgjorde 3/4-deler av alle som søkte beskyttelse i Norge i fjor.

Den aller største økningen prosentvis sto enslige mindreårige asylsøkere for. 5297 oppga at de kom uten voksenfølge og var under 18 år. De største gruppene kom fra Afghanistan (2 av 3), Eritrea og Syria.

– Det betyr at én av seks asylsøkere er mindreårig, og det byr på store utfordringer for mottaksapparatet, sier Forfang.

I tillegg til å presentere asyltallene, gjorde Forfang rede for hvordan UDI håndterer mottakskapasiteten og saksbehandlingen. Han sa at den forbentee nedgangen betyr at akuttplasser kan bli nedlagt.

Saksbehandlingsapparatet er sprengt, og svartiden er lang. Ventetiden på å bli tildelt bostedskommune er enda lenger. Ved årsskiftet ventet rundt 5000 mennesker på å bli tildelt kommune. Mange må vente selv om de har fått ja på søkanden om opphold. De som har ventet lengst, har ventet i flere år.

Asylstrømmen til Norge uke for uke i 2015

UKE FOR UKE: Grafen viser asylstrømmen til Norge i fjor. Over halvparten av alle asylsøkere kom i oktober og november.

Foto: NRK

200 nye saksbehandlere

For tiden venter 24.000 asylsøkere på å få behandlet sine søknader. Rundt 200 nye saksbehandlere er ansatt for å få unna disse sakene, men på grunn av stadig nyankomne tror likevel ikke Forfang at ventetiden vil gå vesentlig ned.

– Selv med økt saksbehandlerkapasitet og forenklede prosedyrer, har vi ikke tro på at vi får unna veldig mye mer enn fjorårets søknader, sier han..

Det kan ta over ett år før nyankomne asylsøkere får intervju med UDI, slik at asylsøknaden deres kan behandles. I denne perioden har de ikke rett til norskopplæring, ikke lov til å jobbe og ikke alltid rett til skolegang. Slik er situasjonen for de 24.000 som venter på å få snakke med UDI for å få forklare hvorfor de søker om asyl.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger