Hopp til innhold

Tror ikke på FNs klimapanel

Organisasjonen Klimarealistene tror ikke på at klimaendringene er menneskeskapte.

Barn ser på flom i barnehagen.

FLOM: Klimaforskere spår mer flom, som da barna ved Munkebekken idrettsbarnehage i Oslo ble evakuert i september. Men organisasjonen Klimarealistene tror ikke på budskapet.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

NRK har laget en sak om fire år gamle Ylva og hennes fremtid hvis verden blir inntil fire grader varmere. Saken er basert på scenarioer fra FNs klimapanels siste hovedrapport, som slår fast at klimaendringene er menneskeskapte.

Men ikke alle tror på tror på dette. Organisasjonen Klimarealistene mener at senere tids utslipp av klimagasser som CO2 bare bidrar beskjedent til oppvarming jorda.

Ole Henrik Ellestad

IKKE OVERBEVIST: Ole Henrik Ellestad i Klimarealistene.

Foto: Universitetet i Oslo

– Sykluser

– Vi mener at klimaendringene domineres av naturlige variasjoner, og at de menneskeskapte bidragene er beskjedne, sier kjemiprofessor Ole Henrik Ellestad, som sitter i Klimarealistenes faglige råd.

Ellestad mener at verden er inne i en oppvarmingsperiode etter det som kalles den lille istiden, som var ferdig på midten av 1800- tallet.

Temperaturene varierer også i en sekstiårs-syklus med kalde og varme perioder, på grunn av vinder og havstrømmer, ifølge Ellestad.

– FNs klimapanels rapporter bygger på forskning fra tusenvis av forskere over hele verden, hvorfor tror dere ikke på dette?

– De forskerne baserer seg i en nesten altoverveiende grad på en beregningsmodell som ikke holder mål. Kloden er så kompleks at det er ingen regnemaskin som kan beregne dette. Vi har også støtte fra tusenvis av forskere, sier Ellestad.

– Ingen tvil

Seniorforsker Bjørn Samset ved Cicero sier det ikke lenger er tvil om at klimaendringene er menneskeskapte.

– Klimaforskere har gjort en fullstendig gjennomgang av alle faktorene som påvirker jordas klima, og naturlige variasjoner kan ikke forklare de klimaendringene vi ser nå, sier Samset.

Bjørn Samset

SIKKER: Bjørn Samset ved Cicero senter for klimaforskning.

Foto: NRK

Han sier oppvarmingen fra 1850 går langt ut over den svake avkjølingen man så etter den lille istid. Det finnes heller ikke vitenskapelig belegg for å hevde at klimaet forandrer seg i sekstiårssykluser, ifølge Samset.

– Er kloden så kompleks at en klimamodell ikke kan forklare klimaendringene?

– FNs klimapanels beregninger bygger ikke bare på klimamodeller, men en grundig naturvitenskapelig forståelse av naturen og klimasystemet, basert på observasjoner og grunnleggende naturlover, sier Samset.

Han påpeker at klimapanelet ikke driver forskning selv, men oppsummerer og vurderer tusenvis av forskningsrapporter fra hele verden.

– Men det er også usikkerhet knyttet til forskningen?

– Ja, usikkerheten går på nøyaktig hvor følsomt klimaet er for klimagassutslipp. Klimapanelet prøver å være ærlige på den usikkerheten, ved å angi hvor sannsynlig noe er, sier Samset.

AKTUELT NÅ