– Behovsprøvd barnetrygd ikke aktuelt nå

Moderpartiene til de borgerlige ungdomspartiene roser utspillet om behovsprøvd barnetrygd, men har liten tro på at forslaget innføres med det første.

Solberg-regjeringen

ALENE: Per i dag er det kun Venstre som går inn for differensiert barnetrygd på stortinget.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Torsdag fortalte lederne for Unge Høyre, Fremskrittpartiets Ungdom, Kristelig Folkepartis Ungdom og Unge Venstre at de ønsker å legge press på sine moderpartiet for å få regjeringa til å endre dagens barnetrygd.

Målet er at barnefamilienes inntekter skal avgjøre hva de får utbetalt i barnetrygd, istedenfor at alle skal få det samme beløpet de får i dag, med 970 kroner per barn, per måned.

H: – Står ikke i regjeringsplattformen

Mette Tønder

Mette Tønder (H) sier hun har sansen for forslaget fra de borgerlige ungdomspartiene.

Foto: Høyre

Morten Stordalen

Morten Stordalen (Frp) synes forslaget fra ungdomspartiene er en «interessant tanke», men at den ikke er aktuell

Foto: Stortinget
– Dette er grunnen til at vi har ungdomspartier. De skal være litt mer fremoverlente enn oss, svarer Mette Tønder (H), som er medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Regjeringspartiet Høyre har diskutert forslaget om å behovsprøve barnetrygda flere ganger tidligere, men forslaget har alltid blitt nedstemt.

– Jeg har veldig sans for prinsippet som ligger bak, nemlig at det skal hjelpe de som trenger det mest først, samtidig så har det vært pekt på noen utfordringer med økt byråkrati ved å gjøre det på denne måten, som vi også må ta på alvor, sier hun.

Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tviler på at det blir aktuelt å overbevise moderpartiet om å gå inn for behovsprøving av barnetrygd i år.

Foto: KrF

Trine Skei Grande

Venstre-leder Trine Skei Grande håper ungdomspartilederne lykkes med å få regjeringspartiene til å stemme for differensiert barnetrygd.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix
– Er det aktuelt for Høyre å endre mening, og gå inn for behovsprøvd barnetrygd i nærmeste framtid?

– Det står ikke noe om dette i regjeringsplattformen, men samtidig så må vi jobbe med fremtidens politikk. Det er viktig. Vi må være et levende, politisk verksted, så vi skal ta alle innspill på alvor og diskutere dem, sier Tønder.

Frp: – Ikke aktuell politikk for regjeringen nå

Regjeringspartner Frp synes også forslaget fra ungdomspartiene er en «interessant tanke».

– Det er helt klart noe som vil kunne skape debatt om fremtidig politikk, men det er ikke en politikk som ligger i verken den politiske plattformen som er grunnlag for regjeringen eller Fremskrittspartiets handlingsprogram for denne perioden. Det er derfor ikke en prioritert sak nå, svarer Morten Stordalen (Frp) i Familie- og kulturkomiteen på stortinget.

Han roser ungdomspartiet for å ha vært leverandør av «gode, fremtidige saker» for Fremskrittspartiet gjennom mange år, men sier at det er opptil kommende landsmøter å bestemme om behovsprøvd barnetrygd vil kunne bli en etablert politikk for Frp i fremtiden.

V: – Håper de lykkes med å snu moderpartiene

– Dette er et svært gode signaler fra de borgerlige ungdomspartiene, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

Hun håper ungdomspartilederne i Frp, Høyre og KrF lykkes med å bevege sine moderpartier i riktig retning.

Venstre er det eneste partiet på Stortinget som hittil har gått inn for differensiert barnetrygd, og som har foreslått dette i sitt alternative budsjett.

Sist omfordeling av barnetrygd var oppe i Stortinget som egen sak var da Venstre foreslo dette i 2012. Forslaget ble nedstemt.

Barnehager og SFO, men ikke barnetrygd

– I dag får fattige foreldre for lite barnetrygd, men det er viktig å beholde barnetrygden som en universell ordning for å ikke svekke legitimiteten til ordningen, sier Trine Skei Grande.

I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene Frp, Høyre og støttepartiene Venstre og KrF, har partene blitt enige om å differensiere foreldrebetaling når det gjelder barnehager og SFO, men ikke barnetrygd.

– Det vil i tillegg være et fornuftig fattigdomstiltak å omfordele og differensiere barnetrygden slik at familier med høy inntekt får mindre og familier med lav inntekt får mer, sier Grande.

KrF: – Viktig innspill

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), i justiskomiteen, sier partiet hadde en stor debatt om behovsprøvd barnetrygd på landsmøtet i fjor, men at forslaget ble stemt ned selv om en del av KrF-politikerne var positive.

– Det er et viktig innspill, som vi må vurdere for å få bukt med utfordringene knyttet til fattigdom, sier han.

Ifølge Ropstad skal det mye til for at det blir aktuelt å ta behovsprøving av barnetrygd med i KrFs program i denne perioden, men tror at det kan bli en ny runde på landsmøtet neste år.

– Det er bra at ungdomspartiene utfordrer oss på dette, men jeg tror nok ikke at KrF kommer til å snu med det første, sier Ropstad.

– Jeg ser absolutt poenget at vi bør vurdere å kutte i barnetrygda til de som ikke trenger den, men som setter beløpet inn på sparekontoen til barna fram til de blir 18 år, men det er ikke noe som KrF støtter per nå, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere detaljerte forslag om hvordan inntektsgradert barnetrygd kan utføres i praksis, men understreker at det er viktigSISTE NYTT

Siste meldinger