UD: Ikke aktuelt å møte norsk IS-kvinne og barna i Syria

I et brev til IS-kvinnens advokat skriver Utenriksdepartementet at det ikke er aktuelt å reise til området hvor hun befinner seg. Men norske myndigheter ønsker å komme i kontakt med henne.

Norsk IS-kvinne og hennes to barn i interneringsleiren al-Hawl

TO BARN: Kvinnen som er norsk statsborger har bedt norske myndigheter om hjelp. Hun befinner seg nå i en interneringsleir i Syria med to barn.

Foto: Christine Svendsen / NRK

Kvinnen, som er norsk statsborger og mor til to barn, befinner seg nå i en interneringsleir i Syria.

Da NRK møtte kvinnen i mars, ba hun om hjelp fra norske myndigheter slik at hun kunne komme seg hjem til Norge. Advokat Bjørn Nærum sendte da en formell anmodning til UD der han ba departementet om å sende en representant for norske myndigheter til interneringsleiren.

Nå har UD svart på anmodningen. I brevet skriver departementet at UD ikke driver oppsøkende virksomhet, og at de ikke har plikt til å hente hjem norske borgere fra utlandet.

Videre skriver departementet at selv om de tilbyr konsulær bistand i utlandet, er mulighetene i Syria ytterst begrenset.

– Norske borgere som har reist inn i Syria i strid med reiserådet, kan ikke påregne bistand fra utenrikstjenesten.

Utenriksdepartementet

Syk sønn

Kvinnen reiste til Syria i 2013 for å gifte seg med den norske IS-krigeren Bastian Vasquez, som døde i 2015. Hun skal ha forsøkt å komme seg til Norge lenge.

Sammen med sine to barn, som begge er født i Syria, oppholder de seg nå i flyktningleiren Al-Hol.

I svaret til advokat Nærum skriver UD at det ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt å reise inn i området for å yte konsulær bistand.

Ifølge kvinnen har sønnen hennes cystisk fibrose, en kronisk lungesykdom som krever avansert behandling.

Utenrikstjenesten ønsker å komme i kontakt med kvinnen slik at de kan bistå med medisinsk oppfølging i samarbeid med humanitære organisasjoner i leieren.

Bjørn Nærum

Advokat Bjørn Nærum hos Advokatene Skien bistår kvinnen. Han er skuffa over svaret fra UD.

Foto: Advokatene Skien

– Skuffende svar

Nærum sier han er skuffet over svaret fra UD.

– Her var det ikke mye å hente. Jeg var redd for at det skulle bli omtrent slik, ut ifra det vi har hørt tidligere, sier advokaten.

Han sier videre at svaret fra UD viser norske myndigheters syn på problematikken knyttet til de norske IS-kvinnene, som nå befinner seg i området.

– Vi får håpe at de endrer syn på dette i fremtiden, sier han.

Det eneste advokaten anser som positivt i svaret fra UD, er at departementet signaliserer at de ønsker å bistå med medisinsk oppfølging i samarbeid med hjelpeorganisasjoner i området.

– Det tar vi nå tak i, og vil kontakte Røde Kors som er i området.

Erna Solberg har tidligere slått fast at det ikke er aktuelt å hjelpe de norske barna ut av interneringsleiren de sitter i.

Kom dere til en norsk utenriksstasjon, så bistår vi, har vært budskapet fra Norge.

SISTE NYTT

Siste meldinger